- Vil man straffe noen, straff NTNU

- I den grad noen skal straffes i denne saken, er det NTNU, oppfordrer Brynjulf Risnes, advokaten til tyskiraneren som står tiltalt for brudd på sanksjonsbestemmelsene overfor Iran.

- Min klient er utpekt som syndebukk, hevder advokat Brynjulf Risnes.
Publisert Sist oppdatert

Rettssaken startet mandag, og det er satt av tre uker til saken. Tiltalte svarte klart og tydelig nei på skyldspørsmålet under de innledende forhandlingene.

Overfor UA retter advokaten hans flengende kritikk mot universitetsledelsen.

- Om retten kommer til at noe kriminelt har skjedd her, bør NTNU ilegges foretaksstraff, det ville vært passende, hevder han.

Suspendert i 2019

Risnes har representert tiltalte siden han ble suspendert fra stillingen som professor ved NTNU høsten 2019. Mannen, som siden sa opp stillingen ved universitetet og nå bor i Qatar, ble sammen med sin kone satt under etterforskning av PST fordi han hadde sluppet fire iranske gjesteforskere inn i et laboratorium hvor de ikke hadde adgang.

I denne laben fikk de blant annet stifte bekjentskap med et såkalt SEM-mikroskop, som skal behandles som sensitiv teknologi som forskere fra land som Iran, Russland og Kina ikke skal ha adgang til.

Mannens advokat er sterkt kritisk til NTNU-ledelsen handlemåte både i forkant og etter at hendelsen fant sted.

- Ledere på ulike nivåer har ikke hatt nødvendig oversikt over hvem som har gått inn og ut av laboratorier utstyrt med SEM-mikroskoper, hevder Risnes.

- Dermed blir det veldig feil at den enkelte professor skal stilles til ansvar.

Hevder han informerte ledere

- Men din klient har rent faktisk gitt de fire gjesteforskerne adgang til nevnte nanolab, det er det vel ingen disputt om?

- Nei, men det er disputt om hvorvidt han har sagt fra om dette til ledere, svarer Risnes.

Advokaten er klar på at her har NTNU-ledelsen gitt hans klient rollen som syndebukk.

- Vi kommer til å legge fram epostkorrespondanse som viser den utstrakte korrespondansen han har hatt med ledelsen. Det har gått folk inn og ut av denne laben daglig, uten at ansvarlige har hatt oversikt. Da er det ganske stygt å legge skylda på en enslig professor.

- Domfellelse innebærer krise for akademia

Brynjulf Risnes peker på at ansettelsesvernet står sterkt i akademia.

- Med ett spesifikt unntak: Om noen har begått en kriminell handling er det over og ut. Her erfarte vi det spesielle at PST startet etterforskning svært tidlig, og NTNU går til omgående suspensjon – med løfte om avskjedigelse lenger framme. Så kom min klient dem i forkjøpet, og valgte å si opp selv.

Den tidligere NTNU-professoren risikerer formelt inn til 10 års fengsel, men det opplyses at aktoratet kommer til å be om en langt lavere straff. Men ifølge hans advokat er det altså klientens tidligere arbeidsgiver som burde sittet på tiltalebenken.

- Jeg håper inderlig min klient blir fullstendig frikjent – ellers er det krise for hele den akademiske verden. NTNU-ledelsen har opptrådt sterkt klanderverdig i denne saken. De har sviktet sin daværende ansatte fullstendig, framholder advokat Brynjulf Risnes.

Saken føres for Oslo tingrett