Høyesterett:

Må ikke utlevere vevsprøver som ble innsamlet til forskning

Forskere fra NTNU samlet inn vevsprøver fra en 15 måneder gammel avdød gutt. Nå sier Høyesterett at prøvene ikke skal utleveres til påtalemyndigheten.

NTNU nektet å etterkomme politiets anmodning om vevsprøver fra avdød gutt, og får nå støtte fra Høyesterett (ill.foto).
NTNU nektet å etterkomme politiets anmodning om vevsprøver fra avdød gutt, og får nå støtte fra Høyesterett (ill.foto).
Publisert Sist oppdatert

Gutten døde i 2013, og det ble tatt ut siktelse mot foreldrene. I forbindelse med obduksjonen ble det innsamlet vevsprøver fra avdøde til forskningsprosjektet «Omdannelse og redistribusjon av kjemiske substanser i kroppen etter døden», ved NTNU.

Prøvene er fortsatt lagret i NTNUs forskningsbiobank. Da saken ble gjenopptatt i 2019, ønsket man å gjøre nye analyser av biologisk materiale fra avdøde.

NTNU nektet å levere ut prøver

Siden det biologiske materialet som ble brukt i etterforskningen var destruert, ba politiet om å få utlevert vevsprøver fra NTNU. NTNU nektet å levere ut dette, og påtalemyndigheten fremmet saken for tingretten. Begjæringen ble ikke tatt til følge, og begrunnelsen er at helseforskningsloven §27 stenger for utlevering, ifølge domstol.no.

Les hele kjennelsen fra Høyesterett her.

Påtalemyndigheten anket så saken til lagmannsretten, som kom til at anken måtte forkastes.

Frykter svekket tillit

Påtalemyndigheten anket til Høyesterett. NTNU har tatt til motmæle og sagt at lovens ordlyd stenger for utlevering. Unntak fra forbudet mot utlevering må gis ved forskrift og vil være begrenset til nødrettslignende tilfeller.

Høyesterett sier at selv om det er gode grunner for at vevsprøvene fra den avdøde gutten bør kunne utleveres, er det også tungtveiende hensyn som taler mot det. Lovens ordlyd har betydelig vekt, den er utformet som en absolutt regel.

Høyesterett mener også at utlevering i enkelttilfeller uten klar forankring kan svekke tilliten til medisinsk- og helsefaglig forskning og forskningsbiobanker. Derfor tas ikke kravet om utlevering til følge.

Powered by Labrador CMS