Slik blir NTNUs «campus» i Oslo

NTNU starter opp Oslo-kontoret for etter- og videreutdanning i august 2019, og har flere aktuelle lokaler i kikkerten.
NTNU vil bli større på etter- og videreutdanning. Snart blir det klart hvor Oslo-kontoret skal ligge. - Å etablere et kontor i Oslo er ingen krigserklæring. Vi er der allerede og nå får vi vårt eget sted, sier dekan Olav Bolland. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

NTNU vil bli større på etter- og videreutdanning. Snart blir det klart hvor Oslo-kontoret skal ligge. - Å etablere et kontor i Oslo er ingen krigserklæring. Vi er der allerede og nå får vi vårt eget sted, sier dekan Olav Bolland.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Potensielle utleiere ble bedt om å komme med et tilbud innen 15. januar. I løpet av januar vil NTNU også utlyse ei stilling som seniorrådgiver ved kontoret.

- Vi regner med at vi snart lander en konklusjon om hvor vi skal leie oss inn. Da vil NTNUs ledelse ta en beslutning, men alt tyder nå på at det blir etablert et slikt Oslo-kontor, opplyser dekan Olav Bolland.

Ei arbeidsgruppe ledet av Bolland har – som ledd i et større arbeid – vurdert ulike sider ved å opprette et kontor i Oslo.

Kan havne midt i byen

Det var for ett år siden NTNU med brask og bram annonserte at de vil etablere ei EVU-avdeling i Oslo. Universitet har en nasjonal ambisjon og ønsker å ta et større jafs av markedet for etter- og videreutdanning (EVU).

Bolland forteller at de lokalene som nå er aktuelle, ligger sentralt i Oslo, rundt Oslo S, men NTNU er også interessert i lokaler i Sandvika, Lysaker og i forskningsparken på Blindern. Prisen blir viktig, men også at lokalene er egnet til kursvirksomhet.

Arbeidsgruppa mener lokalene i Oslo må ha plass til cirka 40 personer og ha vrimleområder og grupperom. Det bør være en «multicampus», som gir rom for nettbasert undervisning. Lokalene skal være enkle å komme seg til og ligge sentralt. Et hotell bør ligge i samme lokale, eller i nærheten, og det bør være tilbud om matservering til kurs med korte samlinger.

Det er også ønskelig at lokalene er synlige i gatebildet, slik at det er mulighet for profilering av NTNU.

- Vi skal være synlige. Det skal være et skilt på veggen der det står NTNU, for å si det enkelt, sier Olav Bolland til Universitetsavisa.

LES OGSÅ: NTNU dobler tilbudet om videreutdanning
LES OGSÅ: NTNU etablerer egen EVU-avdeling i Oslo

Viktig med egne lokaler

Arbeidsgruppa har diskutert om NTNU bør etablere seg hos noen av samarbeidspartnerne eller konkurrentene i Oslo-området, for eksempel Universitetet i Oslo, BI eller Oslomet. De konkluderer med at ei nøytral plassering er bedre.

- Vi ønsker å opprettholde en uavhengighet og være synlige i Oslo. Vi blir fort små hvis vi plasserer oss i de store lokalene til UiO og Oslomet, men vi utelukker likevel ikke at vi kan samarbeide, sier han.  

Fram til nå har NTNUs EVU-tilbud i Oslo blitt gjennomført på ulike hoteller i hovedstaden. Disse tilbudene er typisk med en eller todagers samlinger og gir 7,5 studiepoeng. Høsten 2018 gjennomførte NTNU 18 slike samlingsdager og det samme antallet dager er planlagt dette semesteret. I tillegg arrangerer også NTNU en rekke etterutdanningskurs uten studiepoeng.

Arbeidsgruppa tror ikke at kursene ved Oslo-kontoret vil være tilstrekkelige til å finansiere kostnadene vet et slikt kontor, i hvert fall ikke med det første. Men de ser for seg at kontoret vil få flere positive effekter: NTNU vil være tettere på markedet i Østlandsområdet, andre ansatte kan bruke lokalene når de er i Oslo og NTNU kan gjennomføre ulike arrangementer i lokalene.

