Samordna Opptak

Færre søkere i årets opptak til universitet og høyskoler

Samordna Opptak melder at antall søkere er nærmere nivået fra før pandemien. Medisin er fremdeles det vanskeligste studiet å komme inn på.

Immatrikuleringen ved NTNU fra et tidligere år.
Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres.

I årets opptak har 133 592 søkt på høyere utdanning. Fra i fjor utgjør det en nedgang på 12,4 prosent mindre søkere. Dette i samme år som at det er planlagt for 1 prosent flere studieplasser enn tidligere. Samordna opptak viser til at nivået på antall søkere ligger nærmere tallene før pandemien.

Likevel viser årets opptak seg å være en del annerledes enn situasjonen før pandemien. I år er det flere kvalifiserte søkere enn før pandemien, altså mindre søknader på studier hvor søker ikke oppfyller opptakskravene.

Det blir også gitt flere tilbud om studieplass enn før pandemien, ifølge Samordna Opptak sine tall. Samordna Opptak melder også at 2022 har det beste resultatet de siste 17 årene på antall antall søkere som får tilbud på sine førstevalg.

I fjor var det rekordmange som fikk tilbud ved NTNU.

Medisinstudiet det vanskeligste studiet å komme inn på

Oversikt over poenggrensene på de vanskeligste studiene å komme inn på.

Medisin er studiene med høyest poenggrense ved hovedopptaket i årets ordinære kvote. På toppen av de alle er medisinstudiet ved UiO med en poenggrense på 69,6. Medisinstudiet ved NTNU i Trondheim følger tett etter med en poenggrense på 68,8. Det er en økning på 0,2 poeng. Etter følger medisinstudiet med oppstart på våren ved UiO med 68,8, medisin ved NTNU i Levanger og Ålesund på 68,7 og 68,6. Medisinstudiet ved UiB og UiT følger etter NTNU i høyest poenggrense med 68,3 og 68,2.

Etter medisinfagene er psykologistudiet og odontologi ved UiO mest populært med poenggrenser på 68,1 og 67,7. Studiet Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU er også et av de vanskeligste studiene å komme inn på med en poenggrense på 66,9.

Færre uten tilbud

I år er det også færre søkere som kvalifiserer til studiet som står uten tilbud. Tallet har ikke vært så lavt siden 2014. En av grunnene til dette er nedgangen i antall søkere, som igjen kommer til syne i at det er mindre konkurranse om plassene i år. Unntaket til dette er profesjonstudiene hvor det fremdeles er hard konkurranse om plassene.

Helsefag og økonomiske og administrative fag er studietypene som har fått flest søkere med tilbud om plass, hvor førstnevnte har fått 19 818 nye studenter og sistnevnte en 17 567 nye studenter.

Pedfag med flest søkere som har fått tilbud

Blant utdanningsområdene med størst økning i antall søkere som får tilbud i forhold til i fjor er pedfag, juss og helsefag de store vinnerne. Pedfag har en økning på 7 prosent, som utgjør 231 flere søkere som får tilbud enn i fjor, mens juss øker med 5,8 prosent med sine 208 flere søkere, og helsefag har økt med 4,5 prosent siden i fjor. Det betyr 887 flere søkere som har fått tilbud.

Flere utdanningsområder opplever en nedgang blant søkere som får tilbud. Den største nedgang er i utdanningsområdet «Reiseliv» med en nedgang på - 38,3 prosent søkere. Dermed er det 220 færre søkere med tilbud enn i fjor.

Historiefag har i årets opptak - 19,5 prosent færre søkere med tilbud som utgjør 930 færre enn i fjor. Estetiske fag har også en nedgang på - 19,1 prosent med 474 færre søkere med tilbud enn i fjor. Tett etter kommer Språk-fag med 930 færre søkere i årets opptak. Det er en nedgang på - 18,3 prosent.

Samordna Opptak viser til den nedadgående trenden i antall søkere som får tilbud på lærerutdanninger. - 17,4 prosent færre søker seg inn på utdanningsområdet og får tilbud. Det vil si at det i år er 1698 færre søkere som får tilbud.

Færre har NTNU på sitt førstevalg

NTNU opplever en nedgang i antall søkere som har valgt et studie fra NTNU som førsteprioritet i søknaden. 23 524 har i år valgt NTNU først. Tallet har sunket med med 8,5 prosent. Nedgangen er likevel ikke like drastisk som i resten av landet på 12,4 prosent.

– Vi ser at det har vært to unormale år med pandemi. Mange arbeidstakere ble permittert, og brukte tiden til å studere, mens ungdom hadde færre valgmuligheter og har knapt gjort annet enn å studere. Søkertallene gikk ned i år. Det var som forventet. Ved NTNU er vi tilbake på søkertall omtrent som de vi hadde før pandemien, sier prorektor for utdanning ved NTNU Marit Reitan i en pressemelding.

Alle unntatt HIM, UIB og UIT opplever en oppgang i antall tilbud gitt til søkere ved årets opptak. Lærerstedet med størst økning i antall tilbud gitt er HINN med en oppgang på 42,5 prosent.

Flere kvinner i årets opptak

Det kommer frem at det er en endring i kjønnsfordelingen blant søkere med tilbud i årets hovedopptak. I år er det flere kvinnelige søkere enn i fjor. Det vil si en økning fra 60,2 prosent til 60,7 prosent. Dermed er det en nedgang fra 39,8 til 39,3 i mannlige søkere.

Oversikt over kjønnsfordelingen på utdanningsområde.

Helsefagene er utdanningsområdet hvor det er størst kvinneandel, hvor veterinær, ernæring og ortopedi har kvinneandeler på 92 prosent, 88,2 prosent og 87,5 prosent.

I den andre enden av skalaen er teknologifagene som infoteknologi, teknologiingeniør og maritime fag med færre kvinnelige søkere. 66 prosent, 75,4 prosent og 77,7 prosent av søkerne er menn.

Flest søkere har tollfag som sitt første valg

1 172 søkere valgte Toll, vareførsel og grensekontroll ved UiS som sitt førstevalg da de søkte til årets opptak. Arkitektstudiet ved AHO i Oslo og medisinstudiet i Levanger som er nytt i år er også på topp tre over fag som søkere hadde som førsteprioritering på sine søknader.

Endringslogg: Tallene om nedgangen i førstevalgsøkere til NTNU er endret da de inneholdt faktafeil.