Ingen økning i forsinkede stipendiater

Det er ikke flere forsinkede stipendiater i 2020 enn det var i 2019, viser en undersøkelse fra NTNU.

NTNU har innvilget 366 søknader fra stipendiater om forlengelse.
Publisert

Undersøkelsen er utført blant stipendiater og veiledere ved NTNU, ifølge Forskerforum.

NTNU mener at årsaker til at de fleste ligger godt an, er at fakultetene har prioritert at stipendiater fikk være på campus, og at noen har jobbet mer effektivt på hjemmekontor enn de ellers ville gjort. Dessuten er det mange som har fått forlenget finansiering, ifølge NTNU.

En rapport som skal behandles på styremøtet i oktober, viser at NTNU hadde innvilget 366 søknader om forlengelse ved utgangen av august. Det ble gitt en gjennomsnittlig forlengelse på 81 dager. Samtidig har nesten 800 stipendiater svart at de er litt eller ganske forsinket, og 94 er svært forsinket. Men prosentandelen som er forsinket har ikke økt.

Ikke oversikt over avslagene

NTNU skriver at de ikke har full oversikt over hvor mange som har søkt om forlengelse men fått avslag.

UA har tidligere skrevet om en undersøkelse blant norske stipendiater, utført av Stipendiatorganisasjonene i Norge. 89 prosent av stipendiatene som svarte fra NTNU, mente da at de var blitt forsinket på grunn av korona.

Martin Brattmyr, leder av NTNUs stipendiatorganisasjon Dion, sier til Forskerforum at de fleste har gjort om på prosjektene sine slik at de får det til innenfor fristene, men at det går særlig ut over internasjonalisering. At internasjonalisering blir rammet, bekrefter NTNU i rapporten.

Fikk penger fra KD

Rapporten forteller ikke hvor mye egne midler NTNU har brukt på forlengelsene, men det står at NTNU har fått 11,5 millioner ekstra fra Kunnskapsdepartementet til å gi forlengelse til stipendater og postdoktorer.

NTNU har oversikt over 41 søknader fra postdoktorer, hvorav 36 er innvilget.

Les også: Bruker mindre penger enn antatt på forlengelse for stipendiater.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.