statsbudsjettet presenteres

Øker kostnadsrammen for studentboliger

Kan bli lettere å realisere Røverdalen-prosjektet ved NTNU Gjøvik.

I dag er det en parkeringsplass i Røverdalen, like ved NTNUs campus i Gjøvik.
Publisert Sist oppdatert

Det blir en økt kostnadsramme for bygging av studentboliger på 1 450 000 kr for hele landet, melder regjeringen.

Allerede neste uke kan de lyse ut anbudet på Røverdalen, forteller en glad Strand.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet (Oppland), Marit Knutsdatter Strand gleder seg over at kostnadsrammen for byggingen av studentboliger økes. Det betyr nemlig at de allerede neste uke kan lyse ut anbudet på Røverdalen-byggeprosjektet.

- Dette er et byggeprosjekt som er kjempeviktig for å utvikle Gjøvik som studiested. De siste par årene har vi sett en stor vekst i antall studenter, og dette har skapt høye leiepriser som følge av et stort trykk i det private leiemarkedet. Det å få på plass nye studentboliger er dermed viktig for å tilrettelegge for økonomien til fulltidsstudentene.

Universitetsavisa har tidligere skrevet at ordføreren i Gjøvik håper på at byggeprosjektet av nye studentboliger i Gjøvik skal komme inn i statsbudsjettet.

Sit vil bygge i både Gjøvik og Trondheim

Sit bekrefter også at de vil begynne å bygge i Røverdalen. «Forutsatt at statsbudsjettet vedtas med denne endringen, betyr det at Sit realiserer byggingen av nye studentboliger i Røverdalen», skriver de i en pressemelding.

Lisbeth Glørstad Aspås fra Sit er godt fornøyd med endringene regjeringen foreslår.

- Dette er et tydelig signal til oss i studentsamskipnadene om at våre innspill er hørt. Rett og slett en skikkelig vitaminsprøyte for studentboligbygging i alle våre tre byer, og i hele landet, sier boligdirektør i Sit, Lisbeth Glørstad Aspås.

Det er ikke bare i Gjøvik det vil bli mer studentboligbygging. Også i Trondheim kan det bygges mer. Den nye kostnadsrammen gjør at Sit kan gå videre med flere av prosjektene som har kommet langt i planleggingen. I første omgang gjelder det nye studentboliger i Klostergata 56 og Nardovegen 12-14.

- En gledens dag for studenter i Trondheim, sier student og styreleder i Sit, Jørgen Sunnvoll.

Fakta

Kostnadsrammen for studentboliger

  • Setter begrensning på hva hver enhet av studentboliger skal koste.
  • Kostnadsrammen beregnes per hybelenhet (fryktelig forenklet «per beboer») og har til nå vært på kr. 955 700, og på kr. 1 011 900 i såkalte pressområder som landets største byer.
  • Ifølge Sit har det vært knøttsmå marginer i en årrekke. På grunn av prisøkning generelt og spesielt på store byggeprosjekt har det vært umulig å fortsette å bygge innenfor rammene.

Kilde: Sit

Vil bruke ekstra på å justere studiestøtten

Ifølge pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet vil Regjeringen gjøre det enklere å bygge flere studenthybler og justerer studiestøtta.

For å få opp tempoet på studentbustadbygginga, vil regjeringa auke ramma for kor mykje ein hybel kan koste å bygge. I tillegg foreslår regjeringa å bruke 85 millionar kroner ekstra på å justere studiestøtta.

- Husleie er den klart største budsjettposten for de fleste studenter, og flere gode og billige hybler er det som vil monne mest i lommebøkene deres. Jeg tar for gitt at samskipnadene nå får opp tempoet og som et minimum bygger så mange studentboliger som Stortinget har lovt penger til. Jeg ser heller ingen grunn til at husleien skal gå opp, samskipnadene har høy egenkapital og tjener gode penger på studentboliger. Sammen med justeringen vi nå gjør i studiestøtta, er dette gode grep for å forbedre studentøkonomien, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Øker kostnadsramma for å få opp byggetempoet

I 2023 vil regjeringen gi tilskudd til 1 650 nye studentboliger.

De siste årene er det blitt søkt om og bygd langt færre nye boliger enn Stortinget har lovet midler til. Studentsamskipnadene peker på økte byggekostnader blant årsakene til at de ikke klarer å bygge innenfor de gjeldende kostnadsrammene.

I dag er rammen per hybelenhet på 1 011 900 kroner i pressområdene og 955 700 kroner i resten av landet. Nå øker regjeringa ramma til 1 450 000 kroner per hybel i hele landet, og justerer satsene for tilskudd etter forventet prisvekst.

I tillegg blir det slik at byggeprosjekt heretter må holde seg innenfor den prisjusterte kostnadsramma som gjelder når bygget står ferdig, i motsetning til i dag, der det er ramma fra året de fikk tilskuddet som gjelder. Det gir meir fleksibilitet for utbyggerne. Det er fremdeles en forutsetning at prosjektene er satt i gang innan fire år etter at de fikk tilskudd.

141,5 millionar til energieffektive studentboliger

Regjeringa vil også bruke 141,5 mill. kroner til en tilskuddsordning for energitiltak i studentboliger.

- Når vi bygger nye studentboliger eller bygger om gamle, må vi sikre at de er mest mulig energieffektive. Det er bra for økonomien og det er bra for miljøet, sier Borten Moe.

Auka utdanningsstøtte

Studiestøtta blir justert hvert år etter forventa vekst i priser på varer og tjenester (KPI). Til vanlig er ikke dette et problem, men no øker prisane på et lite forutsigbart vis. Derfor foreslår regjeringa å øke utdanningsstøtta med 85,3 mill. kroner i 2023 for å treffe bedre på prisveksten.

- Nå endrer vi metode for å beregne prisvekst for neste studieår. Dette betyr at vi øker basislånet med 3 600 kroner neste år for alle studentar. Det gjør at støtta blir om lag 1500 kroner høyere enn om vi hadde lagt det tidligere anslaget til grunn. Jeg er fornøyd med å bidra til at studentane får noe høyere kjøpekraft, seier Borten Moe.