Tre ukers elefantjakt

Fram til 28. januar skal NTNU på jakt. Målet er å spore opp alle elefanter i rommet før styret tar stilling til eventuell sammenslåing med en eller flere høgskoler.
Ålesund-rektor Marianne Synnes, Gjøvik-rektor Jørn Wroldsen, Narvik-rektor Arne Erik Holdø, organisasjonsdirektør Ida Munkeby og rektor Gunnar Bovim på speed-date. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Ålesund-rektor Marianne Synnes, Gjøvik-rektor Jørn Wroldsen, Narvik-rektor Arne Erik Holdø, organisasjonsdirektør Ida Munkeby og rektor Gunnar Bovim på speed-date.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

- Vi må identifisere og forholde oss til elefantene før styremøtet. Alle motargumentene må ha vært oppe. Vi må ha gode og ærlige vurderinger, sa rektor Gunnar Bovim da han avsluttet seminaret med høgskolene i Narvik, Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag i dag. Godt over hundre gjester fra høgskolene var invitert for å diskutere en mulig sammenslåing med NTNU, blant dem både ledere, fagpersoner, tillitvalgte, studenter og styremedlemmer.

Bovim pekte selv på en mulig elefant: Ønsket om faglig forbedring kan komme i konflikt med ønsket om lokal forankring. Han utfordret høgskolene til å ta med seg problemstillingen heim til diskusjonen de skal føre de nærmeste ukene. Høgskolene har frist til 15. januar med å levere sine innspill og innstillinger.

Mer sannsynlig

Plenumsoppsummeringen etter gruppearbeidene illustrerte gjennomgående en mer avklart positiv stemning i forhold til NTNU fra høgskolenes side enn vice versa. Det var også tydelig at møtet var svært velkomment, uansett hvilke konklusjoner de enkelte institusjonen trekker i etterkant.

Mest optimistisk var uten tvil rektor Arne Erik Holdø på Høgskolen i Narvik:

- Vi har fått svar på mange ting. Jeg mener muligheten for en sammenslåing er større nå enn ved begynnelsen av dagen, konkluderte han. Salen humret.

Holdø rapporterte fra teknologigruppa at de hadde funnet mange synergier, og trodde på mer samlet forskningstid.

Alle må med

Rektor Marianne Synnes på Høgskolen i Ålesund takket for at hun hadde fått ta med så mange hjemmefra.

- Det var det beste med hele seminaret. Her har ledere og tillitsvalgte kunnet spørre sjøl, og har fått svar. Det er uhyre verdifullt, understreket hun. Synnes hadde også lært mer om komplementære kvaliteter ved institusjonene.

Hun konkluderte med at det er viktig å sette felles mål for hvor en vil, og at tverrfaglighet vil kunne kreve en matrisebasert organisering. Det betinger at det ikke er vanntette skott mellom avdelingene.

Mer synlige

HIST-rektor Helge Klungland pekte på fordelene HIST og NTNU vil oppnå innenfor lærer- og lektorutdanning uavhengig av om de andre høgskolene blir med:

- Vi vil bli størst i landet på området. Det vil gjøre oss mer synlige og øke tiltrekningskraften, sa han, og viste til større robusthet for mindre fag som en annen fordel. Han så en utfordring i kulturforskjeller, men de kan like gjerne finnes innenfor institusjonene som mellom dem.

Ingen elefanter

Rektor Jørn Wroldsen ved Høgskolen i Gjøvik rapporterte fra Informatikk- og IKT-gruppa at de ikke hadde funnet noen elefanter i rommet. Gruppa mente å se innsparingsmuligheter ved å strømlinjeforme studieprogram og støttesystem. Samtidig advarte han mot å få for fort fram. Wroldsen rundet av med å berømme et gruppemedlem som hadde gjennomført et litteratursøk. Det frambrakte følgende konklusjon:

- De mest vellykte fusjonene i utdanningssektoren, er mellom én stor og mange små institusjoner.

Studentkrav

Studentrepresentant Christian Tangene understreket at kvalitet og langsiktighet må være viktigst. Studentene hadde samlet seg om et grunnleggende premiss for å støtte en sammenslåing: Studentpolitikken vil måtte få et større hierarki som vil  kreve flere ressurser. De må skaffes.

Misforståtte fagforeninger

Jan Arne Pettersen, tillitsvalgt for Tekna i Narvik, oppsummerte på vegne av fagforeningene. De var skuffet over å ha blitt plassert i en egen gruppe. Det grepet var basert på en misforståelse: Noen trodde at de ønsket dette.  Rektor Bovim beklaget at så hadde skjedd.

Pettersen ba partneren være oppmerksomme på hvor viktig det var å ha interne arbeidsgrupper med alle parter inkludert i den videre prosessen. Han understreket også hvor viktig det er med omstillingsavtaler, at tillitsvalgte blir med den dagen det kommer til foryhandlinger, og at alle institusjonene må holde allmøter om prosessen i nær framtid.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Koronaviruset:

NTNU strammer inn på reiser til en rekke land

Alle reiser til fastlands-Kina og Nord-Italia, Sør-Korea, Japan og Iran, Hong Kong og Singapore skal avlyses eller utsettes, ifølge NTNUs nye retningslinjer.

Kva med studentanes rettar, Nord universitet?

Studentane ved Campus Nesna blir no utsett for eit tilfeldig og mangelfullt styringssystem som gjer studentane utrygge for både kvalitet og studiesituasjon.

Disse skal ha ansvar for norsk deltakelse i Horisont Europa

Forskningsrådet og Innovasjon Norge er de mest sentrale aktørene som skal følge opp norsk deltakelse i Horisont Europa, som er EUs forsknings- og innovasjonsprogram.

Ytring:

Norsk forskning er åpnet

- Vi er på god vei mot målet om åpen tilgjengelighet for offentlig finansierte vitenskapelige artikler , skriver Anne Kristine Børresen, Vidar Røeggen og Gunnar Sivertsen, arbeidsutvalget i UHR-Publisering.