NTNU-professor utvald til internasjonalt naturpanel

Professor Francesca Verones skal vurdere korleis næringslivet verkar inn på naturen sin tilstand i globalt naturpanel.

Professor Francesca Verones har lang erfaring med natur- og klimarelatert forskning.
Professor Francesca Verones har lang erfaring med natur- og klimarelatert forskning.
Publisert

- Det er ein ære må eg seie, for dette er ei internasjonal gruppe eg tykkjer gjer viktig arbeid.

NTNU-forskar Fransesca Verones er utvald til å vere ein av hovudforfattarane for ein rapport frå det internasjonale naturpanelet, The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Næringsliv og biologisk mangfald

Til vanleg jobbar ho ved Program for industriell økologi (IndEcol). Ho skal ha ansvaret for eit kapittel i ein rapport frå det internasjonale naturpanelet om korleis næringsliv påverkar naturen sitt mangfald.

Verones skal sjå på korleis menneske påverkar biologisk mangfald og økosystem.
Verones skal sjå på korleis menneske påverkar biologisk mangfald og økosystem.

- Den handlar om korleis næringslivet påverkar biologisk mangfald. Det tykkjer eg er viktig tematikk.

Professoren har erfaring med natur- og klimarelatert forskning og fortel at det passar svært bra med arbeidet ho vanlegvis driv med ved NTNU.

- Eg utviklar modellar med input frå økologar og biologar som kan nyttast for å forstå korleis menneske påverkar biologisk mangfald og økosystem, for vi har nemleg mange verknadar på dette, forteller Verones og humrar.

IPBES-rapporten er tenkt å stå klar i slutten av 2025 eller i starten av 2026.