ntnus ledersamling

Studenter etterspurte ansvar for bærekraft fra NTNU: - Angår alt og alle

Studentene fikk ordet foran NTNUs ledere for å si hva de ønsker seg av bærekraft i utdanningen.

Morten Eidsvaag Althe, Isabel Slorer, Roar Høiby Brakstad, Ragnhild Vereide og Magnus Moen deltok på panelet om bærekraftig omstilling i utdanningene ved NTNU.
Publisert

En av hovedtemaene under NTNUs ledersamling i år var utdanning for bærekraftig omstilling. Prorektor for utdanning, Marit Reitan, innledet om tematikken som også gikk mye igjen da lederne snakket om tematiske satsingsområder ved NTNU. Det skal etter planen gå igjen i alle NTNUs satsningsområder.

Viktigere i denne sesjonen var det at det er noe alle studentene ved NTNU skal lære om.

- Det har ofte blitt diskusjoner om hva bærekraft betyr. Den diskusjonen tror jeg vi har kommet litt forbi ved NTNU. Våre fagmiljøer er veldig gode på og opptatt av å se helheten i bærekraftsmålene som kommer på en rekke områder, sa Reitan i sin innledning og viste til FNs bærekraftsmål og den såkalte bryllupskakemodellen, som deler inn målene etter viktighet.

Bryllupskakemodellen for FNs bærekraftsmål.

Det ble likevel også tatt opp under ledernes senere diskusjonspunkt at det er viktig å ta innvendinger og spørsmål rundt bærekraftsbegrepet og hvordan det skal implementeres på alvor. Det sa prorektoren seg også enig i.

Med seg hadde NTNU-lederne også Karen O’Brien, professor i samfunnsgeografi ved UiO til å snakke om hvordan man skal inspirere til varig endring på bærekraftsfeltet.

- Unge i dag har hatt om bærekraft siden barnehagen. Det setter en mye høyere standard for oss undervisere å overholde. Vi kan ikke bare plusse på litt bærekraft i siste liten, de kan det grunnleggende fra før. Det må vi fortsette å bygge på. Bærekraft handler om hvilke verdier man har og hva slags universitet man ser for seg å ha i fremtiden, sa hun.

- Vi skal leve på denne jorda også

I tillegg var det også et studentpanel bestående av fem NTNU-studenter med ulike bakgrunner: Roar Høiby Brakstad, som sitter i NTNU-styret og er lektorstudent. Morten Eidsvaag Althe, ny leder studenttinget, også lektorstudent. Isabel Slorer, femteårsstudent på datateknologi og aktiv i Start NTNU. Medisinstudent Ragnhild Vereide, som også har jobbet for å trekke inn klima og bærekraft på eget studium. Magnus Moen, tredjeårsstduent på Webutvikling i Gjøvik.

- Jeg synes Øyvind Gregersen sa det veldig godt i går da han sa at mennesker må leve på denne jorda også. Tenk på flommen i Pakistan, som har skjedd hele det siste året, der flere tusen har omkommet. Det er en klimakatastrofe, og den type saker vi må tenke på hele tiden når vi holder på med bærekraft. Samtidig så må vi også se det lokale perspektivet, det er noe vi skal holde på med fra dag til dag og noe som skal være naturlig at gjennomsyrer hele samfunnet, sa Brakstad.

For grått i tildelingsbrevet

Leder for Studenttinget NTNU kom med et stikk mot styresmaktenes tilnærming til bærekraft ved universitetene.

- Tildelingsbrevet for 2023 fra Kunnskapsdepartementet til NTNU er veldig grått når det kommer til bærekraft og miljø. Skal vi være skodd for en bærekraftig omstilling av vårt samfunn er vi avhengige av at alle bidrar. Vi er avhengige av at det er noen som tar ansvar, stiller seg bak roret og leder an. Jeg håper NTNU ikke bare er ledende så langt det lar seg gjøre, men faktisk er ledende, sa Althe til stor applaus fra rommet.

Universitetsavisa ba i etterkant Althe utdype kommentaren.

- Slik jeg opplever tildelingsbrevet gir vår nasjonale ledelse ett klapp på skulderen til UH-sektoren og ønsker de masse lykke til. Fram mot 2030 håper jeg virkelig at NTNU tar ansvar og ikke bare er lendende så langt det lar seg gjøre, slik formuleringen er i tildelingsbrevet, men er ledende og tar ansvar. Rektor Anne Borg var selv innom dette i sin åpningstale under samlingen, om viktigheten av å gå foran og bane vei for en bærekraftig omstilling av samfunnet, svarer han.

Angår alt og alle

Prorektor Reitan inntok posisjon som djevelens advokat for å spørre om hvorfor det var viktig at universitetet innrettet seg etter de som er opptatte av å få inn bærekraft og om det egentlig representerer alles interesser.

Datateknologen Slorer var klar på at dette er noe som angår alle.

- Bærekraft er ikke bare en liten brikke, det handler om alt og det henger sammen med alt. Alle vi ved universitetet har til felles at vi ønsker en lysere fremtid, sånn sett er jeg sikker på at så lenge man legger det opp på riktig måte så er det noe som treffer alle.