Ytring

Ladehammeren er ikke et realistisk alternativ

En utredning av Ladehammeren-alternativet vil med stor sannsynlighet konkludere med å peke tilbake på Tyholt.

Dekan Olav Bolland og administrerende direktør Vegar Johansen skriver at det ikke er realistisk med et Ocean Space Center på Ladehammeren.
Dekan Olav Bolland og administrerende direktør Vegar Johansen skriver at det ikke er realistisk med et Ocean Space Center på Ladehammeren.
Publisert Sist oppdatert

Flere tar nå til orde for at Ladehammeren er en bedre lokalisering for Ocean Space Centre (OSC) enn Tyholt. Grunnforholdene gjør det urealistisk å bygge OSC på Ladehammeren, og en full utredning vil mest sannsynlig igjen måtte peke tilbake på Tyholt.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) spurte nylig næringsminister Iselin Nybø om muligheten for en vurdering av lokaliseringen på Ladehammeren for det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi, OSC. Nybø var i sitt svar klar på at en slik vurdering vil kunne forsinke etableringsprosessen av OSC med fire til fem år, og koste betydelige summer.

Les også: NTNU-fagmiljø vil ha Ocean Space Center på Ladehammeren.

En plassering av OSC på Ladehammeren vil også være svært krevende rent teknisk. Gode og stabile grunnforhold var et avgjørende argument for at dagens marintekniske senter ble bygget på Tyholt i 1939 og senere utvidet. Grunnforholdene er også i dag det viktigste argumentet for at OSC bør bygges på Tyholt. Som dagens senter vil det nye senteret bestå av laboratorier med høyteknologisk og sensitivt utstyr som benyttes i forskningen og utdanningen. Kravene til nøyaktighet er svært høye for å oppnå tilstrekkelig kvalitet i målingene. Utstyret i bassengene og laboratoriene er i stor grad integrert i bygningskonstruksjonene, og det er veldig lav toleranse for bevegelser i bygningsmassen fra setninger, og vibrasjoner fra trafikk eller dønninger i fjorden. Flere av forsøkene innebærer blant annet at store vannmengder blir satt i bevegelse. Belastningen det har på grunnen kan føre til nettopp slike setninger. Tomta på Tyholt er av fjellgrunn, med god kvalitet, så her vil senteret stå støtt.

Ladehammeren har ikke plass på land, eller inne i fjellet for å romme det som i dag er planlagt i OSC. Derfor har tidligere direktør ved Marintek, Oddvar Aam foreslått å plassere det store havbassenget (50x60m) ute i sjøen ved Ladehammeren på en steinfylling. Dette er et ferskvannsbasseng som er foreslått plassert nedsenket i fjorden, på grunn av plassmangel på land.

Les også: Mener Ocean Space Center bør ligge i fjorden.

Offentlig tilgjengelig informasjon, for eksempel Trondheim Kommunes “Geoteknisk vurdering av utbyggingsforhold på Nyhavna” fra 2009, og “Nyhavna kommunedelplan” fra 2011, tilsier at det vil være betydelige utfordringer med grunnforhold på, og utenfor Ladehammeren. Dette er årsaken til at Ladehammeren som lokalisering for OSC aldri ble utredet i detalj.

Så sent som i 1990 gikk det et stort undersjøisk ras utenfor Ladehammeren, omtrent i området der Aam nå foreslår å plassere det store havbassenget. På land raste deler av Ormen Langes vei ut, og i sjøen antas det at 3 millioner kubikkmeter med masse var i bevegelse, noe som er omtrent tre ganger mer enn i Gjerdrum-raset i vinter. Etter raset i 1990 ble det konkludert med at sprengningsarbeider i forbindelse med byggingen av Ladehammeren Renseanlegg sannsynligvis var en utløsende årsak til raset, og det ble advart mot bygging nordvest for Ladehammerkaia før nye undersøkelser er gjort. Det er i det samme området Aam nå foreslår å sprenge ut svært store volumer og plassere sjøgangsbassenget (180x40m) inne i fjellet. Dette vil etter alt å dømme også innebære en betydelig risiko for setningsskader for bygg og boliger på oversiden av berget. Utfordringene med grunnforholdene kan kanskje løses teknisk, men med tidkrevende utredninger, høye kostnader til sikring, og en alvorlig risiko for at det i det hele tatt ikke vil la seg gjøre.

Les også: I sjokk over hvor massivt Ocean Space Centre blir.

På denne bakgrunn opplever vi Oddvar Aams påstand om at lokalisering av OSC på Ladehammeren vil gi 1,5-2 milliarder kroner lavere kostnader enn på Tyholt som helt urealistisk. Dessuten ser vi at Aams kalkyler utelater kostnadene til helt avgjørende funksjoner som heve/senke-gulv i bassengene, og det store anlegget som skal kunne forflytte 300 kubikkmeter vann pr. sekund i havbassenget for å simulere havstrøm. I tillegg har kalkylen utelatt laboratorium for NTNUs studenter.

Og selv om de tekniske og økonomiske utfordringene skulle la seg løse, vil det også være andre viktige samfunnshensyn som måtte utredes grundig. Lokalisering av OSC på Ladehammeren ville være et betydelig naturinngrep i en strandsone som ligger like i nærheten av den populære Ladestien, og hvor den lakseførende Nidelva har sitt utløp. Havbassenget plassert ute i fjorden vil også gi en trangere innseiling og ulemper for Transittkaia og øvrige kaifronter på Nyhavna.

Les også: Ocean Space Center – Et nytt Dora på Tyholt!

Aams anslag om at Statsbygg kan prosjektere OSC på Ladehammeren på to til tre år tar tilsynelatende ikke inn over seg behovet for å gjøre grundig arbeid med det geotekniske, og ei heller konsekvensutredninger og demokratiske prosesser knyttet til avveiningene mellom viktige miljø- og samfunnshensyn i en så komplisert sak.

En utredning av Ladehammeren-alternativet vil med stor sannsynlighet konkludere med å peke tilbake på Tyholt. Konsekvensen er en reell og betydelig risiko for at investeringen aldri kommer tilbake på Statsbudsjettet. I mellomtiden vil dagens laboratorier og våre fremragende forskningsmiljøer svekkes betydelig. Det kan vi ikke anbefale, i en tid der norsk konkurransekraft i havnæringene er avhengig av grønn, digital innovasjon i meget høyt tempo.

Dette innlegget var opprinnelig på trykk i Adressa.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.