Feirer på Gløshaugen, selv om de ble avinvitert

De to historieinstituttene tar turen ned fra Dragvoll til Gløshaugen for å feire fullført utdanning. Studentene synes Hovedbygningen er mest stas, ifølge instituttlederne.

16. juni arrangeres det avslutningsseremoni for historiestudentene ved de to historie-instituttene ved NTNU. Fra venstre Maria Konow, institutt-tillitsvalgt for IMS i Studentrådet, Synne Solli Nygjelten, Hedda Solberg og Matilde Brox Bordal, fakultet-tillitsvalgt i Studentrådet.
Publisert Sist oppdatert

I mars skrev Universitetsavisa om at studenter ved HF og SU-fakultetene på Dragvoll ble invitert til en felles utmatrikulering, eller avslutningsferiring, på Gløshaugen. Så fikk de invitasjonen trukket tilbake.

Fredag 2. juni arrangeres det utmatrikuleringsseremoni for studenter ved NV-, IV-, IE- fakultetene, samt for studenter ved IØT-instituttet ved ØK- fakultetet. Avslutningen arrangeres på gressplenen bak Hovedbygningen. Siden SU og HF-fakultetene på Dragvoll fikk invitasjonen trukket tilbake, må det ved disse fakultetene arrangeres egne avslutningssermonier på instituttnivå.

Ønsker seg til Hovedbygningen

Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS) og Institutt for historiske og klassiske studier (IHK) har i år valgt å arrangere en felles utmatrikulering 16.juni. Den skal avholdes i et av rommene i Hovedbygningen på Gløshaugen.

NTNU har siden 2020 hatt to ulike historieinstutt. Dette som resultat av en langvarig konflikt ved det som tidligere het Institutt for historiske studier.

- Studentene våre har ytret et ønske om en felles feiring på Gløshaugen. Da gjør vi det vi kan for å gå studentene våre en verdig og fin avslutning på studietiden sin her hos oss, sier Jan Frode Hatlen, instituttleder ved IHK.

At avslutningen blir lagt til Gløshaugen er heller ikke tilfeldig, skal vi tro instituttleder ved IMS, Karl Erik Haug.

- I fjor valgte mange av studentene våre å dra til Hovedbygningen på Gløshaugen for å ta bilder etter utmatrikuleringen på Dragvoll. Hovedbygningen er en markør for universitetet, noe jeg mener er et godt tegn for merkevaren NTNU, sier Haug.

- Det bør ikke bli en vane

Ifølge de to instituttlederne var det mange skuffede studenter ved de to instituttene etter at invitasjonen ble trukket tilbake.

- Vi forstår argumentene for hvorfor Dragvoll-studentene ikke får delta i seremonien og i år må vi forsøke å svelge skuffelsen. Samtidig bør det ikke bli en vane at Dragvoll-studentene blir utelatt fra avslutningen. Vi er jo ett NTNU, så neste år bør det fra ledelseshold arrangeres en felles utmatrikulering for hele NTNU, sier Haug.

Instituttleder ved IMS, Karl Erik Haug, og instituttleder ved IHK, Jan Frode Hatlen ønsker en felles utmatrikulering for hele NTNU til neste år.

Det var praktiske årsaker som gjorde at Dragvoll-studentene ble avinvitert.

- Det vil ikke være mulig å håndtere sikkerthet og logistikk på en forsvarlig måte med så mange mennesker i området, uttalte dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, Olav Bolland, den gangen.

I 2022, da kun NV, IV, IE og IØT- instituttet var samlet var det ca 7-8 000 mennesker til stede. Med SU- og HF-fakultetene med seg ville antallet steget til 12-15 000.

Positivt at historieinstituttene samles

Universitetsavisa møter de fire historiestudentene Hedda Solberg, Mathilde Brox Bordal, Synne Solli Nygjelten og Maria Konow på Dragvoll. Studentene gleder seg til en felles avslutningsseremoni 16.juni.

- Selv om vi tilhører to ulike historieinstitutt føler vi oss som en felles gjeng, og studenter ved de to instituttene har fag sammen, sier Solberg.

Selv om studentene er fornøyd med å få en felles feiring, føler de seg likevel litt utelatt fra fellesskapet:

- Det at vi ikke blir invitert viser vel at estetiske og humanistiske fag blir underprioritert sammenlignet med realfag og tekniske fag, og studenter som studerer ved fakultet med god økonomi får andre goder enn ved fakultet som ikke har like god økonomi, sier Synne Solli Nygjelten.

Da Maria Konow startet på historie ved Dragvoll fantes det kun ett historieinstitutt, nå er det to, men studentene føler seg likevel som en felles flokk, ifølge Konow.

Maria Konow er instituttillitsvalgt for IMS i Studentrådet. Hun synes det er positivt at de to historieinstituttene nå klarer å samarbeide om viktige ting som utmatrikulering.

Samtidig innrømmer hun at Dragvoll- studentene føler seg litt underprioriterte siden de ikke får ta del i avslutningsseremonien på Gløshaugen.