Ytring

Rektor i hardt vær, men hva med Norsk Industri og NHO?

Jeg savner en klar og troverdig redegjøring fra både Knut Sunde og Anniken Hauglie.

Per-Odd Eggen mener NHO og Norsk industri burde stille opp og ta sin del av ansvaret.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Det stormet hardt rundt rektor Anne Borg, og via UA har vi fått vite at både Norsk Industri og NHO var involvert som mer eller mindre sentrale aktører, men de har så langt ikke stilt opp og tatt sin del av ansvaret for prosessen. Det burde de! Inntrykket er at Norsk industri ved direktør Knut Sunde har krevd lydighet fra NTNU ved rektor og ikke ønsket et fritt ordskifte som kunne gå imot interessene til egne aktører. 

NHO har holdt sine kort mer til brystet, men det gir likevel et signal at de velger å sitte helt stille i båten og ikke signalisere noe i saken. Tausheten kan tolkes som at de ønsker å samarbeide med universiteter som godtar å være lydige medspillere, men som samtidig opptrer som om de var frie og uavhengige. Dette kan selvsagt være fordelaktig i enkeltsaker og på kort sikt, men ikke for samfunnet som helhet, og bare for noen få i det lange løp.

Ytringsfrihetssaken ved NTNU reiser mange spørsmål om tilknytningen til industri, næringsliv og NHO: Hvorfor kom det ikke offentlige uttalelser fra disse berørte partene for å informere om sin ærlige og redelige rolle i Borg-saken? Hvor var deres støtte til rektor da saken ble avdekket? Det er tidligere stilt spørsmål om universitetene har vært frie og uavhengige i forhold til aktører som f.eks. oppdrettsindustrien, som på sin side har hevdet all mulig uskyld. Har vi nå fått dokumentert et tydelig eksempel på undertrykking av det frie ord? 

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Jeg savner en klar og troverdig redegjøring fra både Knut Sunde og Anniken Hauglie som forklarer deres rolle i Borg-saken og der de flagger de offisielle forventingene til forskningsmiljøene. Anne Borg har vært eksponert for sterk og belastende kritikk, og det er rimelig at de som har bidratt til å sette henne i en så vanskelig situasjon også stiller opp og svarer for seg.