Leder

Leder for fakultetsråd vil restarte prosessen med ansettelse av ny instituttleder for teknisk kybernetikk

Advokatfirma konkluderer med at det ikke var feil å ansette Berit Floor Lund.

- I det store og hele kjenner jeg at vi er på trygg grunn i denne prosessen, sier leder for fakultetsstyret Arne Quist Christensen.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert med kommentarer fra Arne Quist Christensen og Morten Breivik.

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har konkludert med at Berit Floor Lund oppfylte alle kvalifikasjonskrav til stillingen som instituttleder ved Institutt ved teknisk kybernetikk, skriver NTNU i en pressemelding.

Advokatfirmaet konkluderer også med at dekan Ingrid Schjølberg ikke var inhabil i ansettelsesprosessen.

I rapporten sin anbefaler imidlertid advokatfirmaet at NTNU lager tydeligere retningslinjer for tilsettinger i åremålsstillinger.

Les mer om saken her: Instituttleder misfornøyd med å bli erstattet: - Vi har noe som heter kvalifikasjonsprinsippet.

- På trygg grunn

Leder for fakultetsstyret ved IE-fakultetet Arne Quist Christensen hilser rapportens konklusjoner velkommen.

- En ting er klinkende klart etter advokatfirmaets gjennomgang, og det er at kompetansenivået til den valgte kandidaten Berit Floor lund gjør henne godt kvalifisert, sier Christensen i en kommentar til UA.

Når det gjelder spørsmålet om dekan Ingrid Schjølbergs habilitet tar han det til etterretning, det har ikke vært noe han som leder for fakultetsstyret har forholdt seg direkte til.

Arne Quist Chrstensen ønsker å starte ansettelsesprosessen vet ITK på nytt.

- Utover dette så har jeg spilt inn enkelte forslag til forbedringer i prosessen. Slike forbedringer er det alltid rom for. Men i det store og hele kjenner jeg at vi er på trygg grunn i denne prosessen, sier Christensen.

Den videre prosessen skal opp i fakultetsstyret i møte førstkommende torsdag. Valget står da i hovedsak mellom å enten tilsette den som ble innstilt som nummer to, Morten Breivik, eller å restarte prosessen.

- Min innstilling er at vi restarter prosessen. Så får vi se hva møtet ender med, sier Arne Quist Christensen til UA.

Les også: Forventer å få bekreftet at man gjorde en korrekt jobb.

- Grundig prosess

– Vi har nå fått en svært grundig rapport på bordet. Vi har ventet lenge på konklusjonen og synes det er veldig beklagelig at Berit Floor Lund i mellomtiden har bedt om å bli løst fra stillingen, sier HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes ved NTNU.

Hestnes var den som bestilte rapporten, etter klager fra sittende instituttleder Morten Breivik. Klagene gjaldt både kvalifikasjoner, habilitet, saksbehandling og innsyn.

– Nå har saksbehandlingen blitt grundig gjennomgått og mange involverte er intervjuet av det eksterne advokatfirmaet. Det er bra at vi har fått en upartisk evaluering av det som har skjedd, selv om vi gjerne skulle ha unngått en slik krevende, ekstra runde i saken, sier Hestnes.

Breivik har i en klage pekt på at spørsmålet om plassering av dekan Ingrid Schjølbergs professorat, skal ha gjort henne inhabil i ansettelsessaken. Simonsen Vogt Wiig, konkluderer med at dette ikke er tilfelle. Samme vurdering gjorde NTNUs egne jurister i forkant av ansettelsesvedtaket. Simonsen Vogt Wiig finner det dokumentert at dette er to saker som ikke kan ses i sammenheng og dermed ikke gir grunnlag for inhabilitet. I rapporten understrekes det imidlertid at det følger en viss usikkerhet med denne konklusjonen.

Kunnskapsdepartementet har nylig behandlet en klage fra Breivik på manglende innsyn i tilsettingsprosessen. Klagen er avslått på åtte av ni punkter. Det niende punktet handler om Breiviks rett til å få innsyn i oppsummeringen, ikke vurderingen, fra personprofilkartleggingen som rekrutteringsselskapet gjorde av ham som en del av ansettelsesprosessen.

Det er foreløpig ikke avklart hva som vil skje videre med tilsettingen av instituttleder ved Institutt for teknisk kybernetikk. Spørsmålet kommer opp til behandling i styret ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk torsdag 3.juni.

Breivik: - Jeg står ved min søknad

- Jeg konstaterer at NTNUs advokater har kommet til at prosessen med ansettelse av instituttleder ved ITK har vært uryddig og i grenseland for hva som er lovlig, skriver Morten Breivik i en epost til UA.

- Det var tre forhold jeg klaget på: Dekanens habilitet, brudd på kvalifikasjonsprinsippet og saksbehandlingsfeil. At Simonsen Vogt Wiig under tvil har kommet til at dekanen ikke var inhabil og under tvil har kommet til at saksbehandlingen ikke har vært ulovlig er ingen «friskmelding» av prosessen. Tvert imot. Det viser at jeg hadde god grunn til å klage, sier Breivik.

Morten Breivik ønsker fire nye år som instituttleder ved ITK.

Han er overrasket over at NTNU nå hevder at advokatfirmaet har konkludert med at det ikke var feil å ansette Berit Floor Lund.

- Det har Simonsen Vogt Wiig ikke gjort. NTNU har derimot avgrenset mandatet på en måte som forhindrer advokatfirmaet fra å vurdere dette, i følge Breivik.

- Jeg er skuffet over at Simonsen Vogt Wiig har levert en rapport som ikke besvarer viktige spørsmål i min klage og som bare overfladisk behandler det jeg har ment er alvorlige saksbehandlingsfeil og brudd på kvalifikasjonsprinsippet. Jeg er uenig i rapportens konklusjoner, men avventer NTNUs konklusjon og endelige avgjørelse i tilsettingssaken. Jeg står ved min søknad og er motivert for å lede instituttet videre i fire nye år, sier Morten Breivik til UA.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.