Ytring

Sikker gjennomføring av eksamen er viktig for NTNU

«Bestemmelsen om å utvide eksamensperioden er faglig fundert og ble ikke tatt lett på.» skriver prorektor Marit Reitan i denne ytringen.

Prorektor Marit Reitan forsvarer eksamener i januar i denne ytringen.
Publisert

Allan Krill etterlyser mer fleksibilitet i eksamensgjennomføringen, og mener at studentene hans bør få kunne velge alternativ eksamen før jul, heller enn den oppsatte eksamen i januar.

Eksamen er virksomhetskritisk. Det er en av de aller viktigste tjenestene NTNU tilbyr til sine studenter, og det har store konsekvenser for studentene når noe går galt. Det ligger et massivt logistikkarbeid bak den administrative planleggingen, og faglærere bruker mye tid på å lage gode eksamensoppgaver og kvalitetssikre disse.

På eksamen prioriteres utdanningskvalitet og sikker gjennomføring. Det er ikke rom for at studentene skal kunne ha valgfrihet i tid, sted eller eksamensform. Dette gjelder alle år og er ikke spesielt for pandemien.

Denne høsten avholder NTNU eksamen i over 2500 emner. Av disse er 700 skoleeksamen, 980 er hjemmeeksamen og de resterende 860 har andre vurderingsformer. På skole- og hjemmeeksamen skal 40 000 studenter levere til sammen 90 000 eksamensbesvarelser. Studentene skal vite nøyaktig hvor og når de skal møte opp til sine eksamener, og de skal ha god tilgang på strøm, internett og IT-brukerstøtte. Riktig eksamensoppgave skal deles ut til riktig student til rett tid, og oppgavesettet skal ikke inneholde feil eller mangler.

Matematikk 1 er et av de største emnene vi har ved NTNU. Fagmiljøet ved Institutt for matematiske fag sier at de bruker minst to ukesverk på å lage og kontrollere et eksamenssett til en så stor eksamen. Det er to matematikkemner som har eksamen etter jul. Instituttet oppfordrer studentene i disse emnene til å ta juleferie fra 21. desember og tilbyr «eksamensregning» og veiledning de første dagene i januar.

I normalår er eksamensperioden ferdig før jul. I år har vi lånt bort store deler av kapasiteten på eksamenshuset på Sluppen til Trondheim kommunes vaksinearbeid. Bestemmelsen om forlengelse av eksamensperioden ble tatt fordi flere fagmiljøer, deriblant matematikk, mente det var nødvendig for studiekvaliteten å ha skoleeksamen, så sant det var mulig. For å kunne gjennomføre alle nødvendige skriftlige eksamener bestemte Rektor at eksamensperioden kunne forlenges til 7. januar. Dette ble bestemt i samråd med fakultetene og Studenttinget i juni. Studenter og ansatte ble gjort kjent med vedtaket tidlig i høst, og eksamensdatoer for hvert emne ble publisert i august.

NTNU-ledelsen unner studentene juleferie. Bestemmelsen om å utvide eksamensperioden er faglig fundert og ble ikke tatt lett på. Det er ingen planer om å fortsette med januar-eksamener etter denne eksamensperioden.