Mener staten bærer kostnadene for tomme studentboliger

Marit Reitan mener det er staten, og ikke studentene, som tar kostnaden når studentboliger NTNU har reservert blir stående tomme.

Marit Reitan regner med at behovet om boliger til utvekslingsstudenter vil øke over tid.
Publisert

I forkant av publisering av vår artikkel om hvem som skal ta regninga for studentboliger som står tomme sendte Universitetsavisa en rekke spørsmål til prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan, sitt kontor.

Da vi ikke fikk svar innen rimelig tid ble saken publisert uten. I ettertid har spørsmålene blitt besvart og her følger Universitetsavisas spørsmål og svarene signert prorektoren for utdanning i sin helhet.

- Velferdstinget sier dette er boliger NTNU bestiller for å oppfylle sitt behov om utvekslingsstudenter og at det derfor er NTNU som burde bære hele kostnaden, hvordan stiller NTNU seg til det?

- NTNU er et internasjonalt orientert universitet med ambisjoner om å tiltrekke seg fremragende internasjonale studenter. Dette er en del av NTNUs samfunnsoppdrag og en klart uttalt strategi fra våre eiere. Så når NTNU (og Sit) legger til rette for at det skal komme utvekslingsstudenter til våre studiebyer, handler ikke det om å oppfylle et behov hos NTNU, men å utføre en viktig del av det oppdraget vi har fått fra våre myndigheter.

- Kunnskapsdepartementet har bedt om at samskipnader og utdanningsinstitusjoner kommer fram til løsninger i fellesskap. NTNU og Sit har dialog om inngåelse av ny kontrakt for boliger til internasjonale studenter fra 2022. Vår nåværende avtale med Sit presiserer at NTNU og Sit har en felles intensjon om å legge til rette for studentmobilitet, og et viktig moment i denne sammenheng er et godt boligtilbud for internasjonale studenter.

- Det er ifølge Sit snakk om flere millioner kroner, Velferdstinget sier dette er kostnader som til slutt da studentene som bruker Sit-tjenestene må betale, hva tenker du om at det er studentene som må bære kostnad for utveksling ønsket av NTNU?

- Jeg tenker vel først og fremst at det er staten som bærer kostnadene. Utveksling er absolutt ønsket av NTNU, men det er også et pålegg fra våre eiere. Jeg vil også hevde at NTNU blir et bedre universitet av å få impulser fra andre deler av verden og at utvekslingsstudenter gir en økt verdi til studiemiljøet og våre utdanninger. Så slik sett syns jeg jo at utveksling burde være ønsket av våre studenter også.

- Ønsker NTNU å permanent videreføre ordninga med å dele kostnadene 50/50 med Sit? Hvor stor del av kostnadene kunne det på sikt vært aktuelt for NTNU å ta?

- NTNU og Sit har i 2021 samarbeidet om å se på felles utfordringer knyttet til tomgangskostnader som Sit opplever på vårsemesteret, som en konsekvens av at internasjonale studenter i større grad oppsøker NTNU på høstparten, enn på våren. Denne rapporten er et viktig grunnlag for det videre samarbeidet mellom Sit og NTNU rundt en fremtidig boligkontrakt for internasjonale studenter, og spørsmål rundt eventuelle fremtidige kostnader knyttet til en slik avtale vil være sentralt å diskutere med Sit fremover.

- Ser dere for dere at behovet for boliger vil øke ettersom økt utviklingsaktivitet er et mål ved norske universiteter?

- Ja, det regner vi med. NTNU ønsker å tiltrekke oss enda flere internasjonale studenter, og vi samarbeider med Sit, kommunen, fylkeskommunen og næringslivet gjennom StudyTrondheim om å gjøre Trondheim til en enda bedre studieby.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.