NRK og NTNU drodler fram faglig fellesskap

Humanister, datateknologer og NRK-ledere brukte en hel dag for å legge hodene i felles bløt denne uka. Mål: Å utforske fundament for faglig og geografisk fellesskap.
Kollokvering. Geir Øien, Sigrid Gjellan, Anne Kristine Børresen og Merete Kvidal i idemyldring om faglig samkvem, og etter hvert, fysisk samlokalisering. 
        
            (Foto: Tore Oksholen)

Kollokvering. Geir Øien, Sigrid Gjellan, Anne Kristine Børresen og Merete Kvidal i idemyldring om faglig samkvem, og etter hvert, fysisk samlokalisering.  Foto: Tore Oksholen

Kunstig intelligens, stordata, blokkjedeteknologi, journalistboter, deteksjon av falske nyheter, atomisering av nyhetsproduksjon på tvers av tema og plattformer: Teknologiutviklingen er eksplosiv. Journalistikken kan surfe på denne monsunbølgen, eller drukne under den. På Tyholt sitter en av NRKs sjefer og tenker aktivt på hvordan hun kan surfe, snarere enn å drukne. Derfor har hun de siste 1-2 årene ført aktive samtaler med to av NTNUs dekaner: Humanistdekan Anne Kristine Børresen og dekan for informasjonsteknologi Geir Øien.

- Utfordringene i medievirkeligheten er så komplekse for oss nå, her kan vi ha stor nytte av flere forskningsmiljø ved NTNU, sier NRKs regiondirektør Sigrid Gjellan til Universitetsavisa.

Men torsdag denne uka var langt flere folk fra både NTNU og NRK samlet i et av de større møterommene på Tyholt. Det var et uttrykk for innsikten i at for å få substans i slikt samarbeide må flere fagfolk inn fra begge sider.

- Vi har hatt en samtale gående et par år nå, vi tre. Men for å komme videre er det en del flere sentrale personer som må være involvert, understreker Gjellan.

Derfor deltok blant annet se IKT-professor Letizia Jaccheri og statsvitenskapsprofessor Toril Aalberg. Også direktør for campusutvikling Merete Kvidal var med. Fra NRKs side deltok sentrale personer fra Marienlyst.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: Vil flytte 250 mediefolk så nært NTNU som mulig
LES OGSÅ: NRK vil til Høyskolebakken

Interessert i fagkompetanse

Bergen har sitt Media City, hvor Universitetet i Bergen disponerer en egen etasje, med NRK, TV2 og Bergens Tidende har andre. I Trondheim legges det ikke skjul på at hva man har fått til i Vestlandshovedstaden inspirerer, men man kommer til å gå opp dette samarbeidet på sin egne måte.

Fra NRKs side er det de faglige behovene som er drivende, poengterer NRK-sjefen.

- Vi er interessert i fagkompetansen som fins ved NTNU. Det er ikke umulig å nyttiggjøre seg den slik situasjonen er i dag, men det vil være svært mye lettere om vi er nærmere hverandre. Geografisk nærhet spiller en rolle. Om vi kan åpne opp noen rom hvor folk kan møtes, er det svært bra. Studentene er en utrolig ressurs, de har vi et sterkt ønske om å komme i kontakt med, sier Gjellan.

Det er i dette bildet at de to løpene henimot faglig samarbeid og faglig samlokalisering delvis overlapper.

- Hva samlokalisering kan gjøre for faglig samarbeid, er blant spørsmålene gruppene rundt bordene i dag har drodlet omkring, sier regiondirektøren.

Gjellan understreker at om NRK skal kunne flytte fra Tyholt og ned mot Gløshaugen, er man avhengig av å få avhendet nåværende eiendommer.

- Andre penger har vi ikke. Men disse prosessene er det NRKs finansdirektør som styrer, sier Sigrid Gjellan.

Fra før av samarbeider NRK og NTNU på flere områder, som gjennom blant annet Starmus-festivalen og faktasjekk-redaksjonen Faktisk.no, hvor både NRK og NTNU er involvert sammen med flere andre mediehus og institusjoner.

NRK-arkivet en kulturskatt

- De to institusjonenes faglige interesser og samfunnsoppdrag passer godt sammen, sier Øien.

- Vi forstår bedre hverandres behov og ønsker nå. Dette har vært en meget bra dag.

- Jeg blir veldig inspirert når jeg ser hvor stort faglig samarbeidspotensiale vi tidligere bare har ant, men som vi nå ser konkretiseres og faktisk kan realiseres, sier Merete Kvidal.

Av enkeltelementer hun ser muligheter i for samarbeid, nevner Kvidal NRKs arkiv, som ennå ikke er digitalisert eller tilgjengelig for sætlig mange.

- Dette er både en kulturskatt og en historisk skatt hvor vi fra NTNU kan bidra til å både sikre for framtida og gjøre mye mer allment tilgjengelig. For NTNUs og campusutviklingens del får vi i tillegg tanker om aktuelle aktiviteter som kan gi sterke bidrag til byens liv om de blir bedre eksponert mot byens befolkning.

- En gullgruve for språkforskere

Dekan Anne Kristine Børresen framholder fra sin side at humanistene har hatt samarbeid gående med NRK i flere år.

Vi har hatt medievitere i praksis som har vært utplassert her. Men også andre kunstfag, som musikk, går nå aktivt inn og utforsker mulighetene for samarbeid med NRK, sier hun.

Men det stopper ikke der.

- Vi utdanner folk som forstår og analyserer språk. Det er en kompetanse NRK også besitter, men som de ytrer ønske om å utvikle videre. For vår del er det meget interessant med all datamaterialet NRK besitter som blant annet utgjør en gullgruve for våre språkforskere, sier hun.

Dette er bare begynnelsen, ifølge HF-dekanen.

- I dag har vi vært opptatte av å åpne opp mulighetsperspektiver. Til påske skal vi møtes på nytt, for å drodle videre. Vi ennå i startgropen, men jeg har god tro på at disse møtene vil gi nye samarbeidsprosjekter.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo nå ser på hvordan de skal tilpasse ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.

Foreslår å fjerne musikk, kunst og medievitenskap fra KAM-senteret for å bevare trehusene

Institutt for arkitektur og teknologi åpner for å splitte opp KAM for at de skal få nok plass i Høgskolebakken.