Nå kan du svare på spørsmål om mobbing i ARK-undersøkelsen

6. november sendes ARK-undersøkelsen ut til alle ansatte ved NTNU. Denne gangen kan du også svare på om du blir utsatt for uakseptabel oppførsel. 

- Resultatene av ARK-undersøkelsen blir mye mer etterrettelige hvis mange svarer, og da vil også tiltakene som settes inn treffe bedre, sier Rasmus Hugdahl, seksjonssjef for HMS og beredskap
- Resultatene av ARK-undersøkelsen blir mye mer etterrettelige hvis mange svarer, og da vil også tiltakene som settes inn treffe bedre, sier Rasmus Hugdahl, seksjonssjef for HMS og beredskap
Publisert Sist oppdatert

Nytt i ARK-undersøkelsen denne gang er du får spørsmål om du opplever psykologisk trygghet på arbeidsplassen, og om du blir utsatt for uakseptabel oppførsel, som mobbing, av kolleger eller leder.  

Det er også flere spørsmål om rollekonflikt og mestringsklima. 

- Hvorfor tar dere inn spørsmålene om mobbing og uakseptabel oppførsel nå?

- Spørsmålene er tatt inn fordi fakultetene og enhetene er pliktige til å kartlegge forekomst og iverksette forebyggende tiltak. Det er en fordel å slippe å gjennomføre flere parallelle kartlegginger knyttet til arbeidsmiljø, derfor blir disse spørsmålene nå inkludert i ARK, sier Rasmus Hugdahl, seksjonssjef for HMS og beredskap ved NTNU. 

Han sier det ikke har vært et sterkt uttrykt savn at spørsmålene ikke har vært med tidligere, men mange syns det er bra at de nå er tatt inn. 

En samlet oversikt over dette vil kunne danne grunnlag for å jobbe mer systematisk med forebygging av uakseptabel oppførsel, ifølge Hugdahl. I tillegg til mobbing og trakassering spørres det også om diskriminering, seksuell trakassering og vold og trusler.

Spørsmål om ledelse

Flere ansatte ved NTNU har ønsket å få svare på spørsmål om ledelsesnivået over nærmeste leder. Nå er det laget en modul for dette - men den blir ikke tatt i bruk i år.

- Det stemmer at dette er blitt etterspurt. Mange opplever at premisser for arbeidsmiljøet ligger utenfor egen enhet. Nå er det utviklet en modul der hensikten er å undersøke hvordan kommunikasjonen mellom nivåene oppleves å fungere, men den skal piloteres før den tas i ordinær bruk. 

Foreløpig er det ikke funnet en passende pilot ved NTNU.

- Det jobbes med å finne en passende enhet som kan tenke seg å være pilot. Det er ikke sikkert at dette skjer ved NTNU i denne omgang, sier Hugdahl. 

- Hvordan kan man da få sagt ifra hvis man har noe å utsette på ledelsen over egen enhet?

- Selv om det ikke stilles eksakte spørsmål om dette i undersøkelsen så kan slike forhold bringes inn i oppfølgingsprosessene. Når dette skjer så må det som kommer fram bringes videre til riktig adressat. Mange får dette veldig fint til uten at spørsmålene er med i undersøkelsen.

Viktig med lokale medhjelpere

ARK har fått lokale medhjelpere på hvert fakultet nå.

- De vil bidra til å få til god lokal oppfølging etter undersøkelsen. Det går an å trekke inn ressurser utenfra også, det kommer an på hva som kommer fram i undersøkelsen, sier Hugdahl.

Det er også utviklet ny verktøykasse for ledere. Den er utviklet av ARK-sekretaiatet som et tilbud til alle institusjonene som bruker ARK.

Svarprosenten på ARK-undersøkelsen lå på 71,7 prosent i 2021. Hugdahl håper mange vil svare på undersøkelsen i år.

- Resultatene blir mye mer etterrettelige hvis mange svarer, og da vil også tiltakene som settes inn treffe bedre. 

- Ser du for deg at resultatene kan bli preget av at mange institutter nå sliter med økonomien?

- Ja, det er nok sannsynlig. Når det settes inn sparetiltak lokalt, så kan det få betydning for resultatet på arbeidsmiljøundersøkelsen, sier Hugdahl. 

Han sier en arbeidsmiljøundersøkelse også kan kartlegge eventuelle utfordringer med trangere økonomiske rammer.

- På bakgrunn av funnene kan man lage en handlingsplan for å kompensere for trangere økonomi, for eksempel med nye samarbeidsformer, prioriteringsliste på oppgaver og andre tiltak. Disse tiltakene skal skje i samarbeid mellom ledelse, ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte.

Les også: Usikker på om ARK viser hvor mye folk faktisk jobber

Fjernet spørsmål som overlappet 

Undersøkelsen er oppbygd på seks tematiske områder. Rekkefølgen på temaene er ommøblert noe i årets utgave, og ser nå slik ut:

  • Organisatoriske forhold
  • Arbeidsklima
  • Lokal ledelse
  • Det kollegiale
  • Arbeidsoppgaver
  • Arbeidet i hverdagen

I årets utgave er også spørsmål som er veldig like og undersøker omtrent det samme luket ut. 

Følg UA på Facebook og Instagram.