Jugend-bygg må vike for bulevard?

Må Trondheims fremste jugend-bygning vike for Elgeseter Bulevard? Ingen ønsker å rive Elgesetergate 30b, men det kan bli vanskelig å redde bygården.
Gammelt og nytt: Går det an å både beholde den gamle, verneverdige bygården, og gjennomføre planene for en 34-meter bred Elgesetergate? 
    
      (Foto: Tor H. Monsen)

Gammelt og nytt: Går det an å både beholde den gamle, verneverdige bygården, og gjennomføre planene for en 34-meter bred Elgesetergate?  Foto: Tor H. Monsen

Trondheim kommune vil realisere planer fra 50-tallet, om å bygge en «Elgeseter bulevard» - en 34-meters bred, grønn aveny som inngangsporten til byen. Planen sees i sammenheng med en mulig samlet bycampus som binder sammen Gløshaugen og Øya, med Dragvoll-miljøet flyttet til Elgeseterområdet. Bulevarden betinger at tre historiske bygårder rives. Ett av dem - jügendgården Elgeseter 30B – anser antikvariske myndigheter som særlig verdifull.

HOVEDSAK: Fra Elgesetergate til bulevard Et spørsmål om gatebredde

Et spørsmål om gatebredde

Den ser ikke ubetinget verdifull ut i dag. Den fornemme bygården ble tegnet av arkitekt Peter O. Digre og ble oppført ett år etter etableringen av Norges Tekniske Høgskole - i 1911. Butikklokalene på gateplanet er sørgelig udaterte, og har ikke huset kommersiell virksomhet de siste årene. Siste leiekontrakt i siste leilighet ble bragt til opphør tidligere i år. Utvendig vedlikehold har vært begrenset til et minimum. Så tidlig som på sekstitallet ble det foreslått å rive gården.

Det er Trondheim kommune som eier bygget. Jugend-bygget skal overføres til Statens vegvesen, om det blir bestemt at den 102-årige leiegården må vike plass for «Elgeseter bulevard».

Problemet er gatebredden. Skal Elgeseter utvides fra dagens 15 til foreslåtte 34 meter, må bygninger på vestsiden av Elgesetergate vike. Planområdet strekker seg fra Elgeseter bru til Lerkendal. Beholdes bygården, betyr det en innsnevret bulevard, med tilhørende trafikale og estetiske utfordringer.

Skal fotodokumenteres

I sitt høringssvar, tolker Byantikvaren kommunens planprogram som at den over 100 år gamle bygården skal rives. Kommunen planlegger for hvordan bygningens arkitektur kan fotodokumenteres for ettertiden.

Elgesetergate 30b er en arkitektonisk meget velbevart representant for jugendstilen i Trondheim. Alle tre gjenværende bygårder bør bevares, mener Byantikvaren. Et mulig kompromiss er å bygge fortauet på vestsiden av bulevarden inn i byggets 1.etasje – som en arkade. Byantikvaren peker på Praha som forbilde for en slik løsning.

– Se til Praha

En som tidligere også har engasjert seg for å bevare gamle bygårder langs Elgestergate, er professor Anna Midelfart.

– Tsjekkiske arkitekter jeg har snakket med, bare rister på hodet.

I Norge er vi svært lite kreativ, når det gjelder å integrere gammelt med nytt, mener professor Midelfart, som selv er født og oppvokst i Praha, en av Europas arkitektonisk best bevarte hovedsteder.

I Praha er slike bygg vernet.

Folk fra hele verden strømmer til Tsjekkias hovedstad på grunn av arkitekturen. Altfor ofte rives flotte kulturminner, enten det er bygårder i mur eller gammel trehusbebyggelse, mener medisinprofessoren. På 70-tallet demonstrerte folk mot riving av trehus på Møllenberg, skriver hun i et innlegg på UAs sider.

Gjenreise bygget et annet sted?

Sør-Trøndelag fylkeskommune påpeker at kulturhistorisk verdi er ekstra stor fordi det er gjort så få endringer på fasaden fra den gangen det ble bygget for over hundre år siden.

Det gjør Elgesetergate 30B til en av de mest autentiske bygningene av historisk verdi i Trondheim. Man bør i det minste utrede mulighetene for bevaring, mener fylkesmyndighetene.

