streiken er over

Dette skjer nå: - Situasjonen for muntlige eksamener er usikker

Streikende NTNU-ansatte er på vei tilbake til kontorene sine. Det er fortsatt risiko for at eksamener kan utesettes.

To skriftlige eksamener ble avlyst i dag. Utover det har de skriftlige vurderingene for det meste vært gjennomført på vanlig vis. Det er mer usikkerhet knyttet til muntlige vurderinger.
Publisert Sist oppdatert

I morges ble streiken til fagforeningen Unio avblåst som resultat av tvungen lønnsnemnd. Nå kommer de nært 500 ansatte som har vært i streik ved NTNU tilbake til jobb så raskt som mulig.

NTNUs direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad opplyser at to skriftlige eksamener med tilsyn som skulle vært avholdt i dag er blitt utsatt. 

Resten av eksamensperioden, som varer ut denne uka, ser det ut til at skriftlige eksamener vil gå som normalt.

Organisasjonsdirektør Bjørn Haugstad har hatt hendene fulle med å kartlegge konsekvenser av streiken. Nå må han finne ut hva konsekvensene av streikens avslutning blir.

- Situasjonen for muntlige og praktiske eksamener er litt mer usikker. Om vi klarer å gjennomføre alle disse som planlagt henger sammen med hvor fort de streikende kommer tilbake på jobb og i normal gjenge igjen. Vi gjør det vi kan for at studentene ikke skal bli skadelidende, slår Haugstad fast.

Trenger dagen for å få oversikt

Han forklarer at det er størst usikkerhet ved de to fakultetene som hadde flest ansatte ute i streik – Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) der 177 ansatte var i streik og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) med 131 i streik. 

- Det arbeides nå iherdig både ved disse to fakultetene og på resten av NTNU for å komme tilbake til normal virksomhet så fort som mulig. Vi vil nok trenge dagen for å få oversikt over om noen muntlige og praktiske eksamener likevel vil måtte utsettes, redegjør NTNU-direktøren.

- Fagmiljøene informerer sine studenter direkte om situasjonen. Beskjeden fra NTNU er fortsatt at studentene må forberede seg til eksamen som vanlig, med mindre de får annen beskjed, legger Haugstad til.

Avventer retningslinjer for ny eller utsatt eksamen

Toril Forbord og MH-fakultetet prøver nå å finne ut når de kan sette opp utsatte eksamener for sine studenter.

Universitetsavisa har også vært i kontkat med prodekan for utdanning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. 

Det er et av fakultetene der flest studenter har vært rammet.

- En del eksamener har blitt avlyst på grunn av streiken her på MH. Vi avventer prosedyre og retningslinjer fra nivå én som kartlegger mulighetsrommet for å arrangere ny eller utsatt eksamen nå. Kan svare deg mer konkret når vi har fått disse, opplyser Forbord.

Prodekan for utdanning ved Det humanistiske fakultet, Kjersti Faldet Listhaug opplyser at deres ansatte akkurat er tilbake på jobb og at det derfor er mye uvisst.

- Vi jobber systematisk for å få full oversikt over alle konsekvensene, og institutt og fakultet prioriterer å informere de studentene som har blitt eller blir berørt, slår hun fast.

Skal ikke ta igjen arbeidsoppgaver

Forskerforbundet skriver i en epost i dag til sine medlemmer at arbeidsoppgaver som ikke er blitt utført som følge av streiken ikke skal tas igjen innenfor normal arbeidsdag, i fleksitiden eller i ferien. 

- Arbeidsgiver skal kompensere alt slikt ekstra arbeid som overtid. Arbeidsgiver har spart store summer i lønnsutgifter under streiken. Hvis arbeidsgiver ikke er enig, ta kontakt med din tillitsvalgte, skriver Forskerforbundet.

- I prinsippet skal vel ikke de som har vært i streik ta igjen arbeidsoppgaver fra under streiken i ordinær arbeidstid, venter dere at det vil bli etterslep på sensur eller andre prosesser?

- Vi kommer tilbake til hvordan vi løser potensielt etterslep på sensur og annet arbeid. Vi jobber med føringer for hvordan instituttene skal håndtere dette, svarer Bjørn Haugstad.

Følg UA på Facebook og Instagram.