ECCSEL: - Det handler om forpliktelser

En gledens dag for CO2-forskningen. Om verden skal nå togradersmålet i global oppvarming, er dette helt nødvendig. Det handler om Norges forpliktelser.

Dette er de enig om, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Ingvald Strømmen og prorektor for forskning, Kari Melby:

Norge har påtatt seg en ledende rolle i det europeiske forskningssamarbeidet for fangst, transport og lagring av karbondioksid, ECCSEL. Da kan vi ikke overlate til land lenger sør i Europa å betale for oppgradering av laboratoriene som behøves, mener Melby. Ingvald Strømmen framholder at landet har en forpliktelse overfor verden. For å nå togradersmålet i begrensning i global oppvarming, må vi gi gass i forskningen på hvordan CO2-utslippene skal håndteres.

Må fra 57 gigatonn til 14 innen 2050

- Vi har fått disse 100 millionene vi ba om, fordi det er et viktig prosjekt, og fordi det er en måte for nasjonen å overholde sine forpliktelser i forhold til samarbeidspartnerne i ECCSEL. Bevilgningen kommer også fordi forskningsmiljøet i Trondheim er blant de ledende i Europa på energiforskning, sier Melby.

- Verdens utslipp av CO2 er stipulert til 57 gigatonn omkring 2050, om dagens utvikling varer ved. Det internasjonale energibyrået IEA forventer at fangst og lagring av CO2 må bidra med omtrent en femtedel av utslippsreduksjonene som kreves på verdensbasis for å klare målet om maksimalt 2 - 3 graders global temperaturøkning innen dess, sier Strømmen.

Derfor behøves sterk satsing på ECCSEL-samarbeidet.

Tidligere har Stoltenbergregjeringen bevilget til sammen om lag 170 millioner over flere år, men hadde ikke satt av noen midler i budsjettet som de blåblå overtok.

God på lab’er, blir bedre

Olav Bolland, CO2-forsker og leder for Institutt for energi og prosessteknologi, svarer slik på spørsmålet om bevilgningen er et være eller ikke være for CCS-forskningen:

- Det for sterkt sagt. Men oppbyggingen av utstyrsparken er en bærende idé i forskningssamarbeidet som har fått navnet ECCSEL. Å få pengene vi har bedt om til å ferdigstille laboratoriene slik vi ønsker dem, legger det nødvendige grunnlaget.

Laboratorieleder Morten Grønli betoner dessuten at dette styrker NTNUs fra før av sterke posisjon på feltet.

- I en tid hvor andre europeiske universiteter og forskningsinstitusjoner bygger ned sin laboratoriekapasitet, ruster vi den videre opp. Laboratoriefasilitetene styrker NTNUs konkurransefortrinn ytterligere, sier han.

SE OGSÅ Rektors blogg

Mye i CO2-laben handler om separasjon. Olav Bolland forklarer hvordan man separerer oksygen og nitrogen. Stortingsmedlemmene Sivert Bjørnstad (FrP) og Frank Jenssen (H) lytter interessert. 
        
            (Foto: Tore Oksholen)

Mye i CO2-laben handler om separasjon. Olav Bolland forklarer hvordan man separerer oksygen og nitrogen. Stortingsmedlemmene Sivert Bjørnstad (FrP) og Frank Jenssen (H) lytter interessert.  Foto: Tore Oksholen

Gode laboratorier er et konkurransefortrinn for NTNU

Morten Grønli
De 100 millionene til ECCSEL er viktig for NTNU, og for landet, sier prorektor Kari Melby, her sammen med Olav Bolland. 

De 100 millionene til ECCSEL er viktig for NTNU, og for landet, sier prorektor Kari Melby, her sammen med Olav Bolland. 

Relaterte artikler

ECCSEL får 100 mill

ECCSEL får 100 millioner kroner av den blåblå regjeringa i tilleggsproprosjonen. NTNUs prorektor for forskning gleder seg stort.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Legger «tyskervits»-varsel mot Vagstad dødt

Forskerforbundet har behandlet varselet mot tillitsvalgt Steinar Vagstad ved Universitetet i Bergen og konkludert med at Vagstad ikke har gjort noe galt.

Eikrem vs. Filter Nyheter:

PFU behandler saken onsdag

Øyvind Eikrem beskylder Filter Nyheter for ukritisk kildebruk og å komme med påstander som ikke kan etterprøves. Avisa svarer at Eikrem bagatelliserer det innvandrerfiendtlige innholdet på Facebook-sida avisa kopler ham til.

UA-serie: NTNU etter korona

Er fysisk læringsmiljø vårt svar på enekontor?

Situasjonen for mange studenter er på flere måter skremmende.

Fem nye smittetilfeller ved NTNU

En bekreftet smittet ved NTNU på Dragvoll, og fire ved NTNU i Gjøvik.