Aller lengst går Fortidsminneforeningen, som mener det er «maktpåliggende» å utforske alle tenkelige løsninger for å bevare jugend-gården. Foreningen løfter en idé om å gjenreise bygget et annet sted, om kommunen bestemmer seg for riving:

«Det eksponerte hjørnet Strandveien/Innherredsveien, som snart skal utbygges, kunne kanskje vurderes?»

Nest høyeste vernestatus

– Vi utreder muligheter for at jugend-gården blir stående.

Det forsikrer prosjektleder for Elgesetergate i Trondheim kommune, Øyvind Sørbøl.

Bygget har vernestatus B, som er den nest høyeste graden av kulturvern i Norge, og er merket med lilla på Byantikvarens kart for Trondheim by. Det betyr at bygården ikke er fredet, og dermed «lovlig» å rive.

– Selv om det hadde vært svært uheldig, kommenterer Sørbøl.

Konsekvensen av bevaring er at gaten må snevres inn forbi nummer 30. Konsekvensene for miljø og trafikkavvikling blir mindre med en slik flaskehals, hvis man samtidig lager en tunnelløsning under Gløshaugen. Uten tunnelen, blir det verre, i følge Sørbøl.

LES OGSÅ: NTNU sier nei til tunnel

Det blir til syvende og sist opp til lokale folkevalgte om bygningen rives til slutt.

«Det eksponerte hjørnet Strandveien/Innherredsveien, som snart skal utbygges, kunne kanskje vurderes?»

Fortidsminneforeningen, som foreslår å flytte Elgesetergate 30B
Det best bevarte eksemplet på en jugend-fasade, mener vernemyndigheter. Noe på grunn av manglende vedlikehold. 

Det best bevarte eksemplet på en jugend-fasade, mener vernemyndigheter. Noe på grunn av manglende vedlikehold. 

"Frukt og tobakk": Det er lenge siden det var kiosk i Elgestergate 30B. 

"Frukt og tobakk": Det er lenge siden det var kiosk i Elgestergate 30B. 

Unike detaljer: Inngangspartiet ved hjørnet Elgestergate/Magnus den Godes gate. 

Unike detaljer: Inngangspartiet ved hjørnet Elgestergate/Magnus den Godes gate. 

"Det dansende hus": Frank Gehry-tegnet, modernistisk hus i bydelen Nové M?sto i det historiske Praha. 

"Det dansende hus": Frank Gehry-tegnet, modernistisk hus i bydelen Nové M?sto i det historiske Praha. 

- Se til Praha, Anna Midelfart, professor ved Institutt for nevromedisin. 

- Se til Praha, Anna Midelfart, professor ved Institutt for nevromedisin. 

Relaterte artikler

Campussjefen er i gang

Amund Aarvelta har akkurat satt seg i stolen som Trondheim kommunes campusleder. Noe av det første han gjorde, var å ta turen til universitetet.

Jugendgården rives

Innsigelser fra Byantikvaren og andre blir ikke tatt til følge: Den over 100 år gamle bygården i Elgesetergate 30B må vike for en bred bulevard.

Vil ikke ha tunnel

NTNU vil ikke ha tunnel under Høgskoleparken. Trondheim kommune har fått innspill på hvordan løse trafikk- og miljøutfordringene i Elgesetergate.

Kommunen forserer utbygging

Bygningsrådet har vedtatt en plan for å forsere gjennomføringen av en ny og renere Elgesetergate. Graving kan starte så tidlig som høsten 2014.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Skattejakt i bibliotekene:

Noen bøker er så små at folk fikk synsskader

Fem hundre år gamle prestehåndbøker, byplaner fra etterkrigstiden, og en førsteutgave av en av Isaac Newtons verker. Det er bare noe av det man kan finne på Gunnerusbiblioteket og i Dora-arkivet.

Gjesteskribenten:

Ved universitetene virker det som man snakker om studenter og ikke med dem

Det finnes ingen enkel løsning på den manglende tilliten mellom studenter og ansatte i debatten om tilsynelatende lettkrenkede studenter, men en god start er å snakke mer med studentene og mindre om dem, mener denne ukens gjesteskribent.

Ville gjøre studie på skolestenging - fikk nei

– Vi trenger randomiserte studier for å finne ut om skolestenging er en god idé. Det er sørgelig at vi ikke klarer å gjennomføre det, sier fagdirektør Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet.

Mener Nokut har for mye makt

Avgått Nokut-direktør Terje Mørland mener dagens regelverk bør slankes.