UA-debatten

– NTNU legger for mye av klimaansvaret på de ansatte

Lina Ingeborgrud møtte Gunnar Bovim til UA-debatt tirsdag. Hun ga ham tre utfordringer.

– NTNU bør utfordre mer oppover. Dere er veldig lydige overfor departementet, sa Lina Ingeborgrud.
– NTNU bør utfordre mer oppover. Dere er veldig lydige overfor departementet, sa Lina Ingeborgrud.
Publisert Sist oppdatert

Forsker Lina Ingeborgrud ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU møtte rektor Gunnar Bovim til debatt på Lokal Scene tirsdag kveld.

Universitetsavisa var arrangør, og overskriften på kveldens UA-debatt var Norske universiteter og verden.

Ingeborgrud ga Bovim tre utfordringer.

– De sies at internasjonalisering gir bedre kvalitet. Men hva betyr kvalitet? Man kan være en internasjonalisert forsker ved å utveksle kunnskap internasjonalt, og må ikke nødvendigvis reise, mener Ingeborgrud.

Den andre utfordringen var å utføre færre reiser, og heller med økt kvalitet.

– Den tredje utfordringen er at NTNU bør utfordre mer oppover. NTNU har en viktig rolle som klimapolitisk aktør. I dag utfordrer de mest nedover, og da flytter de dilemmaet over på de ansatte, sa Ingeborgrud.

– Ansvaret skyves nedover

Bovim understreket at det er viktig for NTNU å være en rollemodell. Og også å være internasjonalt deltakende.

– Vi har noen ekte dilemma. Jeg må også erkjenne at jeg er en rollemodell, vi skyver ikke bare ansvaret nedover. Men det er viktig at hver enkelt av oss vurderer hvor mye vi reiser også, sier han.

– De ansatte ved NTNU opplever at ansvaret skyves over på dem. Og det er ikke synlig for dem hvordan ledelsen jobber med dette. De må oppleve at systemet er tilretteleagt for dette. Det blir vanskelig å være den som står utenfor reisene til konferanser, sa Ingeborgrud.

Det var Bovim enig i.

– Vi diskuterte NTNUs miljøavtrykk i dekanmøte i dag. Vi vil legge bedre til rette for å reise miljøvennlig, et av forslagene er at togreisene kommer opp først i systemet når skal bestille oslotur, sier han.

– Nødvendig med reising

Han mener internasjonal deltakelse og reising er nødvendig for inspirasjon og deltakelse i forskningen.

– Men det må jo være mulig å være være internasjonalt orientert uten å reise så mye? repliserte Ingeborgrud.

– Jeg tror det er nødvendig med internasjonal deltakelse. Jeg mener envher kandidat som uteksamineres fra NTNU bør ha et utenlandsopphold. Vi lærer for eksempel enormt av å se andre helsesystemer.

– Dere er veldig lydige overfor departementet, sa Ingeborgrud.

– Ja, vi er enige med departementet, svarte Bovim.

– Det var det jeg mistenkte, repliserte hun.

Kritisk til møtevirksomheten

Bovim mente derimot at NTNU må se kritisk på møtevirksomheten sin.

– Alle må tenke seg om når det gjelder reisevirksomhet til enkeltmøter. Bør for eksempel møtene med Forskningsrådet være nettbasert isteden? Vi kunne helt klart gjort mye mer på Skype, sier han.

45 prosent av klimaavtrykket fra NTNU er knyttet til interkontinentale reiser.

– Vi må se på hvor mange som reiser. Og sørge for mer streaming, sa Bovim, og innrømte at han reiser til Nepal om to uker.

– Nepal har lav andel tilgang på stabil elektrisitet, men er et fjelland. Nepal kommer til å bli en vannkraftnasjon. Hvis vi ikke hadde bidratt, ville det ikke skjedd, sier han.

På CO2-toppen

– Er det viktig for NTNUs rektor å fly mindre? spurte kveldens ordstyrer Tore Oksholen.

– Det er viktig å ha en rektor som har en reflektert holdning til hvordan han reiser. Og det er viktig å ha flere møter på skype, sa Bovim.

– Hyggelig at Gunnar får pes. Men jeg har CO2-toppen av rektorer i fjor, sa UiB-rektor Dag Rune Olsen, som også deltok i oppsummeringen av debatten.

Han lovte å gå ned i CO2-avtrykk i år - minst ti prosent.

– Hvem bør reise?

Knut H. Sørensen sa fra salen at han mente debatten ble for generell.

– Det er svært mange ulike årsaker til at universitetsansatte reiser. Noen institutter kan ha bedre begrunnelser enn andre. Vi burde vite mer om hvem som bør reise, og når det ikke er like nødvendig, sier han.

Rektor Dag Rune Olsen mente dette må overlates til forskerne selv å vurdere.

Tilhører Unni Eikeseth, ved Institutt for lærerutdanning, kunne fortelle at hun led av flyskam. Hun etterlyste et bedre system for å kunne reise miljøvennlig.

– Jeg bestiller ofte tog når jeg skal på konferanse. men føler meg litt dum når jeg bruker seks timer mer enn mine kolleger fra konferanse, sier hun.

Tilhører Elin Kjørsvik, professor ved Fakultet for naturvitenskap, mener universitetene bør ta tydeligere standpunkt til for eksempel hurtigtogbane mellom Oslo og Trondheim.

– Her er det viktig at vi ikke har en for politisk rolle, repliserte Gunnar Bovim til det.

Powered by Labrador CMS