- Ja, rektorkappen er nok i største laget!

Oppdal: - En ekstra applaus til dere som er her første gang. Jeg er også her for første gang, sa ny NTNU-rektor Anne Borg.
Kappen er for stor for Anne Borg- men snart får hun en som passer. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Kappen er for stor for Anne Borg- men snart får hun en som passer.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Det var en noe rørt Borg som ble møtt av en langvarig applaus fra forsamlingen etter å ha blitt introdusert av styreleder Svein Richard Brandtzæg.

Borg innledet med noen ord om den smått staselige rektorkappen, som hun nå overtar.

- Hvis noen hadde spurt meg for 10 år siden om jeg ville bli rektor, hadde jeg sagt at den rektorkappa, den er alt for stor for meg, sa Borg innledningsvis.

Etter å ha prøvd den kunne hun konstatere at ja, kappen var noen nummer for stor. Ikke så merkelig tross alt, ettersom den var sydd for å passe en noe mer omfangsrik forgjenger.

Men snart får hun en som passer.

Den ferske rektorens første tale til NTNUs ledere på alle nivåer handler om de to temaene for årets samling: Kvalitet og bærekraft.

Om kvalitet

Hva legges i begrepet kvalitet? spurte rektor Borg, og gir til beste et forsøksvis svar:

- Det finnes ulike perspektiver. Mange land vektlegger universitetsrangeringer. Noen vil trekke fram samfunnsrollen som kritisk korrektiv og arena for fri og kunnskapsbasert debatt.
Andre mener det handler om at kunnskapen er relevant og kan tas i bruk.  

Det finnes mange andre tilnærminger, understrekte hun. Ingen av dem er feil. Ingen av dem utelukker hverandre.  Ingen av dem er fasiten med to streker under. Men det er alltid klokt å diskutere hva vi legger i begrepet, sier Borg.

- På denne samlingen skal vi snakke om kvalitetskultur. For meg handler det om hele tiden å strebe etter å bli bedre på det vi gjør. Å alltid stille spørsmålet: Hvordan kan vi gjøre ting bedre, og gjør vi de rette tingene? Å ha et fellesskap rundt hvordan vi utvikler kvalitet, sier Borg under talens første del.

Om bærekraft

- For få år siden måtte vi tro på klimarapporter. I dag ser vi at klimaendringene er en realitet. Og de skjer veldig fort, sa Borg. Hun minnet om at det handler om de 17 bærekraftsmålene. Det handler om mye mer enn klima. Alt henger sammen med alt, som Gro Harlem Brundtland sa.

- Det er en sammenheng mellom klimaeffekter som hyppigere og kraftigere ekstremvær, flom og tørke – og fattigdomsutvikling og humanitære kriser, migrasjon og konflikter. Dette er globale utfordringer som roper på ny kunnskap og nye løsninger. Ikke minst, de krever en tverrfaglig tilnærming, sa Anne Borg.

... og om arbeidsmiljø

– Vi har bak oss et år med stor oppmerksomhet rundt noen alvorlige arbeidskonflikter ved NTNU. Det har vært en stor påkjenning for mange. Som rektor vil jeg si så tydelig jeg kan: Slik skal vi ikke ha det ved NTNU, konstaterte Borg, og slo fast:

Alle ansatte og studenter skal ha et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Om samarbeid med totalitære regimer

Rektor Borg sa at NTNU må regne med å bli utfordret på sine verdier.

- Det gjelder blant annet når vi samarbeider med institusjoner i land som har et mer totalitært styresett.

Det skal ikke være noen tvil overhodet, om at akademisk frihet og respekt for menneskerettighetene er et avgjørende viktig premiss for ethvert universitet – også NTNU, framholdt rektoren.

- Derfor ser vi med stor bekymring på alle utviklingstrekk som formelt og reelt innskrenker disse verdiene, uansett hvilket land det gjelder. 

Få var i tvil om at Borg særlig har Kina i tankene – en nasjon NTNU har et omfattende samarbeid med både når det gjelder forskning og innovasjon.

- Samtidig tror vi grunnleggende på dialog. Når vi samarbeider, gir det oss mulighet til å påvirke og støtte universitetsmiljøer som jobber under andre regimer enn vårt demokrati.  Likevel: Det finnes grenser for hva vi kan og skal akseptere. Den debatten skal vi ta, og vi skal ta den i full åpenhet – nettopp i tråd med våre verdier, lovte NTNUs nye rektor.

180 samlet

Torsdag er det storinnrykk av NTNU-ledere på Skifer hotell i Oppdal til det årlige lederseminaret.Hovedtemaene for seminaret denne gang er bærekraft og kvalitetskultur i forskning og utdanning. UA får opplyst at cirka 180 personer deltar på seminaret.

Etter at Borg har holdt en times innlegg om NTNU inn i et nytt tiår blir det innlegg om NTNUs utfordringsbilde relatert til bærekraft. Da er det Skift-direktør Bjørn K. Haugsland og konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef som skal snakke, ifølge programmet.

Etter lunsj skal NTNU-lederne lytte til en paneldialog om bærekraft. Den skal handle om hvordan NTNU kan bidra til at vi når FNs bærekraftsmål. Deretter er det to nye dialogseanser på scenen under temaet «Å ta bærekraft på alvor - hva betyr det på NTNU, hva er vi i gang med, hva skal vi gjøre på kort og lang sikt?».

Innlegg, dialog og festmiddag

Videre blir det et innlegg om NTNUs miljøhandlingsplan og på ettermiddagen skal det være gruppearbeid som handler om å identifisere hva NTNUs viktigste bærekraftsutfordringer er og hvordan disse kan løses.

Torsdag kveld er det festmiddag. Fredag morgen er det hovedtema nummer to, kvalitetskultur, som tar over. Dagen starter med et innlegg om hva som ligger i begrepet kvalitetskultur og hva som kan kjennetegne god ledelse av dette. Videre blir det innlegg om kvalitet og relevans i arbeidsliv og næringsliv, i forskning og i utdanning. Etter dette skal det være parallellsesjoner. Den ene handler om kvalitetskultur i utdanning og forskning mens det ennå ikke er spesifisert hva den andre skal handle om.

Lederseminaret avsluttes med en plenumsdialog om kvalitetskultur i utdanning og forskning.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Anne Borg leder sitt første styremøte ved NTNU på Oppdal etter at hun fikk rektorjobben i desember. Bildet er tatt ved en tidligere ledersamling på Oppdal. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Anne Borg leder sitt første styremøte ved NTNU på Oppdal etter at hun fikk rektorjobben i desember. Bildet er tatt ved en tidligere ledersamling på Oppdal.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kan gå mot mer hjemmekontor

Siden i vår har hovedregelen for oppstart vært at NTNU-ansatte skal tilbake på campus i august. Nå skal NTNU revurdere innholdet i denne regelen.

KI-rektor advarer mot hardt klima i den svenske koronadebatten

Advarer mot et stadig hardere debattklima i kjølvannet av pandemien: KI-rektor Ole Petter Ottersen uttrykker uro for at Sverige skal havne i samme negative spiral som der USA befinner seg.

Studenter ble smittet av covid etter arrangement på campus

Fem studenter ved Aarhus universitet er smittet av covid etter å ha deltatt på ett stort arrangement på campus.

Semesterstart nærmer seg - studentledere holder pusten

For første gang foregår studiestart mens en pandemi pågår. Ledere av studentorganisasjoner i Trondheim ser fram til et nytt semester hvor studentene får innta campus igjen. Samtidig er de bekymret.