eksamensavbrytelser

Slik skal NTNU forhindre eksamenskaos

I høst var det over 1000 studenter som var nødt til å ta eksamen på nytt etter flere runder med eksamenstrøbbel på Sluppen. Nå kommer NTNU med nye rutiner for å hindre at det skjer igjen.

NTNUs nye rutiner for håndteringen av eksamensavbrytelser skal etter planen implementeres allerede til vårens eksamensperiode.
NTNUs nye rutiner for håndteringen av eksamensavbrytelser skal etter planen implementeres allerede til vårens eksamensperiode.
Publisert

NTNU er i full gang med planleggingen og forberedelsene før vårens eksamensperiode. Etter flere runder med eksamenstrøbbel høsten 2022 som følge av at flere brannalarmer gikk under eksamensperioden, ble det etterlyst bedre rutiner for hvordan eksamensavbrytelser håndteres.

Med nye regler skal sannsynligheten bli mindre for at studentene må avbryte eksamen ved en brannalarm. Og om eksamen må avbrytes, trenger man ikke nødvendigvis å melde seg opp til ny eksamen.

- Målet med de nye rutinene er at alle skal opptre slik at det vil bli mulig å fortsette eksamen dersom brannvesenet godkjenner det, sier seksjonsleder for seksjon for utdanning ved NTNU Gjøvik, Gunn Marie Rognstad.

Seksjonsleder for seksjon for utdanning i Gjøvik, Gunn Marie Rognstad, forteller at man nå har mulighet til å levere en tidligere versjon av eksamensbesvarelsen for å slippe å ta den igjen.
Seksjonsleder for seksjon for utdanning i Gjøvik, Gunn Marie Rognstad, forteller at man nå har mulighet til å levere en tidligere versjon av eksamensbesvarelsen for å slippe å ta den igjen.

Blir mulig å levere en tidligere versjon av eksamen

Flere av studentenes tilbakemeldinger fra fjoråret har blitt hørt. Blant annet kan studentene nå velge selv om de vil la karakteren de får på evakueringstidspunktet stå. Alternativt kan de vil melde seg opp til en ny eksamen.

I høst etterspurte flere muligheten for å levere en tidligere versjon av besvarelsen dersom eksamen ble avbrutt. Den gang var det ifølge NTNU ikke mulig, både av hensyn til likebehandling og av praktiske årsaker.

I utkastet til nye rutiner åpnes det altså nå for dette.

- Dersom studentene ikke får fortsette eksamen vil vi at alle oppgavene blir levert som de står. Dette er på bakgrunn av ønsker fra studentene. I tillegg vil det ved en evakueringssituasjon som oppstår mot slutten av eksamensdagen antas at mange har kommet såpass langt i besvarelsen at de vil ønske å få den sensurert, sier Rognstad.

Om eksamen blir avlyst vil dermed alle besvarelser bli innlevert til sensur. Deretter kan studenten velge om de vil beholde denne karakteren, eller melde seg opp til ny eksamen.

Mål om å fortsette eksamen

Etter høstens evakueringer av eksamenslokaler var det flere studenter og forelesere som tok til orde for å fortsette eksamen etter at studentene var sluppet inn igjen.

Med de nye rutinene er det mulighet for at eksamener får fortsette etter en evakuering. Likevel kan eksamener bli annullert i etterkant dersom det oppdages uregelmessigheter.

- Målet med rutinene er at alle skal opptre slik at det vil bli mulig å fortsette eksamensgjennomføringen dersom det gis tillatelse til dette fra brannvesenet. Det innebærer at eksamenskandidatene i forkant av eksamen informeres om at de ikke skal snakke sammen dersom det oppstår en evakueringssituasjon, forteller Rognstad.

- Det er beredskapsmøtet, under ledelse av avdelingsdirektør, som avgjør om eksamen kan fortsette eller må avlyses, presiserer hun.

Rognstad sier at rutinen vil bli gjennomgått med alle eksamenskandidater og eksamensvakter i forkant av hver eksamensavvikling. Avdeling for studieadministrasjon kommer også til å utarbeide standardtekster til som vil bli sendt ut til alle berørte, både studenter og fagmiljø.