ua-debatten

Disse vil bli rektor ved NTNU – hva vil de?

Hvem er best egnet til å lede NTNU? Kjør debatt!

Tor Grande, Monica Rolfsen, Øyvind Gregersen. Dette er kandidatene vi vet om så langt, men det er rimelig å anta at det er flere som står på søkerlista når den blir offentliggjort.

I vår vil NTNU få ny rektor. Den rektoren skal ansettes, og det er et eget tilsettingsutvalg bestående blant annet av representanter fra ansatte og studenter. Søknadsfristen gikk ut mandag 4. mars.

Det er forespeilet at vi mot slutten av uka får vite hvem som står på søkerlista. En stund har det vært klart at Tor Grande og Monica Rolfsen søker. Grande er p.t. konstituert rektor.

I dag kunne Universitetsavisa avsløre at også Øyvind Gregersen, dekan ved Fakultet for naturvitenskap, også stiller til rektorjobben.

NTNU er landets største universitet. Den som får rektorjobben, trer inn i gruppen av nasjonale strateger som har makt til å påvirke utviklingen av Norge. Hvem er best egnet til jobben?

Universitetsavisa arrangerer tre fortløpende rektorkandidatdebatter i den hensikt å gi kandidatene anledning til å fortelle hva de vil. De kommer til å bli utfordret.

Debattene ledes av Universitetsavisas redaktør Tore Oksholen.

Debatt 1: NTNU vs. studentene

Den første debatten går av stabelen førstkommende tirsdag 12. mars klokka 19-20.30 i Storsalen, Samfundet. Monica Rolfsen og Tor Grande stiller. Muligens får de selskap av flere kandidater, når deres navn offentliggjøres. Vi har allerede spurt Gregersen om han har tid tirsdag kveld.

Rektorkandidatene vil bli utfordret av Astri Elgethun og Morten Althe. Astri er utgående leder av Samfundet, Morten var leder av Studenttinget i forrige periode.

Vi lurer blant annet på:

  • Er det tøffere å være student i dag enn da dere (Monica, Tor, med flere) var det? Eller er det like tøft, men på en annen måte.
  • Er det for mye, eller for lite, snakk om studenters psykiske helse? 
  • Hvordan bedrive undervisning – og sensur – i en hverdag hvor KI-redskaper blir stadig mer tilgjengelig, og mer integrert i undervisningsverdagen?
  • Hvilke studenter vil NTNU ha? NB: Her er det ikke tillatt med festtale-formuleringer.

Debatt 2: NTNU vs. verden

Sted: Litteraturhuset 11. april, 19-20.30. Utfordreres navn blir offentliggjort senere.

  • Ad kontroversielle politiske spørsmål, som akademisk boikott, oljeutvinning m m: Hvor tydelig stemme bør NTNUs rektor ha – skal rektor for enhver pris holde seg unna politikken?
  • Hva med Trondheim og Trøndelag? NTNU forholder seg til Brussel og verden der ute. Men man er også et universitet med en lokal forankring – også i Ålesund og Gjøvik.
  • Hvordan kan rektor best synliggjøre NTNU på den nasjonale og internasjonale arenaen?

Debatt 3: NTNU vs. de ansatte

Sted: Olavshallen, lille sal. Tid: fortrinnsvis siste uke i april, eksakt tidspunkt kungjøres siden. Utfordrer: Nora B. Kulset. Nora er leder for Institutt for musikk.

  • Det er krevende tider for de ansatte. De blir ikke mindre krevende i årene som kommer. Så skal en gjennomgripende campussamling sluttføres. Hvilke utfordringer ser dere i dette bildet?
  • Den økonomiske tommeskruen skrus til. Nå kan også statsansatte forskere og administratorer miste jobben. Hvordan lede et universitet hvor man kan måtte gå til oppsigelser?
  • NTNU har teknologi og naturvitenskap som sin hovedprofil. Det er også et breddeuniversitet.

Hart du spørsmål til kandidatene? Send dem til tore.oksholen@universitetsavisa.no