Rektor ønsker å utvikle ei god og varig løsning for Nesna

Styret ved Nord universitet vil på sitt møte neste uke gjenopprette barnehage- og grunnskolelærerutdanningene på Nesna.

- Målet er at høyere utdanningstilbud på Helgeland skal komme styrket ut i denne prosessen, sier rektor Hanne Solheim Hansen.
Publisert

På styremøtet 9. desember må derfor Nord-styret omgjøre et vedtak fra styremøtet i oktober. Da ble det bestemt at opptaket til barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10 skulle legges til Mo i Rana. I stedet legges aktiviteten til Nesna med opptak allerede våren 2022. Dette blir første trinn i arbeidet med å innfri ambisjonene fra Hurdalsplattformen, heter det i ei pressemelding fra universitetet.

– Neste trinn er å etablere et forpliktende samarbeid med Kunnskapsdepartementet, lokale og regionale aktører for å sikre en god og varig løsning for høyere utdanning på Nesna. Her skal vi se på muligheten for å etablere fremtidige tilbud av høyere utdanning som skal sikre god studentrekruttering, et aktivt studentmiljø og et tilstrekkelig antall forskningsaktive fagansatte, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

I tillegg til lærerutdanningene skal det arbeides for å etablere et «Senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning». Nye studietilbud skal også utvikles og etableres.

LES OGSÅ: Må rådføre seg med regjeringa før nedlegging av campuser

LES OGSÅ: Det blir ingen egen høyskole på Nesna

Rektor foreslår overfor styret ved Nord universitet at det blir etablert et felles utviklingsprosjekt, som skal foreslå hvilke nye studietilbud og fagmiljø som kan bygges opp på Nesna. Dette mener rektor må skje i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet, universitetet og lokale krefter. Målsettinga er å skape noe nytt som sikrer varig god studentrekruttering.

– Nå som Regjeringa har besluttet at Nord universitet skal ha aktivitet på Nesna, så må vi ta det på alvor. Vi er nødt til å tenke nytt, og lage et konsept som er bærekraftig over tid. Dette ønsker jeg å få med meg styret på, sier Hanne Solheim Hansen.

Styret blir også bedt om å opprette en stedlig lederfunksjon på Nesna. Personen skal rapportere til toppledelsen ved institusjonen og inngå i relevante lederfora.

Aktivistene som har stått på for å få etablert en egen høyskole på Nesna, er ikke glade for at det er Nord universitet som skal ha styringa over campusen - det samme universitetet som vedtok å legge den ned.

I pressemeldinga sier rektor Hanne Solheim Hansen at hun er opptatt av at tilliten til Nord universitet blir gjenopprettet på Sør-Helgeland. Dette kan skje gjennom grundig og målrettet arbeid sammen med lokale og regionale myndigheter, organisasjoner og næringsliv, heter det.

- Målet er at høyere utdanningstilbud på Helgeland skal komme styrket ut i denne prosessen. Det innebærer også at Nord universitet vil fortsette arbeidet med å styrke Campus Helgeland på Mo, sier rektoren ved Nord universitet i pressemeldinga fra Nord universitet.

Forslaget til vedtak i styresaken er som følger:

  1. I henhold til anmodning fra regjeringen vedtar styret å utlyse de samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning (MAGLU) 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning (BLU) på Nesna fra 2022.
  2. De samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning lyses ikke ut på Mo i Rana fra 2022.
  3. Styret ber rektor legge til rette for at ansatte på Nesna som ønsker det, kan få Nesna som varig arbeidssted.
  4. Styret gir styreleder og rektor fullmakt til å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet om økonomisk kompensasjon for ekstra utgifter knyttet til oppfølging av denne saken.
  5. Styret ber rektor om å presentere en full gjennomgang av konsekvenser (økonomi, personal, studenter og infrastrukturkostnader) i neste møte.
  6. Styret ber rektor om å etablere et forpliktende samarbeid med Kunnskapsdepartementet og lokale og regionale aktører for å sikre en god og varig løsning for høyere utdanning på Nesna.
  7. Styret vedtar å opprette en stedlig lederfunksjon på Nesna som rapporterer til toppledelsen ved institusjonen og inngår i relevante lederfora. Styret ber rektor utarbeide et mandat for stillingen og utlyse den så snart som mulig.