Tårene trillet etter at HF-styret i dag vedtok å legge ned fonetikk

- Nå får jeg pakke tingene mine og studere et annet sted, sa fonetikkstudent Bushra Rekabi etter at vedtaket var fattet.
Tøft å innse at nå blir bachelor- og masterprogrammene i fonetikk lagt ned. Bushra Rekabi hadde planlagt å ta en master i fonetikk.  
    
      (Foto: Solveig Mikkelsen)

Tøft å innse at nå blir bachelor- og masterprogrammene i fonetikk lagt ned. Bushra Rekabi hadde planlagt å ta en master i fonetikk.   Foto: Solveig Mikkelsen

Det har lenge ligget i kortene at studietilbudet forsvinner ved NTNU. Det formelle vedtaket kom i dag: Styret ved Det humanistiske fakultet vedtok enstemmig å legge ned både bachelor- og masterprogrammene.

Slutt på å ta opp studenter

NTNU har hatt et nasjonalt ansvar for å utdanne fonetikere, og har vært det eneste universitetet i landet som har tilbudt studieprogram i fonetikk. I saksdokumentene kommer det fram at fakultetet ikke lenger ønsker å påta seg et slikt ansvar.

Dekan Anne Kristine Børresen sier i saksdokumentene at selv om bachelor og master legges ned, innebærer det ikke nedlegging av fonetikk som fag. Det vil også være mulig å ta en doktorgrad i fonetikk så fremt fagmiljøet har kompetanse og kapasitet til å veilede studenter.

Vedtaket i fakultetsstyret betyr at bachelor- og masterprogrammene blir nedlagt fra 2018/19, og at det fra nå av ikke blir tatt opp flere studenter.

- Vi har ikke for vane å legge ned fag, så dette oppfattes som en alvorlig beslutning, sa Børresen innledningsvis da styremedlemmene skulle diskutere og vedta skjebnen til fonetikk.

Dekan Anne Kristine Børresen og styreleder Einar Lie erkjente at det er hyggeligere å opprette fag enn å legge dem ned.  

Dekan Anne Kristine Børresen og styreleder Einar Lie erkjente at det er hyggeligere å opprette fag enn å legge dem ned.  

 

Langs veggen satt et svært alvorstungt fagmiljø, som nok fra starten av skjønte hvilken retning dette bar. To studenter fra fonetikk fulgte også styremøtet. 

Få studenter, stort frafall

Årsaken til at fakultetsledelsen ønsker å legge ned dagens studietilbud i fonetikk, er at få studenter har ønsket å studere dette faget, og at enda færre har fullført en gradsutdanning. Siden 2003 har fire bachelorstudenter og fem masterstudenter gjort dette. Det er også satt spørsmålstegn ved om læringsmiljøet er godt nok.

Fagmiljøet, som består at to vitenskapelige stillinger, har argumentert mot nedlegging, og poengtert at fonetikk i sin natur er et lite fag med få studenter. De mener Norge aldri vil trenge mange fonetikere, men har behov for noen få. I et tidligere intervju med Universitetsavisa viste fonetiker Jacques Koreman til at tidligere studenter blant annet  jobber i Statped, ved NTNUs audiologiprogram, ved utenlandske universiteter, i taleteknologibedrifter og i samfunnsrelevante forskningsprosjekter. De stiller seg også uforstående til at læringsmiljøet ikke er godt og viser til at studentene er fornøyde.

LES OGSÅ: Snart forsvinner Norges eneste tilbud i fonetikk

LES OGSÅ: - Det handler bare om penger

Fonetikkmiljøet før møtet: Studentene Phajsi Halvorsen (til venstre) og Bushra Rekabi sammen med fonetiker Jacques Koreman. Stående fra venstre: Forsker Jørgen G. Bosoni og lingvist Jardar Eggesbø Abrahamsen. 
    
      (Foto: Solveig Mikkelsen)

Fonetikkmiljøet før møtet: Studentene Phajsi Halvorsen (til venstre) og Bushra Rekabi sammen med fonetiker Jacques Koreman. Stående fra venstre: Forsker Jørgen G. Bosoni og lingvist Jardar Eggesbø Abrahamsen.  Foto: Solveig Mikkelsen

 

En rekke kolleger ved fakultetet har i tillegg engasjert seg og argumentert for at fonetikktilbudet ikke bør legges ned.

- Mange har gruet seg til dette

- Jeg må innrømme at jeg aldri har sett slike tall før, at det er så få studenter med et så ekstremt stort frafall, sa styreleder Einar Lie, som på denne bakgrunnen mente det var overraskende at dette har pågått så lenge.

Eksternt medlem Randi Solheim ved Institutt for lærerutdanning målbar muligens det flere kjente på:

- Mange har gruet seg til dette møtet, og som fagperson synes jeg det er kjempeproblematisk å legge ned et fag det er behov for, særlig når det er det eneste studieprogrammet i Norge. Men det virker ikke som endringsviljen i fagmiljøet har vært stor, og noe må gjøres, konkluderte hun.

Eksternt medlem Randi Solheim: - Kjempeproblematisk å legge ned fonetikk, men noe må gjøres.  
    
