NTNU: - Akademisk boikott er ikke hensiktsmessig

- Ledelsens linje er å følge Norges offisielle utenrikspolitikk, og den norske regjeringen støtter ikke boikott av Israel, sier Tor Grande, prorektor for forskning. 

NTNU har fulgt offisiell norsk politikk også i andre betente konflikter. Tilbake på 1980-tallet så støttet NTNU akademisk boikott overfor Sør-Afrika, noe som var i tråd med norsk utenrikspolitikk på den tiden. Tor Grande er her avbildet i forbindelse med et styremøte i 2022.
Publisert

Et par uker tilbake demonstrerte «Studenter for Palestina» ved NTNU på Gløshaugen. De krevde blant annet at NTNU gjennomfører en akademisk boikott av staten Israel. 

Dette med bakgrunn i siste tids angrep på palestinske områder etter at Hamas gjennomførte en rekke angrep mot mål i Israel.

I 2009 var det stor oppmerksomhet rundt NTNU og akademisk samarbeid med Israel. Dette ble det tatt opp i styret ved universitetet, noe som førte til internasjonal medieoppmerksomhet. 

- Diskusjonen og vedtaket i styret i 2009 kom etter at en gruppe ansatte gjennomførte en underskriftsaksjon med krav om at NTNU måtte vedta akademisk og kulturell boikott av Israel. Forslaget ble enstemmig avvist av styret. Daværende rektor Torbjørn Digernes ga også uttrykk for at boikott ville være en dårlig ide, sier prorektor for forskning ved NTNU Tor Grande.

NTNU følger offisiell norsk politikk

 Han sier dette vedtaket står seg i dag.

- Denne holdningen var og er i samsvar med ledelsens linje som er å følge Norges offisielle utenrikspolitikk. Den norske regjeringen støtter ikke boikott av Israel. NTNU har fulgt offisiell norsk politikk også i andre betente konflikter. For eksempel har vi frosset kontakten med russiske universiteter på grunn av norske sanksjoner. Går vi tilbake til 1980-tallet så støttet vi da akademisk boikott overfor Sør-Afrika, noe som var i tråd med norsk utenrikspolitikk på den tiden, forklarer Grande.

Prorektoren sier universitetets ledelse ikke opplever at en boikott vil være den beste måten å håndtere situasjonen.

- Generelt så mener NTNUs ledelse at akademisk boikott ikke er hensiktsmessig som bidrag til løsning av konflikter. Universitetet skal være en fri talerstol, mennesker skal komme til orde og meninger skal brytes. Samtidig har vi en rolle med å stimulere til studier av årsakene til konflikter. Da er vi avhengige av å kunne få representanter for ulike syn i tale. 

- En meget sterk forskningsnasjon

Per i dag er det også kun enkelte områder der NTNU jobber med israelere.

- NTNU har ingen institusjonelle samarbeidsavtaler om forskning med israelske universiteter. Israel er imidlertid med i Horisont Europa – forskningssamarbeidet i EU – og er regnet som en meget sterk forskningsnasjon. Som ledd i prosjektsamarbeid under dette programmet er det en del forskere ved NTNU som samarbeider med israelske kolleger, sier Tor Grande.

NTNU har utveklsingssamarbeid med både en palestinsk institusjon og en israelsk. Som UA tidligere har omtalt, er det for øyeblikket ingen studenter fra NTNU som oppholder seg ved noen av disse institusjonene.

- På utdanningsområdet har vi samarbeidsavtale med Palestine Polytechnic University i Hebronog og Bezalel Academy of Arts and Design i Jerusalem. Avtalene er ikke så mye brukt. De siste årene har det i snitt vært utvekslet én til to studenter ved disse to institusjonene.  

Han viser også til arbeidet frivillige studenter i Trondheim har gjort via den internasjonale studentfestivalen Isfit. Festivalen som går av stabelen annenhvert år og har tilknytning til Studentersamfundet i Trondhjem.

- Selv om NTNU ikke står som arrangør synes vi det er et flott initiativ fra våre studenter at Isfit i mange år har tatt imot deltakere både fra Palestina og Israel. Dette skjedde også under årets festival. Flere av de som har deltatt ved tidligere festivaler har videreført dialogen i eget hjemland etterpå. Dette er et viktig symbolsk bidrag og i tråd med det utenriksminister Barth-Eide har sagt om at det ikke finnes noe alternativ til å gjenoppta politiske samtaler og å fortsette veien mot en fredsprosess.  

- Har ikke avtaler som handler om våpenutvikling eller produksjon

- Demonstrantene opplever ikke at NTNUs samarbeid med våpenprodusenter stemmer godt overens med idealet om kunnskap for en bedre verden, hva er NTNUs syn på dette?

 - NTNU har en samarbeidsavtale med Kongsberg-gruppen, som er et norsk og delvis statseid selskap, om kunnskapsutvikling og forskning. Avtalen ble inngått før krigen i Ukraina brøt ut. På forhånd diskuterte vi grundig om vi skulle formalisere samarbeidet med et firma som også produserer våpen. Løsningen ble en avtale om sivil forskning, med hovedtema innen utdanning, forskning og teknologi for bruk innen energi og havrom. Avtalen vår med Kongsberg-gruppen handler ikke om våpenutvikling eller -produksjon.

Grande viser til NTNUs arbeid med å utarbeide sine tematiske satsningsområder. 

 - Et av våre fem nye tematiske satsingsområder, som etableres ved kommende årsskifte, handler om samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er i tråd med både den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og med prioriteringer i EUs Horisont Europa-program. I en situasjon hvor de ytre truslene mot Norge oppleves som alvorligere og mer sammensatte enn før, må universitetene også bidra til å løse slike samfunnsutfordringer. Spørsmål om for eksempel økonomi, teknologi og energi er i dag i stor grad også sikkerhetspolitikk.

- Forståelse for at hendelser setter følelser i sving

- Burde NTNU vise større grad av solidaritet med tanke på det som nå foregår i Israel-Palestina-konflikten?

 - Krigshandlingene som nå utspiller seg i Israel, Gaza og andre deler av Palestina, er en stor tragedie. Ekstra smertefullt er det å se hvor hardt sivile blir rammet. Ved NTNU har vi ansatte og studenter som er berørt på begge sider, og vi har stor forståelse på at hendelsene de siste ukene setter sterke følelser i sving, svarer Grande.

Grande sier de som hører til ved NTNU og som er påvirket, får hjelp fra institusjonen.

 - Ansatte fra regionen følges opp i enhetene som de tilhører. Internasjonale studenter har fått informasjon om ulike tilbud med samtaler og psykososial støtte, blant annet hos Studentsamskipnaden, hos studentprestene og studenthumanistene. I en melding på Innsida har ellers rektor gitt uttrykk for hvordan hun ser på hendelsene i Israel og Palestina.

Følg UA på Facebook og Instagram.