Åpnet SFI:

Nytt senter vil sørge for bedre overvåking av ras og jordskjelv

Centre for Geophysical Forecasting ble offisielt åpnet mandag. Det er et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon på NTNU.

Dekan Ingrid Schjølberg sa hun var hoppende glad da det ble kjent at fakultetet skal lede fire nye SFI-er. (Arkivbilde)
Publisert Sist oppdatert

SFI-senteret, CGF, skal teste nye, enklere og billigere måter å overvåke endringer i jordoverflata på, både over og under vann, heter det i ei pressemelding fra NTNU.

«Målet vårt er at det nye senteret skal kunne kartlegge farer og dermed bidra til å redusere dem. Det igjen skal kunne gjøre jorda tryggere og mer forutsigbar samtidig som kunnskapen kan legge grunnlaget for ny industri og nye arbeidsplasser, står det videre.»

Senteret er finansiert av Forskningsrådet og har en rekke samarbeidspartnere med seg, blant andre AkerBP, Equinor, NVE, BaneNor og Statens vegvesen.

- Trenger geoteknisk innsikt

Det var statssekretær Tony Christian Tiller i Olje- og energidepartementet som sto for den offisielle åpninga via Zoom.

- Dette senteret treffer kjernen av mye av det departementet forvalter på vegne av fellesskapet. Å ha et slikt kunnskapsmiljø som det dere representerer, er veldig viktig. Det er opplagt at skal vi opprettholde utvinningsgraden for olje og gass, trengs det solid geoteknisk innsikt. Uten tilstrekkelig forståelse for det som er under bakken, vil ikke dette være mulig, sa han.

Dekan Ingrid Schjølberg fortalte at hun var hoppende glad da det i juni ble kjent at Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk skal lede fire nye sentre, og dette er ett av dem.

- Dette er et senter for endring, varsling og overvåking av endringer i jordskorpa. Det handler om snøskred, leirras, jordskjelv - små og store naturkatastrofer som kan ramme hver enkelt av oss. Dette er et viktig senter for oss alle og en milepæl for flere av våre fagmiljøer, understreket hun.

Vertsinstituttet blir Institutt for elektroniske systemer. Det er Martin Landrø, professor i geoakustikk, som leder senteret.

- Vi har store forventninger

Rektor Anne Borg ga også uttrykk for at det var stor stas med et slikt senter.

- Vi på NTNU skal være en viktig pådriver for den transformasjonen Norge står overfor og vi skal være en premissleverandør for overgangen til et bærekraftig samfunn. Vi skal levere kunnskap for en bedre verden slik visjonen vår sier.

Rektor viste til at NTNU og Norge har store forventninger til den forskning og innovasjon som skal gjøres gjennom et slikt senter for forskningsdrevet innovasjon.

- I tillegg vil det bli utdannet dyktige kandidater i feltet til norsk og internasjonalt næringsliv, og til offentlig sektor. Jeg gleder meg veldig til å følge med, gratulerer med dagen og lykke til med arbeidet, sa Anne Borg.

square

Visjonen til senteret er å være verdensledende når det gjelder geofysisk prognosering og bærekraftig ressursutnyttelse av jordas ressurser. Blant annet er målet å utvikle nye metoder som gjør det mulig å ha en kontinuerlig og omfattende overvåking av jorda og særlig ressursutnyttelsen.

Det vil for eksempel være behov for å ta store steg innenfor:

- CO2-lagring

- Bedre overvåking av oljereservoarer

- Bedre overvåking av ras, jordskjelv og miljø.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Rektor Anne Borg fikk æren av å klippe snora. Og herved er SFI Centre for Geophysical Forecasting åpnet.