      (Foto: Solveig Mikkelsen)

Eksternt medlem Randi Solheim: - Kjempeproblematisk å legge ned fonetikk, men noe må gjøres.   Foto: Solveig Mikkelsen

LES OGSÅ: Små, spesialiserte fag fremmer internasjonalt ledende forskning

LES OGSÅ: Bevar fonetikkfaget

Utredning om fonetikk

Videre heter det i torsdagens vedtak at fonetikktilbudet i den erfaringsbaserte mastergraden i logopedi videreføres «...i den form og i det omfanget som Institutt for språk og litteratur (ISL) finner nødvendig ut fra studieprogrammets profil, det forventede læringsutbyttet til studentene samt vurdert ut fra den tilgjengelige kapasiteten.»

Siste punkt i vedtaket slår fast at at prodekan for utdanning ved fakultetet skal lede ei utredning av et framtidig studietilbud i fonetikk:

«Utredningen skal være dyptgående særlig når det gjelder arbeidsmarkedet for fonetikere, opptaks- og forkunnskapskrav samt være mer konkret når det gjelder reelle muligheter for hvor fonetikk kan inngå på lavere grad.»

Blant annet skal det konkretiseres hvor det kan være mulig å bruke fonetikk som et støttefag eller fag 2 i andre grader.

Denne utredninga skal være ferdig innen 1. oktober 2018.

I notatet til styret står det at fagmiljøet har hatt en god forskningsaktivitet de siste ti årene med 48 poenggivende publikasjoner og 4 doktorgrader. Det er også involvert i eksterne prosjekter. Denne forskningsaktiviteten skal fortsette.

- I en bedre verden kunne vi opprettholdt fonetikk, men tallene viser at utfordringene er store, sa eksternt styremedlem Kjersti Fløttum, som er professor ved Universitetet i Bergen.  

- I en bedre verden kunne vi opprettholdt fonetikk, men tallene viser at utfordringene er store, sa eksternt styremedlem Kjersti Fløttum, som er professor ved Universitetet i Bergen.  

Einar Lie: - Det vil være et tilbud

Etter styremøtet spurte UA hvordan styreleder Einar Lie ser på at de eneste nasjonale studieprogrammene i fonetikk nå forsvinner.

- Det er krevende å legge ned smale studier som gir en spesiell kompetanse, men det vil fortsatt være et fonetikktilbud ved universitetet. Forskningskompetansen er sterk, men gradsstudiene vil NTNU ikke lenger ha, svarte Lie.

På en sofa utenfor møterommet satt bachelorstudent Bushra Rekabi og gråt etter at vedtaket var fattet. Selv hadde hun planlagt å begynne på en master i fonetikk, men må nå endre på planene. Hun er provosert over det som ble sagt på styremøtet og i sakspapirene om dårlig læringsmiljø og stort frafall:

- Det er ikke sant. Dette er elementær statistikk. I små grupper blir det store utslag uten at det er så dramatisk. Er vi fire studenter og en slutter, så er plutselig frafallet på 25 prosent, sa hun trist og sint på samme tid.  

Hun sier at fonetikkstudentene er fornøyde med studiet:

- Selvfølgelig vil det alltid være misfornøyde studenter på alle studier, men fakultetsstyret har ikke lagt vekt på at vi faktisk sier at vi er fornøyde med studiet, sa hun.

Bushra Rekabi ønsker å ta en master i fonetikk, nå blir planene kullkastet.  

Bushra Rekabi ønsker å ta en master i fonetikk, nå blir planene kullkastet.  

 

På styremøtet ble det understreket at det må legges til rette for at alle nåværende bachelorstudenter på studiet skal få fullføre graden, mens dørene nå lukkes for dem som ønsker å gå videre på en master i fonetikk.

Det er til syvende og sist NTNUs øverste organ, Styret, som fatter endelig vedtak om studieprogramporteføljen for 2018/19. Dette vil skje på styremøtet i oktober.

- Mange har gruet seg til dette møtet

Randi Solheim, eksternt styremedlem
Fonetikk

Læren om språklyder. Fonetikken beskjeftiger seg med taleapparatets anatomi og fysiologi (fysiologisk fonetikk), uttalen av språklydene (artikulatorisk fonetikk), de fysiske egenskapene til lydbølgene (akustisk fonetikk) og oppfattelsen av språklydene (auditiv fonetikk)

Hva skjer egentlig i stemmeskiftet? Hvorfor har datamaskiner ofte problemer med å oppfatte hva man sier? Fonetikk handler om hvordan mennesker kommuniserer gjennom talespråk. Hvordan lager vi språklyder, og hva er det med lydbølgene som gjør at vi hører forskjeller på for eksempel en s og en f?  Hvis du noen gang har lurt på dette, kan fonetikk være faget for deg.

Kilder: Wikipedia og NTNU

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Akademisk frihet vs. ytringsfrihet:

- Varsellampene bør blinke når en leder «vil ta en prat»

Hvem skal avgjøre når en forsker som uttaler seg i det offentlige rom går utenfor eget kompetanseområde? - Ingen andre enn forskeren selv, mener Espen Leirset.

Gjesteskribenten:

ABE-«reformen» – når er det nok?

Det er klart at en årlig reduksjon av budsjettet på 0,5–0,8 prosent må slutte på et tidspunkt. Kunsten er å vite når nok er nok.

Koronaviruset:

Må holde seg hjemme etter besøk i Italia

Sosiolog Arve Hjelseth kom fra Nord-Italia på mandag. I dag har han hjemmekontor i tråd med NTNUs reiseråd.

Korona i Firenze:

- Her går livet som normalt

- Personlig tar jeg dette med relativt stor ro, sier professor Kristian Steinnes på telefon fra sitt kontor i utkanten av Firenze.