Studiet i drama og teater ved NTNU kan rammes av sparing

Studiet i drama og teater ved NTNU er i manko på to professorer så langt, og vet ikke om de vil erstattes. – Humanistisk fakultet skal spare penger, og vi opplever at det er lett å angripe et lite fag, sier professor Bjørn Rasmussen.
Professor Bjørn Rasmussen sier det er veldig trist hvis den robuste utdanningen nå skal bli kuttet ned, og at dette vil ramme forskningen, som mye av undervisningen bygger på. 
        
            (Foto: Mari Rian Hanger)

Professor Bjørn Rasmussen sier det er veldig trist hvis den robuste utdanningen nå skal bli kuttet ned, og at dette vil ramme forskningen, som mye av undervisningen bygger på.  Foto: Mari Rian Hanger

Studiet, som tilhører Institutt for kunst- og medievitenskap, har i dag rundt fem vitenskapelig ansatte. I 2019 og 2020 sluttet to ved naturlig avgang. De har ikke blitt erstattet.

– Det går en smertegrense på seks vitenskapelig ansatte for å ha en god kvalitet på et fag, hvis vi skal opprettholde en PhD-utdanning og for eksempel forskningspolitisk innflytelse, sier Rasmussen.

Det er rundt 40 studenter som nå tar en årsenhet eller bachelor i drama og teater ved NTNU.

Akkurat nå merker de ansatte problemet ved at det er mer stress på jobben.

– Vi er færre til å drive undervisning og forskningsaktiviteter, og det er veldig travelt. Vi har akkurat nå problemer med å finne veiledere til de 30 studentene som skriver bacheloroppgave, og vi opplever en usikkerhet som er vanskelig å jobbe under, sier Rasmussen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Sterk nasjonal profil

På lengre sikt frykter han mer alvorlige konsekvenser, dersom staben ikke rustes opp igjen.

– Faget vårt har hatt en sterk nasjonal profil. Vi har vært et markant miljø, og forskningen vår skiller seg ut fra andre teaterutdanninger i landet. Vi har forsket mye på anvendt teater – altså teater brukt i skole, som terapi, teater i helsearbeid og andre sammenhenger. Vi har vært opptatt av det som ligger i randsonen for teaterkunsten, blant annet hvordan iscenesettelser og fiksjon angår vårt sosiale liv. I tillegg har vi også jobbet med tradisjonell kunstvitenskap, sier Rasmussen.

Han sier trondheimsmiljøet har vært et forbilde for andre utdanninger, og at mange av de om er utdannet i Trondheim har gått inn i jobber der de bruker teaterutdannelsen i høyerer utdanning, skole og helsearbeid.

– Det er veldig trist hvis vår robuste utdanning nå skal bli redusert, dette vil helt klart ramme forskningen, som jo mye av undervisningen vår bygger på, sier Rasmussen.

Lett å angripe

Nå blir faget truet av sparekniven.

– Humanistisk fakultet skal spare penger, og jeg opplever nok at det er lett å angripe de fagene som er små fra før, sier Rasmussen.

Han ønsker hjelp av fakultetet til å opprettholde kvaliteten.

– Men vi opplever at veldig mange andre vil mene noe om hvordan vårt fag skal være. Det er langt opp til toppen, og vi savner en tettere dialog med fakultetet, sier Rasmussen.

I mars kommer en person med vitenskapelig kompetanse inn – riktignok bare i et vikariat.

– Det vil hjelpe, men dette er kun et vikariat – de tar ikke sjansen på å ansette noen fast foreløpig, ser det ut til, sier han.

En av årsakene til at drama og teater-studiet er utsatt, er at de har forholdsvis mange ansatte sett i forhold til studentproduksjon.

– Siden vi har innslag av praktisk undervisning, trenger vi en annen fordelingsnøkkel enn typiske forelesningfag. Det er en hovedutfordring, sier Rasmussen.

– Svært viktig å beholde studiepoengene

Tommy Jee Westermann er student ved drama og teater-studiet, og programtillitsvalgt ved Institutt for kunst- og medievitenskap.

Studentene har aller mest reagert på at fakultetet ønsker å kutte 15 poeng fra bacheloren.

– Dette kuttet har nå, etter aksjoner fra vår side, blitt utsatt med ett år. Det er et godt hvileskjær å få for oss, men vi jobber videre med denne saken. For oss er det svært viktig å beholde disse studiepoengene, sier Westermann.

Han sier bacheloren ved drama og teater-studiet allerede er tynn.

– Vi har ett helt år der vi ikke studerer teater, men tar andre fag som ikke er fagspesifikke. Det å miste enda mer er en klar svekkelse av studiet, sier han.

Studentene er redde for at studiet skal miste sine kompetente fagfolk. Han påpeker at drama og teater-studiet har mange eldre ansatte, og at han frykter ikke alle blir erstattet.