LES OGSÅ: Derfor satser NTNU på etter- og videreutdanning
LES OGSÅ: UiO blir ikke stresset av NTNUs Oslo-satsing

Ansetter en person

Nå er NTNU på utkikk etter en person som blant annet gjennom direkte kontakt med ulike aktører og NTNUs fagmiljøer, skal «være en ressurs som fasiliterer og får i gang utvikling av nye tilbud».

Seniorrådgiveren skal også øke kunnskapen om og interessen for dagens EVU-tilbud fra NTNU i Østlandsområdet.

- Seniorrådgiveren skal i hovedsak jobbe med markedsføring i Oslo-området. Vi jobber med å få økt vår EVU-virksomhet i Østlandsområdet, sier Bolland.

Viserektor på Gjøvik og seksjonssjefen ved Seksjon for etter- og videreutdanning gjennomfører arbeidet med tilsetting i løpet av første halvår i år. Avtalen med rekrutteringsbyrå er allerede på plass. I løpet av juni skal det være avklart hvem som får jobben, slik at den nytilsatte seniorrådgiveren er på plass ved kontorets åpning 1. august 2019.

- Du har tidligere sagt at etableringen av et kontor i Oslo er et signal til Uio og Oslomet om at NTNU har en nasjonal ambisjon. Én ansatt på et kontor i Oslo – kan man overhodet kalle det for en nasjonal ambisjon?

- Det er ikke slik at det er bare denne personen som skal drive aktiviteten i Oslo. Det skal de faglig ansatte i Trondheim, Gjøvik og Ålesund gjøre. De arrangerer allerede i dag mange kurs i Oslo, men må da leie seg inn på hotell. Nå får vi et fast sted. Hvor stort dette blir, avhenger av den framtidige kursaktiviteten, sier han.

LES OGSÅ: Vil legge ned Seksjon for etter- og videreutdanning
LES OGSÅ: Erfarne kursholdere vil beholde NTNU Videre

Konkurranse- og samarbeid

Han slår fast at NTNU vil konkurrere med UiO, Oslomet, BI og Handelshøyskolen, som også har kursvirksomhet i dette området. Samtidig peker han på at NTNU er sterke innenfor områder som teknologi og digitalisering, og dette er områder som andre ikke dekker like godt. Konkurransen vil bli størst innenfor økonomi og ledelse. På disse områdene er det mange som tilbyr etter- og videreutdanning.

- Å etablere et kontor i Oslo er ingen krigserklæring. Vi er der allerede og nå får vi vårt eget sted. Vi har også en dialog med UiO og Oslomet. Vi har en del felles interesser, som kan utvikle seg til et fruktbart samarbeid, sier dekan Olav Bolland.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Koronaviruset:

NTNU strammer inn på reiser til en rekke land

Alle reiser til fastlands-Kina og Nord-Italia, Sør-Korea, Japan og Iran, Hong Kong og Singapore skal avlyses eller utsettes, ifølge NTNUs nye retningslinjer.

Kva med studentanes rettar, Nord universitet?

Studentane ved Campus Nesna blir no utsett for eit tilfeldig og mangelfullt styringssystem som gjer studentane utrygge for både kvalitet og studiesituasjon.

Disse skal ha ansvar for norsk deltakelse i Horisont Europa

Forskningsrådet og Innovasjon Norge er de mest sentrale aktørene som skal følge opp norsk deltakelse i Horisont Europa, som er EUs forsknings- og innovasjonsprogram.

Ytring:

Norsk forskning er åpnet

- Vi er på god vei mot målet om åpen tilgjengelighet for offentlig finansierte vitenskapelige artikler , skriver Anne Kristine Børresen, Vidar Røeggen og Gunnar Sivertsen, arbeidsutvalget i UHR-Publisering.