- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Arrangerer du et julearrangement med alkoholholdig gløgg på campus skal du søke om tilltalse. I løpet av en periode på to år ble det godkjent 4240 slike søknader, noe som i snitt tilsvarer 5,8 arrangementer med alkohol hver dag. Illustrasjonsfoto.
Arrangerer du et julearrangement med alkoholholdig gløgg på campus skal du søke om tilltalse. I løpet av en periode på to år ble det godkjent 4240 slike søknader, noe som i snitt tilsvarer 5,8 arrangementer med alkohol hver dag. Illustrasjonsfoto.
Publisert

- Det er veldig mange arrangementer i NTNU sine lokaler. Jeg tror ikke folk aner hvor mye av dette som er festing, sier Marit Grønning-Moe, fagleder for NTNU Vakt og service.

I perioden fra oktober 2016 til oktober 2018 mottok, og godkjente, de 4240 søknader om tilstelninger og lukkede selskap hvor alkohol inngår. Det betyr i snitt litt over 5,8 fester hver dag.

- Jeg anslår at rundt 75 til 80 prosent av dette er studentfester. Festene foregår i lokalene til linjeforeninger eller andre organisasjoner og klubber som leier lokaler av NTNU, sier Grønning-Moe og legger til:

- Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn. Men vi har vært nødt til å stramme inn på reglene. Er det en fest uten at vi har fått beskjed blir den stoppet. Tas det med alkohol ut av festlokalet blir arrangementet stoppet av vekter. I de aller fleste tilfellene går avviklingen av arrangementet helt uten at vekter trenger å gjøre annet enn å stikke innom for å se om alle har det bra, at reglene følges og at alt er i orden.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Oppgave nummer en er å ivareta sikkerheten til folk

Resten er arrangementer som disputaser, samt julebord og sommerfester på de forskjellige fakultetene og avdelingene. Så lenge søknadene inneholder den informasjonen Vakt og service trenger får alle som ønsker arrangere slike fester.

- Vi har egne retningslinjer, og en må søke. I søknaden må en blant annet oppgi hvem det er som er ansvarlig for arrangementet, omtrent hvor mange som skal delta, om det skal drikkes alkohol og så videre. Ved større arrangement må søker gjennomføre en risikovurdering av aktiviteten, uansett om det er arrangement med alkohol eller ikke, sier faglederen.

- Dette handler om at vi må ha oversikt over hvem som er i byggene, og hvem som kan kontaktes, dersom det for eksempel begynner å brenne. Vår oppgave nummer en er å ivareta sikkerheten til de som oppholder seg i NTNUs areal, og da må vi kjenne til hva som foregår. Skulle det oppstå en brann eller et annet avvik må vekter kunne fortelle nødetatene hva de kan forvente å møte inne i lokalene.

- Ikke urimelig høyt

- Dette tallet må sees i sammenheng. Vi har 40 000 studenter og rundt 8000 ansatte. I tillegg har vi flere leietakere på campus, som for eksempel Sintef, med en betydelig virksomhet i arealer som er leid av NTNU. Vi har også en lang rekke lag og foreninger av ulike slag som har sine faste arrangementer. Gitt det totale bildet synes jeg ikke antallet arrangementer virker urimelig høyt, sier prorektor for utdanning, Anne Borg.

Hun understreker at NTNU-ledelsen har en jevnlig dialog med studentene knyttet til alkohol og sosiale arrangement.

- Ikke minst gjennom linjeforeningene og i forbindelse med fadderuken vektlegger vi betydningen av sosiale arrangementer for studentene uten alkohol. En god studentby og et godt studentmiljø er inkluderende. Det betyr at alle skal føle seg velkommen, også de som ikke synes fest er synonymt med alkohol, sier Borg og legger til:

- Det er mitt klare inntrykk at studentorganisasjonene har tatt det innover seg, og at det i dag er en stor bevissthet knyttet til alkoholbruk og alkoholfrie arrangement.

Hun påpeker også at mange av arrangementene er høytidelige hendelser hvor det for eksempel sereveres et glass vin til maten, og at både lag, organisasjoner og eksterne leietakere har store og små arrangementer med gjester fra hele Norge og resten av verden.

- Dette bidrar til en levende campus også utenom vanlig arbeidstid, noe som er bra. Det er også bra at vi har et tydelig regelverk som blant annet slår fast at det ikke skal serveres eller drikkes alkohol i vrimlearealer, fellesarealer eller undervisningsrom uten at det foreligger skjenkebevilling, og at det ikke er lov å nyte alkohol på campus før etter klokken 16.00.

Prorektoren sier hun ønsker diskusjoner om alkohol på campus velkommen.

- Jeg synes det er bra med en regelmessig diskusjon om alkoholbruk på arrangementer. Det er med og skjerper bevisstheten, sier hun.

- Flere ønsker alkoholfrie tilbud

- Det er vanskelig for meg å si om dette er veldig mye eller veldig lite ettersom vi ikke vet hvilke typer arrangementer det er snakk om, sier nasjonal pådriver for Prosjekt Lykkepromille, Christine Holm Berntzen.

For dem er det viktigste at ingen føler seg presset til å drikke, at de som ikke drikker også blir inkludert og at det er fellesskapet som står i fokus, ikke alkoholen.

- Vi blir oftere og oftere kontaktet av foreninger som vil kurses i hvordan de kan gjennomføre arrangementer hvor det er mindre fokus på alkohol, og tallene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser også at det flesteparten av studentene mener det er for stort alkoholfokus i studentmiljøet, selv om flesteparten også oppgir at de selv nyter alkohol. Mange oppgir også at de ønsker flere alkoholfrie tilbud, sier Berntzen.

I undersøkelsen fra 2018 oppgir 90 prosent av studentene som har svart at de drikker alkohol. 52 prosent synes det drikkes for mye i studiemiljøet, og 62 prosent etterlyser flere alkoholfrie tilbud.

- Alkohol er et sosialt smøremiddel for mange, men det gjelder å ta vare på alle gruppene. Både som vil ta seg en øl eller to, og de som ikke vil det. Derfor er det også viktig med arrangementer hvor det er like naturlig at de som vil ta en øl tar en øl som det er at de som ikke vil det ikke gjør det, sier Bertnzen.

- Studentfrivilligheten bør få bestemme over egne lokaler

- Her vil jeg gjerne vise til SHoT-undersøkelsen som viser at det er mange som opplever mye fokus på alkohol, sier studentleder Cecilie Bjørnsdotter Raustein ved Studenttinget NTNU når hun får høre tallene.

Hun påpeker at det er veldig mange studentorganisasjoner ved NTNU totalt, smått og stort medregnet, og at det derfor kan dreie som ganske små fester og arrangmenter.

- Dette trenger ikke nødvendigvis å være en farlig tendens, men sett i sammenheng med tallene fra undersøkelsen kan det være noe å reagere på. Tallene kan også tyde på at de som skal innta alkohol på campus faktisk melder fra i forkant og følger rutinene, noe som jo er bra, sier hun.

- De studentrelaterte festene foregår ofte i studentorganisasjonenes lokaler. Er det dette lokalene til studentfrivilligheten skal brukes til?

- Det bør være opp til studentfrivilligheten selv å bestemme hva som skal skje i deres lokaler, så sant det er i tråd med gjeldende reglement. Vi vil jo ha aktivitet på campus, og på kveldstid innebærer det ofte alkohol.