NTNU vil ikke ut av fossil energi

UiO og NMBU trekker seg ut av fond som investerer i alle former for fossil energi. NTNU mener det er tilstrekkelig å gå ut av kullproduksjon.
Universitetene bør komme seg ut av all fossil energiproduksjon innen fem år, ifølge UJnifors ambisjon. For NTNU holder det med kull. 
        
            (Foto: LEO FRANCINI)

Universitetene bør komme seg ut av all fossil energiproduksjon innen fem år, ifølge UJnifors ambisjon. For NTNU holder det med kull.  Foto: LEO FRANCINI

Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet i det daglige, har stortingsvedtak på at man vil trekke fondet ut av kullkraft- og kullgruveselskaper. Omsatt i praktisk politikk vil det si at selskaper hvor kull står for mer enn 30 prosent av inntektene, og selskaper som baserer mer enn 30 prosent av sin virksomhet på kull, ikke lenger skal være investeringsobjekter for Oljefondet.

De tre norske universitetene NTNU, Universitetet i Oslo og Norges- miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU følger opp. Nå skal pengene flyttes til fond med liten tilknytning til olje og gass. Målet er helt fossilfrie investeringer innen fem år, kunne NRK melde onsdag.

NTNUs penger i egen stiftelse

Men det viser seg at NTNUs ambisjoner er mindre grønne enn de to andre universitetene. Mens UiO og NMBU vil helt ut av all form for petroleumsproduksjon, er NTNU tilfreds med å unngå investeringer i selskaper som driver med kull.

Årsaken til at NTNU kan følge andre retningslinjer enn de to øvrige universitetene, er at NTNU har sin portefølje samlet i en egen stiftelse.

UiOs og NMBUs midler håndteres av Forvaltningsstiftelsen for fond og legater, Unifor.

NTNU har sagt at man i utgangspunktet legger seg på de samme forvaltningsprinsippene som Unifor - men med unntak for olje og gass.

De tre universitetenes samlede portefølje er på om lag 2,1 milliarder kroner. NTNUs andel utgjør under 10 prosent, 140 millioner. Resten står i overveiende grad UiO for, NMBUs andel er ganske liten.

Bærekraftige universiteter

Det at universitetene tar mål av eg å gå foran som grønne fondsforvaltere og trekke seg ut av all fossil energiproduksjon, er del av en gryende, internasjonal trend, ifølge The Guardian. Det startet i USA; etter press fra studenter, og bredte seg til Storbritannia, hvor hvert fjerde universitet nå går inn for dette.

– Universiteter er noe av det mest bærekraftige vi har i et demokratisk samfunn. Da må det være et samsvar mellom midlene som kommer til universitet og verdiene vi representerer, sier Unifors direktør Hans Jørgen Stang i en kommentar til NRK.

I et intervju i Dagsnytt 18 onsdag kveld gjorde NTNU-rektor Gunnar Bovim det imidlertid klart at for hans universitets vedkommende handler det utelukkende om å følge retningslinjene som gjelder for Oljefondet.

 - Vi tror det er viktig å følge opp det demokratiet velger, sa Bovim blant annet under innslaget.

Se innslaget her

Ottersen vil ha fossilfrie fond

Bovims rektorkolleger Mari Sundli Tveit og Ole Petter Ottersen åpner imidlertid for å strekke seg lenger.

NMBUs rektor Sundli Tveit bekrefter at man der står på Unifors ambisjon om å bli fossilfrie i løpet av en femårsperiode. Ottersen uttrykker tilsvarende ambisjoner.

- Som UiO-rektor er jeg er opptatt av at våre fond skal bli helt fossilfrie. Dette innebærer ingen desavuering av politisk beslutninger tatt av det norske storting – det er rett og slett å støtte opp om utviklingen av en grønn økonomi, sier Ole Petter Ottersen til UA.

LES OGSÅ UiO investerer i oljeverstinger

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UAs julekalender:

Ser du hvem dette er?

Dagens hint: Doktoren i nord er både doktor og doktor.

UAs julekalender:

Ser du hvem dette er?

Dagens hint: Har jobbet med både aluminium og olje. Om hun har arvet morens herskapelige interesser vites ikke

- Hun har full støtte i styret

- Det har vært en meget omfattende prosess, med oppgaver til kandidatene og personprofilanalyser, sier styreleder Svein Richard Brandtzæg.

Rektor Anne Borg: - Tid for konsolidering

- Nå må vi ta ned de ballene som er oppi lufta, sier Anne Borg. Hun er tydelig på at reformtakten skal ned med henne som rektor.