styrevalg

MH-stipendiat danket ut de andre styrekandidatene

Grace Katharine Forster fra Fakultet for medisin og helsevitenskap skal representere de midlertidig vitenskapelig ansatte i NTNU-styret.

Grace Katharine Forster har booket sin plass ved styrets bord for ett år. Hun overtar plassen til en kollega fra samme fakultet.
Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uka ble det avholdt valg til NTNU-styret for midlertidige vitenskapelig ansatte. Fem kandidater hadde stilt. Til slutt var det Grace Katharine Forster ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) som gikk av med seieren.

Det kommer fram av NTNUs valgprotokoll.

Kim Rainer Mattson ved Fakultet for ingeniørvitenskap fikk nest flest stemmer og ble valgt til varamedlem. Det var dermed ikke nødvendig å bruke kvotering for å få den påkrevde kjønnsbalansen med en kvinne og en mann.

Økning i valgdeltakelsen

Kim Rainer Mattson er stipendiat ved Fakultet for ingeniørvitenskap og blir vara i styert.

Vinneren Forster fikk 122,33 vektede stemmer. Mattson fikk 110,00. Med et manntall i velgergruppen på 2598 personer var valgdeltakelsen på 14,28 prosent. Dette er en økning på litt over to prosentpoeng fra i fjor.

Styret er NTNUs øverste organ og har representanter valgt inn av ulike ansattgrupper, samt av studentene. Det sitter også fire eksterne representanter oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Forster blir den andre representanten valgt inn fra midlertidig ansatte på rad fra MH-fakultetet når hun tar over fra Nicolai Winter-Hjelm i august.

- Ikke bærekraftig karriereutvikling for midlertidige

I forkant av valget gjorde hun det klart at hun vil jobbe for å sikre at midlertidig vitenskapelig ansattes meninger blir lyttet til og at deres interesser og behov blir prioritert i beslutningsprosessene ved NTNU. 

Forster ønsker å innføre en bredere støtte til karriereutvikling for midlertidige ansatte. Hun mener at NTNUs praksis i dag ikke er bærekraftig.

- NTNUs største utfordring slik jeg ser det, er behovet for å oppfylle sine samfunnsoppdrag, samtidig som man prøver å håndtere den økonomiske krisen ved å tilby mindre og mindre ressurser til bemanning og karriereprioritering til midlertidig ansatte, skrev Forster i sin kandidatpresentasjon.

Ettersom Forster selv har en internasjonal bakgrunn ser hun også et betydelig rom for forbedring når det gjelder inkludering og likestilling av internasjonale ansatte.

- Det er viktig at deres stemmer blir hørt og tatt på alvor, skrev hun i presentasjonen.

Følg UA på Facebook og Instagram.