Skal vurdere ordningen med merittering for undervisere

NTNU har satt ned en komité som skal vurdere om kriteriene for merittering er gode nok.

Prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, sier de ønsker å få tilbakemeldinger fra de ansatte.
Publisert Sist oppdatert

NTNU er igang med en evaluering av ordningen med merittering av undervisere. Blant annet er det sendt ut en spørreundersøkelse til de ansatte ved NTNU.

– Vi ønsker å få vite hvor godt kjent ordningen er, og å få konkrete tilbakemeldinger på kriteriene og opplegget, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning.

Evalueringskomiteen oppfordrer spesielt vitenskapelig ansatte som ikke har søkt om å bli merittert, om å svare på undersøkelsen.

– Vi har kjørt to runder med pilot nå, og da er det viktig å evaluere ordningen før vi etablerer et fast system. Vi har hatt noen diskusjoner om hvilke kriterier som skal legges til grunn, og hvordan man forstår grunnlaget for merittering, sier Kjeldstad.

Les også: Ti nye meritterte undervisere

Og: Bare én kvinne blant de ni meritterte

Åpnet opp for førstelektorer

Etter første runde med merittering, ble det åpnet opp for at også førstelektorer og dosenter kunne søke.

– Det er bare én førstelektor og ingen dosenter som er blitt merittert så langt - kan det tyde på at det er vanskeligere for dem å bli merittert, enn det er for professorer og førsteamanuensiser?

– Det kan jeg ikke svare på. Kriteriene er de samme for alle. Det er mange flere førsteamanuensiser og professorer totalt på NTNU enn det er førstelektorer og dosenter. Kanskje det er flere i siste kategori som har søkt. Det vil også komiteen som evaluerer se på, sier hun.

Mener kriteriene bør gjennomgås

Lars Lundheim er én av dem som hittil har fått status som merittert underviser.

– Jeg har svart på spørreundersøkelsen. Ordningen er ny og jeg har ikke reflektert så mye over hvor godt den fungerer. Men jeg kunne tenke meg at man gikk litt grundigere gjennom de overordnede kriteriene, sier Lundheim.

I dag er de tre overordnede kriteriene:

1. En merittert underviser har utviklet sitt arbeid kvalitativt over tid.

2. En meritter underviser har en vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring.

3. En merittert underviser er en engasjert og dyktig pedagogisk leder.

– Jeg mener kriterium 1 er udiskutabelt og bør være viktig. De to andre er også gode hver for seg, men jeg er usikker på om begge skal kreves for merittering, sier Lundheim.

Han er også åpen for at andre kriterier kan være mulige, men sier han ikke har forslag på stående fot.

Lundheim tror ordningen er godt nok kjent blant de ansatte.

– Bør man gjøre noe for å øke andelen førstelektorer og dosenter?

– Det vet jeg ikke. Etter det jeg forstår er kriteriene for dosentur delvis overlappende med de for merittering. Det var vel også grunnen til at førstelektor og dosent i første omgang ikke var med i ordningen, sier han.

Les også: Lars Lundheim er en av NTNUs ni første meritterte undervisere

Les om arbeidsgruppa som foreslo å innføre ordningen.

Trolig ny runde merittering til høsten

Det er ikke satt noen endelig dato for når evalueringen skal være ferdig, men trolig rundt 1. mai.

En ny merittering vil skje i løpet av året.

– Vi kommer til å lyse ut en ny runde så fort som mulig, etter at evaluering er klar - trolig til høsten, sier Kjeldstad.

Evalueringskomiteen består av: professor Arild Raaheim, Universitetet i Bergen, som er leder for komitéen, Gunnar Grepperud, professor, UiT – Norges arktiske universitet, Thomas Olsson, universitetslektor, Lunds Universitet, Katarina Winka, Universitetslektor, Umeå Universitet, Annbjørg Pasteur Stø, studentrepresentant, NTNU. Sekretær for komitéen er Kirsti Rye Ramberg, NTNU.

Her finner du mer informasjon om hva som skal til for å bli merittert underviser.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.