Færre juksesaker ved NTNU i høstsemesteret i fjor

Antallet mistanker om eksamensjuks ved NTNU var vesentlig lavere for høstsemesteret enn for vårsemesteret. Våren 2020 var det 140 mistanker, mens ved høstens eksamener var det kun 80 stykker.

To former for eksamensfusk: Fusk under skoleeksamen, og plagiering under hjemmeeksamen. Er faren for fusk et argument mot hjemmeeksamen? Om dette strides NTNUs lærde.
To former for eksamensfusk: Fusk under skoleeksamen, og plagiering under hjemmeeksamen. Er faren for fusk et argument mot hjemmeeksamen? Om dette strides NTNUs lærde.

Det er Under Dusken som melder dette.

Samlet er med andre ord 220 saker om mistenkt juks meldt inn ved NTNU i «pandemiåret» 2020.

I følge en oversikt Universitetsavisa bragte for vårsemesteret i fjor kommer sakene fra de fleste delene av universitetet: Dragvollmiljøene, fra medisin og fra økonomi. Imidlertid har majoriteten av tilfellene opphav fra teknologi og realfag.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.