Unio fikk ikke gjennomslag på Stortinget

Etter at streiken ble tvangsavsluttet ba Unio om at lønnsnemnda skulle endres. Et forslag fra Frp om å gjøre nettopp det ble slått ned av Stortinget.

Unio streiket fram til 5. juni. Nå stiller et enstemmig Storting seg bak beslutningen om å avslutte streiken.
Publisert

Onsdag 5. juni ble streiken i staten tvangsavsluttet av regjeringen. Avslutningen var oppe til debatt i Stortinget 18. juni, og resultatet ble at Stortinget stilte seg enstemmig bak beslutningen om å gå til skrittet med tvungen lønnsnemnd.

Samme dag som streiken ble avsluttet krevde Unio at LO ikke skal være en part i lønnsnemnda, siden de to organisasjonene har diametralt motsatt syn på hvordan avtalestrukturen i staten skal være. 

LO Stat og YS stat krevde i årets lønnsforhandlinger at staten skal ha én tariffavtale med alle de fire sammenslutningene – og fikk medhold av staten i dette.

- Blir kalt samrøre

Fremskrittparitet hadde lagt fram et forslag i sammenheng med behandlingen av tvungen lønnsnemnd om å endre sammensetningen i rikslønnsnemnda, slik Unio ville. Det var bare Frp, Venstre og Pasientfokus som stilte seg bak forslaget.

Utdanningsnytt var først til å omtale behandlingen i Stortinget.

- Dette er en politisk skapt konflikt mellom staten og to organisasjoner på arbeidstakersiden, grunnet LOs ønske om å frata disse organisasjonene deres egne tariffavtaler. Det er uheldig med en slik sammenkobling av det politiske nivået og en organisasjon. Det blir ofte kalt et samrøre og det er det man ser i denne saken, sa Dagfinn Henrik Olsen (Frp) ifølge avisa.

- Vil skape uheldig presedens

Henrik Asheim fra Høyre sa at Unios bekymring må tas på alvor, men begrunnet hvorfor partiet ikke vil stille seg bak forslaget om å endre nemnda.

- Høyre har tillit til det norske forhandlingssystemet og den prosessen Rikslønnsnemnda fører i slike saker. Det ville være svært skadelig dersom Stortinget skulle begynne å endre sammensetning av nemnda begrunnet i konkrete og pågående saker. Da vil det kunne skape presedens og true hele denne viktige mekanismen i lønnsdannelsen i Norge. Derfor kommer Høyre til å stemme mot forslaget, sa Asheim ifølge Utdanningsnytt.

Frykter lite reell streikerett

Alle partiene stilte seg bak at arbeidsminister Tonje Brenna og regjeringen gjorde rett i å avslutte streikene til Akademikerne og Unio. Men blant annet Rødt mente at Unio har et poeng i at man bør se på streikeretten.

- Vi frykter at store grupper av ansatte i offentlig sektor i praksis ikke har reell streikerett. Derfor har Rødt tidligere foreslått en gjennomgang av systemet for bruk av tvungen lønnsnemnd for å se om det som Unio, nemlig at streikeretten for noen er begrenset. Men vi støtter tvungen lønnsnemnd i dette tilfellet, sa Rødts Mimir Kristjansson, ifølge Utdanningsnytt.

Følg UA på Facebook og Instagram.