Gunnar Bovim på Israels ambassade:

”Ikke akseptabelt av Israel"

- Vi kan ikke ha det sånn at våre studenters opphold i Palestina skal avgjøres om de er villige til å oppgi personlige passord og pinkoder til israelske myndigheter, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.

Konstruktivt møte. NTNUs rektor Gunnar Bovm krever også svar på hva israelske myndigheter akter å gjøre for å unngå flere hendelser som de som har vært i høst. NTNU vil også vite hva Israels ambassade gjør for at de to studentene likevel kan få komme inn i området. Arkiv.
Konstruktivt møte. NTNUs rektor Gunnar Bovm krever også svar på hva israelske myndigheter akter å gjøre for å unngå flere hendelser som de som har vært i høst. NTNU vil også vite hva Israels ambassade gjør for at de to studentene likevel kan få komme inn i området. Arkiv.
Publisert Sist oppdatert

Mandag hadde Gunnar Bovim et møte med Israels ambassade i Norge i Oslo. NTNU har også varslet Kunnskapsdepartementet om sin bekymring for hvordan studenter fra NTNU er blitt mottatt i Israel.

Foranledningen er at to NTNU-studenter, på vei til palestinske områder, i høst er blitt avvist av israelsk sikkerhetspoliti på Ben Gurion-flyplassen. Den ene, masterstudent Sigrid Sivertsen Haugan, er nektet innreise til Israel de neste 10 årene.

Uakseptable krav fra politiet

- Overfor ambassaden fremførte jeg at vi mener det er uakseptabelt at studentene ble bedt om personlige passord og pinkoder til telefoner. Jeg sa også at vi ikke kan ha det sånn at våre studenters opphold skal avgjøres om de er villige til å gi fra seg slike opplysninger, sier Gunnar Bovim til UA.

Sigrid Sivertsen Haugan ble stanset på flyplassen den 30. august, mens Vilde Aarethun ble omtalt i Adresseavisen da hun opplevde det samme for en drøy uke siden. Ambassaden har fremdeles ikke alle fakta på det rene fra de to hendelsene, som av studentene er beskrevet som svært ubehagelige.

- Dermed ble dette en framføring av våre sterke synspunkter på dette, og jeg opplever at de tok det alvorlig og til etterretning, sier Bovim.

Han sier også at Israels ambassaderåd erkjente at dette er historier de opplever som problematiske i forhold til sitt omdømme i Norge – og andre land.

Ønsker innreisenekt revurdert

- De virket oppriktige i sin interesse for å få fram fakta, sier Bovim, som regner med at ambassaden kommer tilbake når dette er gjort.

Da UA snakket med ambassaderåd Dan Poraz for én måned siden om Sigrid Sivertsen Haugans sak, hadde han heller ikke alle detaljene fra anholdelsen som skjedde 30. august.

LES MER: "Latterlig å påstå at vi hindrer studenter i å dra til Palestina".

Gunnar Bovim sier NTNU gjorde det klart at de mener 10 års innreiseforbud for sosialantropologistudenten er en for sterk reaksjon, og at de bad om at israelske myndigheter ser på om dette kan forkortes. NTNU krever også svar på hva israelske myndigheter akter å gjøre for å unngå slikt i framtida og hva de gjør for at de to studentene likevel kan få komme inn i området.

- Vårt syn er at studenter som kommer fra NTNU, og som skal til palestinske eller israelske områder for å studere eller gjøre feltarbeid, må kunne føle seg trygge på å si sannheten om hvor og hva de skal, uten å frykte sanksjoner.

Foreslo felles regler

- Vi foreslo også at vi kommer fram til en felles prosedyre, som sikrer at studentene våre får den samme informasjonen fra alle kanaler, enten det er NTNU, Birzeit-universitetet, den norske ambassaden i Israel eller Israels ambassade til Oslo. Alle må være samforstått om hvordan vi gjør det. Det er ikke akseptabelt at våre studenter føler seg trakassert.

- Noe av problemet her er vel at studentene ikke får studentvisum for å studere ved palestinske universitet. Dermed reiser de inn på tre måneders turistvisum, og da blir det fort feil i møte med israelsk sikkerhetspoliti?

- Disse forholdene var det noe usikkerhet rundt på ambassaden. Så det inngår i hjemmeleksen som skal gjøres i forhold til den felles prosedyren vi skal komme fram til, sier Bovim, som beskriver møtet som konstruktivt selv om forståelsen av hva som hendte på Ben Gurion-flyplassen og forvaringssenteret studentene ble holdt i, er ulik.

Fastholder at Haugan løy

Israels ambassade i Oslo har hele tiden fastholdt at Sigrid Sivertsen Haugan løy i passkontrollen, da hun sa hun reiste inn som turist. NTNUs internasjonale seksjon har tidligere bedt ambassaden om forklaring på hva som skjedde. Dette skjedde før psykologistudent Vilde Aarethun ble anholdt og utvist for snart to uker siden.

I sitt svar skriver ambassaden at Haugan ikke oppga at hun skulle studere ved Birzeit, og at det faktisk er det palestinske universitetet som oppfordrer studentene til å lyve til israelsk grensepoliti. Ambassaden fastholder at dette er feil, og at Israel overhodet ikke setter begrensninger på studenter som vil dit.

Ambassaden gjentar at det er Israels rett, som alle andre suverene stater, å bestemme hvem som får reise inn i landet. Haugans anke på det 10 år lange innreiseforbudet er under behandling.

Birzeit: Systematiske krenkelser

Ledelsen ved Birzeit beklager dypt at Haugan er utestengt, og lederen ved PAS (Palestine & Arabic Studies Program) skriver at hun var en av deres beste studenter. I et brev til NTNUs internasjonale seksjon fordømmer ledelsen det de kaller uakseptabel praksis fra Israelske myndigheters side, en praksis som strider mot studenters rett til utdannelse. De sier også at alle internasjonale studenter og akademikere, ikke bare studenter på utveksling, risikerer å bli behandlet slik når de skal inn i Palestina.

Birzeit er fullt klar over dilemmaet innreisende studenter opplever, fordi de ikke får studentvisum fra israelske okkupasjonsmyndigheter. Derfor må de søke turistvisum som bare gjelder for tre måneder. Israel har i tillegg svært uklare regler for hva man kan gjøre på turistivisum i landet, noe som igjen gjør reisende usikre på hva de kan si og ikke si på grensen.

I brevet forteller universitetsledelsen om en gjesteprofessor som skulle holde en forelesningsrekke ved Birzeit, ble nektet innreise på samme måte som Sigrid Sivertsen Haugan ble det.

- Det som kan se ut som en individuell sak om en student, er i realiteten systematisk krenkelse av retten til utdanning, skriver universitetets ledelse til NTNU.

Powered by Labrador CMS