NTNU vil legge ned afrikastudier

NTNU vil endre studieprogramporteføljen ved å opprette en rekke nye studier, og ved å legge ned enda flere. Se oversikt over hvilke studier det gjelder her.
Det siste opptaket til afrikastudier ved NTNU var i 2017. Nå går det mot slutten for studieprogrammet. (Illustrasjonsfoto) 

Det siste opptaket til afrikastudier ved NTNU var i 2017. Nå går det mot slutten for studieprogrammet. (Illustrasjonsfoto) 

Både årsstudium og bachelor i afrikastudier blir etter all sannsynlighet lagt ned ved NTNU fra studieåret 2020-2021. Programmene har hatt utfordringer med frafall og gjennomstrømming over tid, ifølge en redegjørelse fra Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).

Det har over noe tid vært en prosess ved vertsinstituttet, Institutt for sosialantropologi, og de samarbeidende instituttene om avvikling av programmene. Det siste opptaket var høsten 2017. Alle de involverte instituttene tilbyr fortsatt emnene, slik at de som er i gang får fullført før tilbudet forsvinner helt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Mange endringer relatert til fusjon

Afrikastudier er et tverrfaglig områdestudium som belyser sider av det afrikanske samfunnet ut fra flere faglige ståsteder. Det er trolig et av få studietilbud som forsvinner uten å bli helt eller delvis erstattet når NTNU endrer studieprogramporteføljen for studieåret 2020-2021.

Utviklingen av porteføljen pågår kontinuerlig. Hver høst bestemmer NTNU-styret hvilke studier som skal opprettes og nedlegges for kommende studieår. Nå har fakultetene meldt inn sine forslag for studieåret 2020-2021 (se oversikt lengre ned i artikkelen).

Mange av endringene er relatert til fusjonen mellom NTNU og høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund. Fusjonen førte til at NTNU fikk flere svært like studieprogram, for eksempel som følge av at sammenfallende ingeniørstudier ble tilbudt på flere studiesteder før fusjonen. I fjor ble ingeniørstudiene samlet i felles program. Nå står helsefagene og økonomi for tur.

- Vi skal ha felles program som styres sammen, men opptak til de forskjellige studiebyene der det er aktuelt. Da får vi én utdanning med tre studiesteder. Det fremstår da som én utdanning, ikke tre konkurrerende utdanninger. Vi ønsker felles styring, oppfølging og kvalitetsutvikling, sier NTNUs prorektor for utdanning Anne Borg.

Økt arbeidsrelevans

Foruten fursjonsrelaterte endringer er økt arbeidsrelevans og mer innovative og studentaktive lærings- og vurderingsformer et fellestrekk for studieporteføljeutviklingen. Det samme er økt internasjonalisering ved mer satsing på utveksling og internasjonalisering på campus, går det frem av sakspapirene til NTNU-styrets møte torsdag.

En rekke av endringene som skisseres er studier under Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH). Mange av dem er knyttet til fusjonen.

Fra høsten 2020 innføres et nytt nasjonalt styringssystem, Rethos, for 20 helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger. Det nye styringssystemet har som mål at utdanningene selv, tjenestene og brukerne får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene og skal anses som en nasjonal minstestandard. Styringssystemet medfører at det må gjøres betydelige endringer i studieprogrammene ved NTNU som omfattes av ordningen. Dette skjer paralellt med fusjonsrelaterte sammenslåinger, ifølge MH-fakultetet.

Opprettelsen av master i bildeteknologi anses å være ensammenslåing og videreutvikling av tidligere studietilbud ved fakultetet.

Vil droppe studie med dårlig utdanningskvalitet

Nedleggelsen av bachelor i ingeniørfag, olje-og gassteknologi, ved Fakultet for naturvitenskap (NV) er imidlertid en retning som ikke blir videreutviklet. I reakkrediteringsprosessen i 2018 fremgikk det at avvikene fra krav til utdanningskvalitet var store. Studietilbudet er heller ikke lenger en del av NV-fakultetets strategiske satsning.

Ved SU-fakultetet er rektor og fakultetet bekymret for rekrutteringen og gjennomstrømmingen på enkelte masterprogram i de samfunnsvitenskapelige disiplinfagene. Derfor vil de fokusere på samordning, arbeidslivrelevans og internasjonalisering for disse studiene.


Fakultet for økonomi er nå klare for å ta det siste steget for samordning og sammenslåing av bachelorprogrammene i økonomi og administrasjon i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. De mener det samlede fagmiljøet vil være mer robust og ha ansatte med overlappende og komplementerende kompetanse mellom campus og fagområder.


Foreløpige forslag til endringer i studieporteføljen fra studieåret 2020-2021


Fakultet for arkitektur og design:
Ingen nye opprettelser. Master i interaksjonsdesign, deltid, legges ned.


Det humanistiske fakultet:
Ingen endringer.


Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk:
Opprettelse:
* Computational colour and spectral imaging –COSI (Erasmus Mundus Joint Master Degree)
* Embedded computing systems –MSECS (Erasmus Mundus Joint Master Degree)

Nedleggelse:
* Samhandling og informasjonssvikt (ITVIDSIIKT)
* 2MX Forkurs i matematikk –2MX/R1 (2MX)
* Master of Science in Applied Computer Science (MACS)
* Enkeltemner master-avd IMT (MASTER-IMT)
* Elektronisk systemdesign og innovasjon –masterstudium 2 årig (MIELSYS)
* Master i visualisering og simulering –deltid (881MVSD)Master imedieteknikk –Cimet (MMT-CIMET)


Fakultet for ingeniørvitenskap:
Opprettelse:
* Erfaringsbasert master i digitalisering, teknologi og økonomi
* Marine and Maritime Intelligent Robotics (Erasmus Mundus Joint Master Degree)

Nedleggelse:
* Erfaringsbasert master i olje og gass (MSOILGAST)

Navneendring:
* Ship Design (2-årig master) endrer navn til Naval Architecture


Fakultet for medisin og helsevitenskap:
Opprettelse:
* Bachelor i ergoterapi
* Bachelor i radiografi
* Bachelor i sykepleie
* Master i jordmorfag
* Master i medisinsk bildeteknologi
* Master i helseledelse
* Videreutdanning i helsesykepleie

Nedleggelse:
* Bachelor i ergoterapi, Gjøvik (BERG)
* Bachelor i ergoterapi, Trondheim
* Bachelor i radiografi, Gjøvik (BRAD)
* Bachelor i radiografi, Trondheim (MTRAD)
* Bachelor i sykepleie - heltid, Gjøvik (BSPLH)
* Bachelor i sykepleie – deltid, Gjøvik (BSPLD)
* Bachelor i sykepleie, Trondheim (SPBSP)
* Bachelor i sykepleie, Ålesund (050SY)
* Videreutdanning i jordmorfag, Trondheim (SPVJU)
* Master i medisinsk MR-avbildning, Trondheim (HSMMR)
* Videreutdanning i ledelse i helse-og sosialtjenesten, Ålesund (956LH)
* Videreutdanning i helsesykepleie, Trondheim (SPVHS)
* Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil, Ålesund (957HS)


Fakultet for naturvitenskap:
Opprettelse:
* Bioingeniør bachelor
* Bachelor i ingeniørfag, havbruk
* Environmental contamination and toxicology (Erasmus Mundus Joint Master Degree)

Nedleggelse:
* Bioingeniør bachelor (MTBIO)
* Bioingeniør bachelor (702BI)
* Bachelor i ingeniørfag, olje-og gassteknologi (FTHINGOG)Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap:
Opprettelse:
* Master i fagdidaktikk (120 studiepoeng) med direkte opptak til sju studieretninger: Kunstfagdidaktikk, Yrkes-didaktikk, Norskdidaktikk, Matematikkdidaktikk, Naturfag-didaktikk, Samfunnsfagdidaktikk, Engelsk-og fremmedspråk-didaktikk
* Master i arkiv-og dokumentasjonsforvaltning (120 sp)
* Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning, erfaringsbasert (120 sp)

Nedleggelse:
* Master i fag-og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (120 studiepoeng, MFAGD) seks studieretninger: Kunstfag, Yrkesfag, Samfunnsfag, Naturfag, Engelsk og fremmed-språk, Lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning
* Master i norskdidaktikk 1-7 (LTMAGNO1) (120 sp)
* Master i norskdidaktikk 5-10 (LTMAGNO5) (120 sp)
* Master i matematikkdidaktikk 1-7 (LTMAGMA1) (120 sp)
* Master i matematikkdidaktikk, 5-10 (LTMAGMA5) (120 sp)
* Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning, erfaringsbasert (90 sp) (MEDPSYRG)
* Årsstud. i afrikastudier (ÅAFR) 60 sp
* Bachelor i afrikastud. (BAFR) 180 sp

Navneendring:
* Master i voksnes læring, (MVL) ønskes endret til Master i læring i arbeidsliv og samfunn


Fakultet for økonomi:
Opprettelse:
* Bachelor i økonomi og administrasjon (180 studiepoeng, med tre separate opptakskoder for hhv Trondheim, Gjøvik og Ålesund

Nedleggelse:

* Bachelor i økonomi og administrasjon, Trondheim (ØABACHELOR) (180 sp)
* Bachelor i økonomi og ledelse, Gjøvik (BØKLED) (180 sp)
* Bachelor i økonomi og adm., Ålesund (ØA369) (180 sp)
* Master i internasjonal business og markedsføring; erfaringsbasert (861MIBE) (180 sp)

Mange av endringene er relatert til NTNU-fusjonen. - Vi skal ha felles program som styres sammen, men opptak til de forskjellige studiebyene der det er aktuelt, sier prorektor for utdanning, Anne Borg. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Mange av endringene er relatert til NTNU-fusjonen. - Vi skal ha felles program som styres sammen, men opptak til de forskjellige studiebyene der det er aktuelt, sier prorektor for utdanning, Anne Borg.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Tror ikke NTNU vil fusjonere med tidligere HiNT

Aksel Tjora tror ikke NTNU kommer til å ta tidligere HiNT under sine vinger. – Men samtidig så har NTNU blitt et annet universitet etter fusjonen. NTNU burde kanskje ta et tydeligere regionalt ansvar isteden for å prøve å være et toppuniversitet? spør han.

Her har de mål om å skape et «levende laboratorium»

Ny strategi skal gjøre området rundt Elgeseter gate i Trondheim til et «innovasjonsdistrikt i verdensklasse».

Vedum lover flere studieplasser i distriktene

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lover å opprette flere studieplasser i distriktene dersom han kommer i regjering ved valget i 2021.