Ytring:

Nye retningslinjer kunne gjort nedleggingen av Nesna til departementets avgjørelse

«Dermed kan det antas at dersom de nye retningslinjene som krever «aksept fra departementet» hadde blitt innført FØR Nord universitet fattet nedleggingsvedtaket, hadde vedtaket måttet bli godkjent av departementet» skriver kommuneoverlegen i dette innlegget.

«Kan kjennskapen til at retningslinjene angående statlige arbeidsplasser vil bli endret høsten 2019, ha spilt en rolle?» spørkommuneoverlegen i Nesna seg i denne ytringen.
«Kan kjennskapen til at retningslinjene angående statlige arbeidsplasser vil bli endret høsten 2019, ha spilt en rolle?» spørkommuneoverlegen i Nesna seg i denne ytringen.
Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med endring av studiestedsstruktur ved Nord universitet: Hva var motivasjonen for å framskynde saken? Kan kjennskapen til at retningslinjene angående statlige arbeidsplasser vil bli endret høsten 2019, ha spilt en rolle?

1. Tidligere i år dukket statsråd Iselin Nybø uanmeldt på et styremøte ved Nord universitet. Kort tid etter dette møtet skjedde det to ting: daværende rektor gikk av på dagen, og prosessen med studiestedsstruktur ble framskyndet slik at avgjørelsen ble tatt i juni-møtet i stedet for den opprinnelige planen, som hadde som mål å bestemme studiestedsstrukturen høsten 2019.

2. Nå er det høst 2019, og vedtaket om studiestedsstruktur er fattet, til store protester fra blant annet hele Helgeland (noe kanskje hverken Kunnskapsdepartementet eller Nord universitets ledelse og styre så for seg). Nå i høst er det også blitt innført nye retningslinjer som sier at «direktorater og etater kan ikke lenger legge ned statlige kontorer uten aksept fra departementet».

Slik jeg forstår, faller for eksempel Nord universitet inn under definisjonen av «etater» i denne sammenheng, jamfør for eksempel tidligere samtaler angående kontrollkomiteens rolle i denne saken. Dermed kan det antas at dersom de nye retningslinjene som krever «aksept fra departementet» hadde blitt innført FØR Nord universitet fattet nedleggingsvedtaket, hadde vedtaket måttet bli godkjent av departementet.

Og dermed kan en spørre: Hva var motivasjonen for å framskynde saken om studiestedsstrukturen? Kan det ha vært at Kunnskapsdepartementet kjente til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer til å innføre denne regelen nå i høst? Ble Nord universitet presset til å gjennomføre strukturendringen før regelen skulle tre i kraft? Ville Kunnskapsdepartementet at styret ved Nord universitet skulle fatte vedtaket såpass tidlig at de nye retningslinjene ikke gjelder, slik at Kunnskapsdepartementet kunne bruke det mye omtalte «autonomi-kortet» for å slippe ansvaret?

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

Powered by Labrador CMS