Frykter økningen i falske artikler ødelegger for forskningen

Antall artikler som trolig er fabrikkerte har skutt i været, viser forsker Morten Oksvold. - Det er krise i forskningen. Norge må være med på å tvinge de store forlagene til å ta ansvar, sier han.

Forskere over hele verden jobber gratis for å avsløre falske artikler i tidsskrifter. Morten Oksvold mener arbeidet bør settes i system, omtrent som i idrettens WADA.
Publisert

Morten Oksvold er forsker ved Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus. I tillegg jobber han for å avsløre problematiske forskningsartikler.

Det siste får han ikke betalt for, men det er en jobb han mener må gjøres.

Oksvold har funnet en sterk økning de siste årene i artikler som ser ut til å være publisert av såkalte artikkelmøller, altså bedrifter som lager artikler og selger dem på nett.

- Før undersøkte vi figurer for å identifisere fabrikkerte artikler. Nå når artikkelmøllene har blitt mer profesjonelle, benytter vi såkalte frasesøk. Her analyseres hele teksten i en artikkel for å identifisere mistenkelige fraser. En typisk frase kan være: «The data that has been used is confidential», eller «No data was used for the research described in the article», under datatilgjengelighet, forklarer Oksvold.

Han ser at bruken av denne typen fraser i vitenskapelige artikler øker kraftig fra 2021.

- Vi vet ikke sikkert hvorfor dette skjer, men dette er underlige fraser som er en indikasjon på at det kan være noe rart med disse artiklene, trolig at de kan være laget av artikkelmøller, sier Oksvold.

Legger fram forskning

Han har i samarbeid med andre forskere laget oversikter over hvilke forlag som publiserer flest av disse artiklene.

M morgen torsdag skal han snakke med Det nasjonale publiseringsutvalget om utfordringene innen vitenskapelig publisering. En stor andel av artiklene publisert gjennom Hindawi er karakterisert som mistenkelige.

Hindawi-tidsskriftet Mathematical problems in engineering ble nylig fratatt godkjenningen i Norge.

- Men når vi ser på volum, så publiserer store forlag som Elsevier og Springer Nature flest av disse mistenkelige artiklene. Det kan være velrennomerte tidsskrifter som vi nå ser publiserer et mye større antall mistenkelige artikler enn tidligere. Det er urovekkende. Det er krise innen forskningen, men det er ingen som ser ut til å ta dette på alvor, ifølge Oksvold.

Nylig trakk Elsevier tilbake 500 artikler.

- Hvorfor skjer denne økningen av mistenkelige artikler nå?

- Det har nok sammenheng med innføringen av åpen forskning - Open Science - at forskningsartikler nå i større grad publiseres åpent tilgjengelige. Dermed vrir finansieringen seg fra at institusjonene før har betalt for å få lese til at forlagene får betalt per artikkel de publiserer. Forlaget tjener enormt mye penger på å publisere, og fokuset på å publisere flest mulig artikler ser ut til å gå ut over kvalitetskontrollen, sier Oksvold.

Publiserer på PubPeer

Resultatene han har funnet er publisert på PubPeer. På denne nettsiden kan folk fra hele verden gå inn og dele forskningsartikler de mener det er noe galt med. Dette kan for eksempel være kritikk av metoden, eller det kan være at de mener artikkelen er fabrikkert - altså at det ikke er en reell forskningsartikkel. Mange forskere, som Elisabeth Bik, har viet tiden sin til å avsløre falsk forskning.

De som har skrevet artiklene vil få et varsel, og dermed kunne gå inn og kommentere i PubPeer.

- Men det er sjelden at forfatterne av mistenkelige artikler gir respons. Det er de seriøse forskerne som svarer på kritikk, ikke de useriøse. Vi melder også fra til forlagene, men selv om endel artikler blir trukket, publiseres det stadig flere mistenkelige.

Oksvold er oppriktig bekymret for utviklingen, og for all støyen som ødelegger for god forskning.

Figuren viser Oksvolds frasesøk, og hvordan enkelte fraser har blitt mye hyppigere brukt siden 2021.

- PubMed fylles opp av søppel

Selv er Oksvold spesielt opptatt av biomedisinsk forskning.

- PubMed formidler de vitenskapelige artiklene, og har vært et nettsted der alle som er interessert i denne typen forskning kan holde seg oppdatert. Men nå er det mye falsk forskning her. PubMed fylles opp av søppel, mener Oksvold.

Dette oppfatter han som et stort problem.

- Det blir vanskelig for forskere å se hva som er god forskning og hva som er juks. Dermed kan de legge jukseartikler til grunn for sin egen forskning. Dette kan få betydning for pasientsikkerheten og for utvikling av medisiner, sier Oksvold.

Han mener norske myndigheter gjør for lite for å få bukt med problemet.

- Folk over hele verden jobber gratis for å rapportere juks og artikler publisert av artikkelmøller. Jeg mener vitenskapen burde ha en internasjonal uavhengig organisasjon som tok ansvar for forskningslitteraturen, som WADA i idretten. Norge kunne tatt et initiativ her. Da kunne vi tvunget de store forlagene til å ta ansvar.

Vil diskutere problemene

Dekan ved HF-fakultetet ved NTNU, Anne Kristine Børresen, er leder for Det nasjonale publiseringsutvalget, som skal lytte til Oksvold torsdag 16. mars.

UA har spurt Børresen om kommentar. Børresen sier hun ikke ønsker å uttale seg om saken før Publiseringsutvalget har fått diskutert problemene Oksvold peker på.