Campussamlingen:

Slik ønsker NTNU å plassere fagmiljøene

Rektor vil plassere de faglige klyngene i det samlet campus i Trondheim i tråd med alternativ C.

Rektorvedtaket er NTNUs anbefaling om faglig lokalisering innenfor Kunnskapsdepartementets rammer for campussamling. Her viser rektor Gunnar Bovim statsråd iselin Nybø en modell av NTNUs samlede campus. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Publisert Sist oppdatert
Alternativ C

NTNU melder torsdag at plasseringen av fagmiljøene er vedtatt.

Det kommer ikke som noen overraskelse, for 5. mars skrev UA at rektoratet kom til å anbefale alternativ C for faglig lokalisering i NTNUs samlede campus.

Vedtaket betyr blant annet at de vil plassere Humsam-klyngen på Gløshaugen-platået og KAM-senteret ved Høgskolebakken.

Bred støtte til alternativ C

Det var overveiende støtte til alternativ C fra fakulteter, institutter, samarbeidspartnere og studenter som sa sin mening i høringsrunden. NTNU fikk innspill fra 59 forskjellige aktører da de ba om tilbakemeldinger på en rapport fra Utvalg for faglig lokalisering. Rapporten tegnet fire alternativer for faglig lokalisering og samling av faglige miljøer i klynger.

Flere av klyngene har sin naturlige plassering fra før, som lærerutdanningen på Kalvskinnet og helseklyngen på Øya, samt økonomi i Hesthagen. Derfor er plasseringen av disse de samme i alle alternativene.

Støtte til klynger og innovasjonssenter

Den store forskjellen mellom alternativ C og de andre alternativene er plasseringen av humaniora og samfunnsfagene (Humsam-klyngen). I alternativ C er klyngen plassert sør på Gløshaugen-platået i området fra Oppredningen/Skiboli til Sentralbygg 1 og mellombyggene i sentralaksen. Dette krever en utvikling av tomt C.4 (Oppredningen) med nybygg i tillegg til ombygging.

I en orienteringssak for NTNU-styret tidligere i mars sluttet rektoratet seg til utvalgets inndeling i åtte faglige hovedklynger. De sluttet seg også til ideen om et innovasjonssenter og bemerket at dette skal ligge inntil økonomiklyngen i Hesthagen. Videre ga de sin tilslutning til at det etableres knutepunktfunksjoner og læringsarealer langs den sentrale aksen på Gløshaugen, samt at hovedstrukturen på Gløshaugen søkes bevart i størst mulig grad.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

YTRING: Matvitenskap må flyttes til Gløshaugen

Har du fått med deg disse sakene om campussamlingen?

* Kommunen støtter KAM-senter ved Høgskolebakken
* Humsam vil flytte til disse tomtene
* HumSam kan havne i NTNUs hovedbygning
* NRK vil til Høgskolebakken
* Samlet fagbevegelse vil ha ny universitetsgate
* Sit vil bygge 4000 studentboliger på og ved Gløshaugen
* Dette skjer med campusprosjektet i 2019

Mer fordypning? Les rapporten om faglig lokalisering her: Delrapport 3: Hovedgrep, modeller og løsningsforslag