Ytring

Mens vi venter … på Moes dokumentasjon

- Den saken som utløste diskusjonen mellom professor Moe og meg, er imidlertid langt viktigere enn en uryddig redaksjonell praksis i Gemini, skriver Hogne Hongset i tilsvar til Gemini-redaktør Nina Tveter.

- Dette er en redaksjonell praksis jeg finner fullstendig uhørt, skriver Hongset om Tveters forklaring på hvorfor Moes angrep på førstnevnte ble avpublisert etter 10 dager.
Publisert Sist oppdatert

Geminis redaktør Nina Tveter tar i et innlegg i Universitetsavisa selvkritikk på at Gemini publiserte et innlegg av professor Espen Moe, der Moe kom med svært nedsettende karakteristikker av meg. Jeg er vel vant med at vindkrafttilhengere bruker denne debatt-teknikken mot meg, og har ikke beklaget meg over at Gemini la innlegget ut. Men jeg har sterkt kritisert at Gemini ikke da også publiserte mitt tilsvar til Moe. Gemini valgte i stedet å svare på min kritikk med å fjerne professor Moes innlegg, etter av det har fått ligge uimotsagt på nett i 10 dager.

Dette er en redaksjonell praksis som jeg finner fullstendig uhørt, og det selv om redaktøren har opplyst at Gemini ikke redigeres hverken etter «Redaktørplakaten» eller Norsk Presseforbunds «Vær Varsom-plakat». Redaktøren skriver nå at Gemini i ettertid var kommet til at publiseringen av Moes innlegg «ikke var formålstjenlig», og at i denne saken «må Gemini ta selvkritikk». En aldri så liten offentlig beklagelse hadde kanskje også vært på sin plass.

Den saken som utløste diskusjonen mellom professor Moe og meg, er imidlertid langt viktigere enn en uryddig redaksjonell praksis i Gemini, og mitt enkle spørsmål til professor Moe har han fortsatt ikke besvart. Det gjentas derfor her. Det har utgangspunkt i intervjuet i Gemini, der professor Moe uttalte seg om hvordan Norge kunne nå klimamålene. Der sa han blant annet dette: «Det eneste det er realisme i, er å få produksjonen av fornybar energi opp, så fort som mulig, sier Moe. Og da trenger vi vindkraft, også på land.»

Mitt rimelig enkle spørsmål til professor Moe var og er fortsatt dette: Hvilken dokumentasjon, i form av egen eller andres forskning eller utredninger/rapporter, legger du til grunn for påstanden om at vi ikke kan nå klimamålene uten mer vindkraft på land?

Jeg håper fortsatt på at professor Moe kan ta seg tid til å svare på spørsmålet,- og da helst i en publikasjon der det er tillatt å komme med tilsvar. Hvis han ikke svarer, blir påstanden stående som akkurat det,- en udokumentert påstand.