Ny rapport

Vitenskapelig ansatte taper i lønnskampen

Vitenskapelig ansatte ved universiteter, statlige høyskoler og offentlige forskningsinstitutter har sakket akterut lønnsmessig de siste årene sammenlignet med andre høyt utdannede yrkesgrupper.

Lønnsutvikling: Forskere lønnet i staten sakker akterut. Men det lønner seg med doktorgrad, viser ISF-rapporten.
Publisert Sist oppdatert

Feil i opprinnelig sak: Første versjon inneholdt informasjon fra en tidligere rapport. Dette ere nå tatt bort og erstattet med korrekte funn. UA beklager feilen.

Det er ett av funnene i en rapport fra Institutt for samfunnsforskning skrevet på oppdrag fra Forskerforbundet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forskerforbundet, og oppdaterer tallene fra en tilsvarende rapport ISF la fram i 2021. 

- Kort oppsummert viser rapporten at de statsansatte med høyest utdanning taper på alle fronter, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind i en pressemelding.

Rapporten viser lønnsutviklingen for vitenskapelig ansatte i staten siden 2015, sammenlignet med blant andre tilsvarende jobber i det private, andre høyt utdannede i offentlig sektor, og ansatte i industrien. Og funnene er tydelige:

* I perioden 2015–2022 er det en reallønnsnedgang for alle grupper med høyere utdanning, og vitenskapelig ansatte i staten ligger nederst i lønnsfordelingen blant høyt utdannede i hele perioden.

* Vitenskapelig ansatte i privat sektor har høyere lønn enn sine statsansatte kolleger innenfor alle fagområder.

* De vitenskapelig ansatte i staten har gjennomgående et lavere lønnsnivå enn de andre gruppene høyt utdannede i alle landsdelene, og denne tendensen kommer sterkest til uttrykk i Oslo og Viken.

* Ansatte i FoU i privat sektor har høyere lønn enn universitetsansatte innenfor alle fagfelt, og ved private høyskoler ligger lønnen høyere enn for universitetsansatte for de fleste fagfelt.

* Vitenskapelig ansatte i staten har forverret sin posisjon i perioden 2015–2022 sammenlignet med både industriarbeidere, industrifunksjonærer og lavt utdannede i offentlig sektor.

Følg UA på Facebook og Instagram.

 

Janus Umblijs.