Nytt senter ved NTNU:

Norsk metallindustri skal få hjelp til å bli mer bærekraftig

Et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon ble åpnet i dag, tirsdag - og har fått navnet SFI PhysMet.

Prorektor Toril Nagelhus Hernes (i midten) sto for åpninga av SFI PhysMet. Og her var det snakk om mer enn snorklipping. Fra. venstre: Senterleder Knut Marthinsen og til høyre nestleder Marisa di Sabatino.
Publisert Sist oppdatert

Senteret har fått 96 millioner kroner i finansiering fra Forskningsrådet. I tillegg har forsknings- og industripartnere bidratt. Det totale budsjettet PhysMet har å rutte med, blir derfor 210 millioner fordelt på åtte år.

Fakultet for naturvitenskap på NTNU er vertsorganisasjonen for senteret.

Forskningsmiljø i verdensklasse

I pressemeldinga fra senteret står det:

«Det overordnete målet med senteret er å hjelpe norsk metallbasert industri til mer bærekraftig produksjon, og til å utvikle og bruke fremtidens materialer. Senteret skal være en viktig støttespiller for norsk metallindustri i det grønne skiftet. Senteret vil bestå av et forskningsmiljø i verdensklasse innenfor området fysikalsk metallurgi og skal utdanne flere doktorgrad- og masterstudenter.

Senteret skal spesielt jobbe med å utvikle nye materialer, inkl. nye legeringer og prosesser for økt resirkulering og nye sveise- og sammenføyningsmetoder for store konstruksjoner på land og til havs.»

Utbygging av vindmøller til havs

Senteret har en rekke forsknings- og industripartnere, og skisserer her prosjekter og forventede resultater:

Equinor skal samarbeide med senteret for å finne bærekraftige løsninger i forbindelse med dypvannsoperasjoner og utbygging av vindmøller til havs (som vil kreve nye sveisemetoder).

Statens Vegvesen ser for seg at de vil dra nytte av senterets resultater i arbeidet for Ferjefri E39. Mange og svært store brukonstruksjoner skal bygges. Da er det behov for nye og forbedrede sveise- og sammenføyiningsmetoder. SFI PhysMets forskning kan bidra til nye, grønnere og mer kostnadsbesparende løsninger.

Vindmøller til havs er ett av mange andre prosjekter som senterets forskning er rettet mot.

Bedre metoder for for resirkulering

Når det gjelder metallproduksjon og prosessindustri, tar senteret sikte på å utvikle:

- Nye materialer og legeringer som er bedre egnet for resirkulering og med potensielt nye og forbedrede egenskaper.

- Nye innovative metoder for resirkulering (uten omsmelting) og bearbeiding av materialer.

- Nye og forbedrede metoder for å lage nye (rå-)materialer for bruk i metall 3D-printing (additive manufacturing).

Dette vil Hydro og Elkem dra nytte av.

Grønnere bilindustri

Likedan vil bilindustrien (Benteler og Raufoss Technology) bruke resultater fra senterets forskning til blant annet å oppnå redusert vekt på kjøretøy og redusert CO2-fotavtrykk i bilindustrien. Dette skal oppnås blant annet ved bruk av mer resirkulert aluminium.

Thermo-Calc Software er også en av industripartnerne. Forskningspartnere er NTNU, Sintef og Institutt for energiteknikk.

Senteret ble offisielt åpnet i dag, tirsdag, av Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU og Eli Aamot, konserndirektør i Sintef.

I fjor sommer ble det kjent at NTNU får ansvaret for til sammen ni SFI-er. NTNU skal lede fem og delta i seks andre. Sintef blir vertskap for fire og bidrar i ytterligere fem.

LES OGSÅ: Dette er de nye SFI-ene

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.