– Slik situasjonen er i dag, opplever vi at de ansatte er stresset og har mye å gjøre. Vi trenger de vitenskapelig ansatte, for å skape god forskning, og for å gi god og akademisk undervisning, sier han.

For dårlig kommunikasjon

Han forteller om mye uro blant studentene den siste tiden.

– Spesielt er det masse frustrasjon knyttet opp til det å være uvitende. Kommunikasjonen har vært for dårlig, vi føler vi blir holdt utenfor de viktige diskusjonene, og at vi ikke blir hørt, sier Westermann.

Han synes instituttledelsen har vært åpen, men at fakultetet skulle vært tydeligere.

– Det har vært muntlige beskjeder og lite skriftlig om hva som skal skje, sier han.

Studentene føler seg sviktet av universitetet.

– Når du begynner på et studium, så har du forventninger om at universitetet skal overholde det som står i kontrakten. Vi studenter var ikke klar over at universitetet kan gjøre så store endringer i studiet. Jeg skjønner at de faktisk kan det, og at de ikke kan holdes juridisk ansvarlig for dette, men jeg synes de har et etisk ansvar for å gi oss den utdanningen de lovte, sier Westermann.

– Ingen stor dramatikk

Jon Raundalen, instituttleder ved Institutt for kunst- og medievitenskap, sier det har vært et stort generasjonsskifte med mange pensjoneringer på kort tid ved drama og teater-studiet.

– I den forbindelse har vi gått gjennom ressurssituasjonen på programmet og foreslått at én av sju faste stillinger ikke erstattes. Det er med andre ord ingen stor dramatikk knyttet til dette, understreker han.

Han sier instituttet er svært stolte av arbeidet som gjøres ved studiet.

– Vi frykter at ytterligere krisemaksimering kan bidra til en oppfatning av at studieprogrammet skal legges ned. Det er det overhodet ingen planer om - faget har stor tilstrømning og er høyst oppegående faglig, med svært engasjerte studenter, sier Raundalen.

Han synes ikke det er riktig å si at det har vært langt opp til ledelsen.

– Dekanatet har vært representert på flere av møtene vi har hatt med faggruppen for Drama og teater, og på høsten 2019 har dekan Anne Kristine Børresen selv tatt kontakt flere ganger og holdt møter for faggruppen, for å rydde eventuelle misforståelser av banen. Hun har blant annet innvilget ett års utsettelse på reduksjonen av 15 studiepoeng, sier Raundalen.

Strammere økonomi

Anne Kristine Børresen bekrefter at fakultetet har strammere økonomi og må redusere forbruket.

– Vi har flere fag med relativt få studenter på master hos oss. Det er gode fagmiljø, men de er mer utsatt for nedskjæringer enn fag som har mange studenter. Men vi tar mange hensyn, og det er slett ikke bare i små fag vi foretar innsparinger, sier Børresen.

Hun sier det har vært mange møter om saken med faggruppa.

– Jeg har vært opptatt av å kommunisere så godt og tydelig som mulig med dem, og mener jeg har strukket meg langt for å oppnå det. Nå har jeg bedt om et nytt møte. Jeg har ikke fått noen henvendelser fra studentene om å møte dem, men stiller gjerne på møte sammen med instituttledelsen om de ønsker det, sier hun.

Hun sier fagene på Institutt for kunst-og medievitenskap har en fordypning på bacheloren som er større enn andre fag på HF.

– Når økonomien nå er trangere både på institutt og fakultet, har vi bedt om at de reduserer størrelsen på fordypningen. Dette har det ikke vært lett for fagmiljøene å få til, og fakultetet er fremdeles i dialog med dem om saken, sier hun.

28. februar skal fakultetsstyret behandle strategisk personalplan for den neste toårsperioden.

- Da skal styret ta stilling til om Drama og teater skal reduseres med én fast stilling, sier hun.

YTRING: Teatervitenskapen - dinosaur eller spydspiss?

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Anklager NTNU for forfølgelse

«Den opptreden som arbeidsgiver her legger for dagen vil jeg selv karakterisere som forfølgelse» skriver førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved ISA i et brev til Sivilombudsmannen.

Eikrem: - Dette er en hevnaksjon

- Allerede før jeg begynte i stillingen for fem år siden, var et nettverk av ansatte på instituttet i gang med å saumfare mine sosiale medier og spre rykter o.l. for å hindre at jeg fikk stillingen, hevder Øyvind Eikrem.

Undersøkelse: Høyre er det største partiet blant universitetsutdannede

Høyre er partiet med høyest oppslutning i en fersk meningsmåling blant universitetsutdannede. Arbeiderpartiet taper terreng.

KiT-ansatte i bekymringsmelding:

– Ledelsen følger ikke demokratiske spilleregler

Ansatte ved Kunstakademiet i Trondheim hevder ytringsfriheten er svekket ved skolen.