Slik vil prorektoren gjøre NTNU bedre på forskning

Under styremøtet onsdag la prorektor for forskning Bjarne Foss frem sine forslag til tiltak for å heve NTNU som internasjonalt forskningsuniversitet.

Prorektor Bjarne Foss la onsdag frem sine forslag til hvordan NTNU skal klatre på internasjonale rangeringer.
Prorektor Bjarne Foss la onsdag frem sine forslag til hvordan NTNU skal klatre på internasjonale rangeringer.
Publisert Sist oppdatert

- Times Higher Education er den viktigste rangeringen vi har, og der har vi ligget i plassintervallet 250 til 300. Det vi ser er at vi nå faller på denne. Og hvorfor gjør vi det? Det er mange årsaker, blant annet er det resultat av fusjonen. Det er et problem det er vanskelig å løfte seg på på kort sikt, men vi må gjøre det på lengre sikt, sa Bjarne Foss, prorektor for forskning ved NTNU, da han la frem NTNUs virksomhetsrapport.

For mens Universitetet i Oslo har gått frem 25 plasser til en 121.plass på siste rangering, og Universitetet i Bergen har gått frem fra plassintervallet 201-250 til en 197.plass, har NTNU falt 100 plasser.

Det er prorektoren klar på at det må gjøres noe med.

- Vi har en mangefasettert organisasjon fra et forskningssynspunkt sammenlignet med de andre institusjonene. Vi har noen miljø som ikke har forskningstradisjoner i det hele tatt, mens andre er i verdenstoppen. Da er det to ting som er spesielt viktig for oss, sa Foss.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: NTNU faller hundre plasser på ny rangering

Dialog om ambisjonsnivået

Det ene han trekker frem som særdeles viktig for at NTNU skal bli et bedre forskningsuniversitet utfra internasjonal standard er dialog med miljøene om ambisjonsnivået.

- Vi må hevde oss bedre i konkurransen på de mest prestisjefylte konkurransearenaene, og her gjør vi det dårlig. Vi har få tildelinger fra European Research Council(ERC), selv om disse tildelingene er viktig for oss, sa Foss.

Prorektoren trakk frem at NTNU har levert omtrent halvparten så mange søknader til ERC som Universitetet i Oslo de siste fem årene, og at de også bare har halvparten av suksessraten til kollegene i Oslo.

- Da blir resultatet deretter. ERC er et toppunkt for å vise at vi er et forskningsuniversitet, og vi lager nå en egen handlingsplan for dette. Jeg vil også utfordre styret til å utfordre oss på dette området.

LES OGSÅ: Psykologistudentene demonstrerte for internklinikkene før styremøtet

Bedre forvaltning av ressursene

Det andre store temaet for å bedre NTNUs stilling på rangeringen mener Foss er utnyttelsen av NTNUs forskningsressurser.

- Vi må passe på at vi har nok vitenskapelig ansatte som har tid til å både drive utdanning, forskning, innovasjon og administrasjon. Og vi må ha et bevisst forhold til hvordan dette forvaltes riktig. Derfor jobber vi med nye karriereveier, utvikling av egne talenter og rekruttering av de beste. Stjerneprogrammet er et eksempel her.

Foss mener også at en ny samlet campus på Gløshaugen vil legge til rette for å bedre lykkes med forskning ved å opprette laberatorier og forskningsinfrastrukturer.

- Og til slutt er det viktig med åpen forskning, og å tilgjengeliggjøre det vi driver med. Her ligger vi etter hele tiden, sa Foss.

LES OGSÅ: Ny campus blir minst to år forsinket