Vurderte om faglærere skal «avhøre» studenter for å avdekke eksamensjuks

Ved IE-fakultetet på NTNU var de på nippet til å innføre kontrollsamtaler med studenter etter høstens hjemmeeksamener. Nå er de usikre på om de vil innføre slike samtaler til våren.

Her holder deler av Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk til. Den store nøtta de må knekke, er hvordan unngå juks ved hjemmeeksamen når alle hjelpemidler er tillatt. Illustrasjonsfoto.
Publisert Sist oppdatert

Ved ett av UiOs fakultet har instituttene allerede mulighet til å ha slike samtaler og noen faglærere har benyttet seg av dem.

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) hadde tenkt å innføre kontrollsamtaler også før jul. Informasjon om samtalene ble sendt ut til ansatte og studenter i november, men ble trukket tilbake da nyvinningen kom for brått på studentene.

- Vi tror en slik type samtale kan virke forebyggende slik at færre samarbeider og jukser. Dette var hovedmotivet da vi vurderte dette i høst, men vi ser nå flere uheldige sider ved ordningen, sier Terje Brekke, nestleder i fakultetets utdanningsseksjon.

UiO bruker kontrollsamtaler

I løpet av dette semesteret skal fakultetet avklare om de skal innføre slike samtaler i kjølvannet av vårens hjemmeeksamener. Denne informasjonen fikk studentene i november da fjorårets samtaler ikke ble noe av:

«Fakultetet vil jobbe videre med innføring av kontrollsamtale med tanke på innføring våren 2021. En eventuell innføring av kontrollsamtale våren 2021 vil bli varslet i god tid før eksamensperioden, sammen med ytterligere informasjon om og retningslinjer for gjennomføring av kontrollsamtale.»

Som UA tidligere har omtalt, økte omfanget av juks ved dette fakultetet da det ble avholdt hjemmeeksamener for første gang våren 2020.

LES OGSÅ: 1100 studenter tok dette emnet, ingen strøk

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo har gitt instituttene anledning til å ha kontrollsamtaler hvis de ønsker det. Det er variabelt hvordan instituttene har benyttet seg av denne muligheten, men kontrollsamtaler er absolutt tatt i bruk, ifølge Knut Martin Mørken, visedekan for utdanning ved fakultetet.

- Hos oss ivret studentene for denne muligheten. De opplevde det som veldig demotiverende om de visste at andre jukset, sier Mørken.

Obligatorisk å møte opp

Da IE-fakultetet sendte ut informasjon til ansatte og studenter i november i fjor med tanke på de nært forestående hjemmeeksamenene, så de for seg at kontrollsamtaler skulle foregå slik:

Fakta

Kontrollsamtale

  • Studenter kan bli trukket ut til kontrollsamtale
  • Det er tilfeldig hvilke studenter som blir trukket ut
  • Samtalen holdes etter at sensur er falt
  • Samtalen påvirker ikke karakteren de har fått
  • Faglærer gjennomfører kontrollsamtalen
  • Ved behov gjennomføres den digitalt
  • Dersom faglærer etter gjennomføring av kontrollsamtale mistenker at kandidaten ikke har skrevet oppgaven selv, følger faglærer/instituttet vanlige rutiner for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk.

Videre skal det skal være overveiende sannsynlig (det vil si liten grunn til tvil) at kandidaten har jukset/fått hjelp, om faglærer skal gå til det skritt å mistenke kandidaten for fusk.

En kandidat som er trukket ut til en kontrollsamtale plikter å møte på denne. Om kandidaten ikke møter til en eventuell kontrollsamtale, vil dette kunne styrke eventuell mistanke om fusk.

En form for avhør?

Terje Brekke sier det var opplegget til UiO som inspirerte fakultetet til å tenke i disse baner.

Han opplyser at de ikke har fått mange negative reaksjoner fra faglærere på kontrollsamtaler da de ble lansert i vinter. Noen så på det som et interessant tiltak. Blir det innført, vil det være valgfritt ved instituttene å benytte seg av slike samtaler, akkurat slik det er ved UiO.

- Det er større fokus nå på å etablere gode vurderingsformer som i seg selv utelukker muligheten for å samarbeide. Dette kan kanskje komme i stedet for tiltak som skremmer.

- Vil det ikke føre til mye ekstraarbeid for faglærere å ha slike samtaler med flere studenter?

- Det er et godt poeng. Vi ser at det å innføre noe slikt kan være ressurskrevende.

- Det er lett å få bilder i hodet av en avhørssituasjon med en morsk lærer og en stresset student?

- Ja, det kan oppleves som en ubehagelig og stresset situasjon for studenten. Det er et moment vi har med i vår vurdering og som vil farge hvilken beslutning vi faller ned på, sier han.

Spesiell ramme for samtale

Gjesteskribent Helge Holden omtalte også kontrollsamtalene i sin kommentar oppunder jul. Han skrev:

«Ideen er ved første øyekast god, men blir problematisk ved nærmere ettertanke. Av naturlige årsaker må den komme etter at eksamen er rettet, som fort blir en god stund etter eksamen ble avlagt. Men rammen rundt en «kontrollsamtale» blir spesiell – en nervøs student som vet at om dette går galt, vil alle tro at studenten jukset, og en faglærer som er stilt overfor håpløse dilemmaer. Er et stort avvik bevis på juks, er det ankemuligheter, osv?»

Brekke forteller at da de skulle innføre kontrollsamtaler før jul, reagerte mange studenter negativt på at de fikk så kort varsel. Dessuten vil det i høstsemesteret være en lang tidsperiode fra gjennomføring av eksamen til kontrollsamtalen vil skje. Sensurperioden er ekstra lang med juleferien innimellom.

- Noen studenter er positive også. Men i den situasjonen vi er i nå, er det vanskelig å tilfredsstille alle. En del studenter er veldig for tiltak for å unngå juks.

Snakker kun om besvarelsen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet rommer alle realfagene ved UiO. Da de diskuterte hvor stor andel av studentene som skal bli trukket ut til kontrollsamtaler, ble ti prosent nevnt, men andelen avhenger av emnenes størrelse. Visedekan Mørken sier at skal de først benytte seg av slike samtaler, må det være av et visst omfang.

De muntlige samtalene omhandler kun besvarelsen. Dette for å kontrollere studentenes eierskap til den. Det er allerede innarbeidet praksis for at studenter blir innkalt til samtaler ved mistanke om juks. Mørken sier de er opptatt av å spille på lag med studentene og at tillitsaspektet er viktig.

- Men hvis studentene opplever at mange jukser og at vi ikke gjør noe med det, er det også ille. Dette er en balansegang, sier han.

Slik han ser det, var den løsninga de kom fram til i høst det beste på kort varsel. Den beste løsninga framover, tror de, er en eller annen form for muntlig eksamen som en del av eksamensformen. Da kan ett element være ingen kontroll med om studentene samarbeider og et annet en form for muntlig høring.

- Koronasituasjonen trigger diskusjon om nye eksamensformer og kontroll. Vi må være kreative og spille på lag med studentene, sier Knut Martin Mørken.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.