NTNU vil overta Statsbyggs bygninger på Kalvskinnet

I dag betaler NTNU 65 millioner i året for leie av bygg på Kalvskinnet. NTNU ville gjerne eid dem selv.
Akrinn er i dag eid av Statsbygg. Men NTNU ønske nå å ta over eierskapet til bygget selv. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Akrinn er i dag eid av Statsbygg. Men NTNU ønske nå å ta over eierskapet til bygget selv.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

I et brev til Kunnskapsdepartementet skriver eiendomssjef Frank Arntsen at NTNU gjerne vil ta over endel bygg som i dag tilhører Statsbygg.

«Det bør vurderes om universitetene bør overta nærliggende bygningsmasse (UH – bygg) fra Statsbygg der hvor det er hensiktsmessig, eks. nærliggende bygg til campus Trondheim. Dette kan bidra til en mer helhetlig forvaltning av enkeltcampus der både NTNU og Statsbygg har bygningsmasse», skriver Arntsen i oppfølgingen av områdegjennomgangen til KD.

Kalvskinnet-byggene

UA har spurt om hva slags bygg NTNU ønsker å overta. Frank Arntsen svarer på e-post.

- NTNU har ikke tatt stilling til hvilke bygg som er aktuelle, men det vil være naturlig å vurdere Statsbygg sine bygg på NTNUs campus på Kalvskinnet i denne sammenheng. De fleste av disse grenser opp mot NTNUs egen eiendom, svarer Arntsen.

NTNU betaler i dag samlet rundt 65 millioner i året for leie av areal hos Statsbygg på Kalvskinnet.

De byggene NTNU leier av Statsbygg på Kalvskinnet, er Akrinn, Akrinn Vest (tidligere Gunnerus gt. 1), Akrinn Øst (tidligere Sverres gt. 10/12), Retorten, Sverres gate 14, Arkitekt Christies gate 2.

Se også faktaboks.

Se også byggene i mazemaps.

Mer fleksibelt i koronatider

Arntsen sier utvikling av campuser og bygninger bidrar til å videreutvikle institusjonene som attraktive universitet.

- Forvaltning og utvikling av bygg og infrastruktur bør være virksomhetsnært og sees i sammenheng med behovet for universitetenes faglige utvikling, mener Arntsen.

Han mener også at det kan være mer fleksibelt nå i disse koronatider å eie egne bygg.

-  De nye utfordringene knyttet til pandemien, som for eksempel en-meters-regelen, gjør at eierskap til byggene gir oss muligheten til å opptre mer dynamisk og handle raskt ved behov for endringer.

KD vurderer saken

Statsråd Henrik Asheim påpeker at regjeringen i vår slo fast at forvaltningsansvaret for statens eiendommer ved blant annet NTNU skulle ligge fast hos universitetene selv.

– Med det så forventer regjeringen at universitetene legger gode planer for å styrke vedlikehold og rehabilitering av universitetsbygningene, og har bedt om innspill som kan legge til rette for at eiendommene i fremtiden også skal forvaltes godt, sier han til Universitetsavisa.

Han bekrefter at ett av de forslagene KD har fått fra NTNU er at de ønsker å overta Statsbyggs eiendommer.

– Nå er vi i gang med å vurdere alle innspill vi har fått, blant annet dette. Så det må vi komme tilbake til, sier han.

Byggene på Kalvskinnet
 • Bygg som er eid av Statsbygg:
 • Akrinn
 • Akrinn Vest (tidligere Gunnerus gt. 1)
 • Akrinn Øst (tidligere Sverres gt. 10/12)
 • Retorten
 • Sverres gate 14
 • Arkitekt Christies gate 2
 • Bygg eid av NTNU:
 • Schøninghuset
 • Gunnerushuset
 • Gunnerusbiblioteket
 • Boktårnet
 • Suhmhuset
 • Snekkerverkstedet
 • Kalvskinnet garasje
 • Elvegata 17
 • Det ensomme fengsel (Erling Skakkes gt 59)
 • Magasinbygget (Erling Skakkes gt 59)
 • I tillegg leier NTNU noen nye og gamle bygg hos E C. Dahls Eiendom.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Nesten 50 prosent økning i antall utestengelser på grunn av juks

Antallet studenter tatt for juks har skutt i været. Nesten 50 prosent flere er utestengt etter å ha blitt tatt for juks nå enn for et halvt år siden.

«Rasistisk» benk: – Markerer en viktig del av vitenskapens historie, sier UiO-rektoren

Bydelsutvalget i Gamle Oslo ønsker benken tilegnet Carl von Linné fjernet. For første gang uttaler nå UiO-rektor Svein Stølen seg om den "rasistiske" benken.

Forskningsdagene:

Åpen forskning er et gode for alle

Den raske utviklingen av datateknologi og håndtering av store datamengder gjør utvidet bruk av forskningsdata mulig for mange.

Utrettelig mas om arbeidslivsrelevans

Arbeidslivsrelevans er ikke fyrlykten institusjonene bør styre alle studieprogrammer etter.