NorthWind blir ny FME for NTNU og Sintef

NTNU og Sintef blir partnere i forskningssenteret NorthWind som skal utvikle konkurransedyktige havvindparker innen ti år. 

- Havvind er i stor vekst internasjonalt og kan bety store muligheter for energinasjonen Norge, sier olje- og energiminister Tina Bru.
Publisert Sist oppdatert

FME står for Forskningssenter for miljøvennlig energi, og er Norges forskningsråds ordning for langvarig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse energi- og klimautfordringer.

I forskningssenteret FME NorthWind skal industri, forskning og utdanning jobbe sammen for å gjøre Norge verdensledende innenfor havvind. Norske og internasjonale forskningsinstitusjoner og over 40 aktører fra norsk industri deltar.

I prosjektet skal forskere og næringsliv samarbeide om teknologiutvikling som er nødvendig for å gjøre norske bedrifter konkurransedyktige på et internasjonalt marked. Senteret vil få 15 millioner kroner i året over åtte år fra Forskningsrådet. I tillegg kommer betydelig finansiering fra næringsliv og forskningsinstitusjoner.

- Havvind er i stor vekst internasjonalt og kan bety store muligheter for energinasjonen Norge. Forskning og utvikling er avgjørende for å sikre lavere kostnader, bedre miljøtilpassing og gode driftsmodeller for slike prosjekter. Jeg har stor tro på at et langsiktig forskningssenter med partnere fra både industri, forskning og forvaltning vil bidra til å skape konkrete resultater som kan tas i bruk, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Vindenergi både til lands og til havs påvirker miljøet, og utbygginger kan være kontroversielle. Forskningen i NorthWind skal sikre at miljøpåvirkningene blir minst mulige. Senteret vil også engasjere seg for en kunnskapsbasert debatt om vindenergiutbygging, der alle perspektiver rundt vindenergi blir belyst.