shot-undersøkelsen

Studenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund er mer fornøyde, studerer mer og drikker mer

Her ligger studentene i de tre NTNU-byene over landsgjennomsnittet.

Trondheim har jevnt over bedre resultater enn landsgjennomsnittet på SHoT-undersøkelsen.
Publisert

De nasjonale hovedfunnene fra SHoT-undersøkelsen ble presentert torsdag 8. september. Fredag 9. september ble de lokale tallene lagt fram.

SHoT-undersøkelsen er besvart av nær 60 000 norske studenter i inn- og utland, og over 11 000 besvarelser kom fra studenter som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Utmerker seg med høy tilfredshet

Studentene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund er i gjennomsnitt mer tilfreds med studentbyen totalt sett sammenlignet med landsgjennomsnittet. På en skala fra 1 til 100 poeng ga studenter tilknyttet Sit studiebyen i snitt 71 poeng, mens landsgjennomsnittet ligger på rundt 67 poeng.

I Trondheim er studentene i gjennomsnitt mer tilfreds med kulturtilbudet, helsetilbudet, utelivstilbudet, studentmiljøet og boligtilbudet.

Studentene i Ålesund og Gjøvik er oftere mindre tilfredse med tilbudet i studiebyen. Det er kun med boligtilbudet at Gjøvik og Ålesund skårer høyere enn landsgjennomsnittet.

I tillegg er studentene i alle de tre byene er mindre fornøyde med kollektivtilbudet sammenlignet med resten av landet. På spørsmålet om hvor fornøyd studentene var med kollektivtilbudet var landsgjennomsnittet på 64-65 poeng. Kvinnelige studentene knyttet til Sit ga kollektivtilbudet 61,6 poeng og mannlige studenter ga kollektivtilbudet 57,9 poeng.

Bruker mer tid på studiene

SHoT-undersøkelsen viser at studenter tilknyttet Sit anslagsvis bruker flere timer på studiene enn landsgjennomsnittet.

Kvinnelige studenter tilknyttet Sit oppga at de brukte rundt 24 timer på studiene i løpet av forrige uke, sammenlignet med 21 timer på landsgjennomsnitt. Mannlige studenter oppga at de henholdsvis brukte 26 og 21 timer på studiet i løpet av forrige uke.

Samtidig er det høyere andel av studentene i de tre studiebyene som har et problemfylt alkoholforbruk.

39 % av mannlige studenter ved Sit har et problemfylt alkoholforbruk, mens 30 % av kvinnelige studenter har det samme. Dette er noe høyere enn landsgjennomsnittet der det er 36 % av menn og 25 % av kvinner som har et problemfylt alkoholforbruk.