Ytring

Linja i (campus)sanden er overskredet med mange milliarder

Vi som Dragvollstudenter og fakultetstillitsvalgte synes det er vanskelig å ha tiltro til campussamlingen etter siste runde med milliardkutt.

For å ha tiltro til at campussamlingen skal bli en suksess er vi Dragvollstudenter helt avhengige av å vite at vi ikke kommer verre ut i andre enden, skriver fire fakultetstillitsvalgte.
For å ha tiltro til at campussamlingen skal bli en suksess er vi Dragvollstudenter helt avhengige av å vite at vi ikke kommer verre ut i andre enden, skriver fire fakultetstillitsvalgte.
Publisert Sist oppdatert

Etter at nyheten om kutt i campusprosjektet på «flere milliarder» ble kjent, er vi som fakultetstillitsvalgte ved Det humanistiske fakultet svært bekymret. Man må anerkjenne at campussamlingen i Trondheim allerede fra før var farlig nær smertegrensen for hva en kan ha tiltro til.

LES OGSÅ: Varsler kutt på flere milliarder.

For å ha tiltro til at campussamlingen skal bli en suksess er vi Dragvollstudenter helt avhengige av å vite at vi ikke kommer verre ut i andre enden, altså må vi vite at vi får nok arealer, gode arealer og at ingen andre studentgrupper blir nedprioritert til fordel for oss. Store ord om tverrfaglighet og synergieffekter vil ikke være noen trøst på en overfylt campus med mangel på gode læringsarealer, hvor de ansatte velger hjemmekontor fremfor åpent kontorlandskap og linjeforeningene knapt får et bøttekott på deling. Dette synes kanskje dystopisk, men vi oppfatter dette som en reell problemstilling hvis campusprosjektet skal fortsette til tross for kutt av de størrelser som nå legges frem. Vi vet ikke sikkert hvordan kuttene vil slå ut, men regner med at det går mange kvadratmeter med i en milliard.

LES OGSÅ: Reaksjoner på kutt i campusprosjekt: - Useriøst, lite dialogorientert, mørk framtid

Allerede i de tidligere rundene med kutt har det blitt tydelig at campusprosjektet er en kompleks prosess, hvor en måtte gi og ta. Dette er jo nokså selvsagt, og å måtte nøye vurdere hva, hvorfor og hvordan synes vi er rimelig. Etter sist runde med prioriteringer og kutt opplevde vi at man hadde lagt rammer for noe som kunne lykkes, selv om disse rammene kanskje opplevdes som trange og gav grunnlag for bekymring hos noen. Samtidig ble det også gitt tydelige signaler om at man nærmet seg en linje i sanden. Hit, men ikke lenger. Nå er man gått «mange milliarder» lenger. Vi skulle gjerne visst akkurat hvor mange milliarder lenger, og ser frem til at tydelig informasjon om størrelsen på kravene til kutt, samt redegjørelser for hvordan disse kuttene slår ut, blir presentert.

Selv når slik informasjon og tydelige redegjørelser foreligger, synes vi som Dragvollstudenter og fakultetstillitsvalgte at det er vanskelig å ha tiltro til campussamlingen etter siste runde med milliardkutt. Gjerne overbevis oss om at vi tar feil.