Vurderer korttidsutleie på studentboliger til eksterne for å bøte på millionkostnad

Arbeidsgruppe ser på løsninger for å dekke over kostnad av tomme boliger til utveksling. Studenttingets ledelse ikke enig med Velferdstinget om NTNU-ansvar.

Moholt er en av studentbyene der flere utvekslingsstudenter vanligvis får boliger.
Publisert

Universitetsavisa har tidligere omtalt at Sit bruker millioner av kroner på tomme studentboliger som holdes av til utvekslingsstudenter ved NTNU. På midlertidig basis under korona har NTNU dekket 50 prosent av kostnaden inntil 2,1 millioner kroner.

Fakta

Tomgang hos Sit

I årene 2016-2019 fra januar til juni har Sit et snitt på ledige boliger pr. mnd. fordelt slik:

• 2016: 377 ledige pr. mnd. • 2017: 459 ledige pr. mnd.

• 2018: 340 ledige pr. mnd.

• 2019: 439 ledige pr. mnd.

Om vi regner en snittpris på 3600 kr. pr bolig, vil kostnadene for dette for et semester (januar-juni) se slik ut:

• 2016: 377 boliger (377*3600*6= ca. 8,1 mill.)

• 2017: 459 boliger (459*3600*6= ca. 9,9 mill.)

• 2018: 340 boliger (340*3600*6= ca. 7,5mill.)

• 2019: 439 boliger (439*3600*6= ca. 9,5 mill.)

Om man får ned gjennomsnittstallet på ledige boliger ser resultatet slik ut:

(Antall ledige boliger X Gjennomsnittspris X 6 måneder)

• 300*3600*6= ca. 6,5 millioner

• 200*3600*6= ca. 4,3 millioner

• 150*3600*6= ca. 3,2 millioner

• 100*3600*6= ca. 2,1 millioner • 50*3600*6= ca. 1,1 million Ergo; 50 ekstra kontrakter i et halvt år utgjør ca. 1,1 million kroner.

Kilde: Arbeidsgruppe for tomgang på studentboliger, representanter fra NTNU, Trondheim Kommune og Sit.

Velferdstinget har tidligere uttalt at de ønsker at NTNU her skal ta hele regninga på permanent basis, fordi at å gi Sit regninga mener de det er studentenes velferdstilbud det går utover.

Les også: NTNU mener staten bærer kostnaden for tomme studentboliger.

Vil leie ut til andre grupper enn studenter

En arbeidsgruppe bestående av representanter for NTNU, Sit og Trondheim kommune jobber nå med å både kartlegge problematikken og finne mulige løsninger som kan bøte på problemet og har produsert et notat om problematikken som skal benyttes i arbeidet framover.

«På våren har Sit imellom 350-400 ledige boliger som er resultat av i hovedsak utvekslingsstudenter som er her for kortere opphold på høstsemester. Kostnadene av dette tapet ligger mellom 6-9 millioner i semesteret», skriver arbeidsgruppa i et notat om tomgangen.

Arbeidsgruppen ser for seg en rekke ulike tiltak for å få ned tomgangen i det korte løp. Dette kan innebære blant annet å få inn flere phd-kandidater på kortere prosjektopphold, men også å leie ut til andre enn studenter i kortere perioder, når det står tomt.

«For at dette skal la seg gjennomføre må dette tilrettelegges av Sit. Dette kan innebære at hele bygg/kollektiv må frigis slik at man skal kunne leie ut til andre kundegrupper enn studenter for kortere perioder. Dette er et tiltak som kan vurderes, men man må se på om det vil ha noen negative konsekvenser. Det vil ikke være aktuelt å flytte ikke-studenter inn med studenter, står det i notatet.»

Mulighet for blant annet utleie til forskere gjennom International Researcher Support, deltakere på samlingsbaserte studier og til og med kultur og idrettsarrangement er blant mulighetene.

Selv om det poengteres at NTNU trenger bedre systemer og rutiner for utleie til eksterne i så fall. Men som det også skrives, jobber Sit med et digitaliseringsprosjekt, som legger bedre til rette for kortidsutleie.

Studenttinget: NTNU har ikke mer ansvar enn Sit

Saken skulle legges fram til orientering for Studenttinget på semesterets siste møte i går kveld. I motsetning til Velferdstinget skriver internasjonal ansvarlig i Studenttinget, Anna Juell Johnsen at Arbeidsutvalget i Studenttinget ikke ser på det som naturlig at NTNU tar mer av regninga.

«Det virker ikke hensiktsmessig at NTNU skal ta ansvar for å dekke en større andel enn de har gjort tidligere, til tross for at leilighetene holdes av til internasjonale studenter ved NTNU. Sit har ansvar for velferdstilbudet til alle studenter i sine respektive studiebyer, internasjonale studenter ved NTNU inngår like mye i dette som norske studenter. Vi vurderer det ikke som et særskilt ansvar for NTNU å ta mer av den økonomiske risikoen enn Sit når det kommer til internasjonale studenter.

NTNU burde likevel samarbeide og hjelpe ved behov, slik som de har gjort under pandemien og tidligere. Spesielt fordi Sit aktivt holder av leilighetene etter forespørsel fra NTNU er det viktig at NTNU bistår i forbedring av problemet der de kan. NTNU er allerede i dialog med Sit for å finne tiltak via blant annet arbeidsgruppen som utarbeidet tomgangsrapporten, og vil fortsette å være involvert i prosessen framover», skriver Johnsen i Studenttingets sakspapirer.